Banki po trzech kwartałach 2022 roku

Banki po trzech kwartałach 2022 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sytuacja epidemiczna przestała być ważnym problemem społecznym i ekonomicznym, wraz z wyeliminowaniem ograniczeń kontaktów społecznych. Zasadniczym problemem ekonomicznym jest dzisiaj wysoka inflacja oraz rozpoczęty spadek dynamiki PKB, który w perspektywie najbliższych kwartałów może doprowadzić do spadku PKB, piszą autorzy raportu PAB WIB poświęconego ocenie wpływu czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2022 roku. Raport będzie zaprezentowany w czwartek 26 stycznia.

Autorzy raportu w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości prof. dr hab. Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, Agnieszka Nierodka, dr Tomasz Pawlonka, dr hab. Czesław Lipiński oraz dr Wojciech Zatoń zauważają, że mimo ustania wpływu czynników związanych z epidemią oraz stabilizacji sytuacji wojennej w Ukrainie, sytuacja gospodarcza Polski w trzecim kwartale 2022 roku wykazywała coraz silniejsze, w porównaniu z kwartałem poprzednim, oznaki osłabienia.

Jeżeli nawet nie wystąpi recesja, to tempo wzrostu PKB obniży się istotnie, tworząc nową sytuację w gospodarce Polski, która od początku transformacji, z krótkimi okresami spadku dynamiki PKB, wykazywała jedne z najwyższych wskaźników wzrostu.

Polityka antyinflacyjna do zasadniczej zmiany

Autorzy raportu piszą, że inflacja w Polsce ma dziś w głównej mierze charakter popytowy, a więc jej poziom kształtuje się pod wpływem czynników o charakterze wewnętrznym, których udział w kształtowaniu wskaźnika inflacji będzie systematycznie rósł.

Wynika to m.in. z listopadowej projekcji inflacji opracowanej przez NBP, według której wpływ cen energii i żywności na CPI będzie malał w kolejnych kwartałach, a od czwartego kwartału 2023 roku ceny energii i żywności nie będą w ogóle podwyższać wskaźnika inflacji.

Inaczej mówiąc, od czwartego kwartału przyszłego roku inflacja będzie w całości determinowana czynnikami wewnętrznymi. Jeżeli te prognozy spełnią się, to polityka antyinflacyjna będzie musiała ulec zasadniczej zmianie.

Co czeka banki w kolejnych kwartałach roku 2023?

Niezwykle trudna jest ocena sytuacji w sektorze bankowym. W pierwszym i drugim kwartale 2022 roku
utrwaliły się symptomy poprawy sytuacji sektora bankowego, zapoczątkowane w czwartym kwartale poprzedniego roku. Jednakże w trzecim kwartale sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu, a sektor
bankowy odnotował wysoką stratę, co wynika głównie z konsekwencji zmian ustawowych, wprowadzających tzw. wakacje kredytowe.

Nadal obserwujemy słabą aktywność akcji kredytowej banków. Wprawdzie nieznacznie wzrosła wartość kredytów dla sektora prywatnego, ale istotnie spadła wartość kredy dla gospodarstw domowych, zwłaszcza kredytów mieszkaniowych.

W kolejnych kwartałach na sytuację finansową sektora bankowego wpływać będą ustawowe decyzje
dotyczące wakacji kredytowych oraz innych, potencjalnych form (kredyty frankowe) obciążeń sektora
bankowego, jak też spadek zdolności kredytowej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w związku
z prognozowanym osłabieniem aktywności gospodarczej oraz wysokim wzrostem kosztów oprocentowania kredytów.

Prezentacji raportu „Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2022 roku” będzie towarzyszyła dyskusja uczestników webinarium.

Więcej informacji w zakładce konferencje.

Źródło: BANK.pl