Autor: Eugeniusz Gostomski

BANK 2024/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Zagranica | Jak radzą sobie banki spółdzielcze w Portugalii?

W kraju, liczącym dzisiaj 10,4 mln mieszkańców, banki spółdzielcze, bazujące na modelu niemieckich kas Raiffeisena, funkcjonują od 1911 r. Odgrywają dużą rolę w obsłudze rolnictwa i ludności nierolniczej z terenów wiejskich i małych miast. Nazywane są kasami wzajemnymi kredytu rolniczego (Caixas de Credito Agricola Mutuo – CCAM) lub w skrócie kasami rolniczymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Dlaczego warto pracować w niemieckim banku spółdzielczym?

„Praca w bankach spółdzielczych, szczególnie w małych miastach i na terenach wiejskich, jest bardzo atrakcyjna dla osób je zamieszkujących, nie tylko dlatego, że są stosunkowo blisko, ale również ze względu na wysokość wynagrodzenia, dobrą atmosferę pracy, możliwość osobistego rozwoju i awansu zawodowego” – pisze w marcowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK dr hab. Eugeniusz Gostomski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zamieszczamy fragmenty jego artykułu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Zagranica | Najbezpieczniejsza grupa bankowa

Grupa Rabobank, której główna siedziba mieści się w Utrechcie, uważana jest za jedną z największych i najbardziej bezpiecznych spółdzielczych grup bankowych na świecie. Pod względem wielkości aktywów jest to druga tamtejsza grupa bankowa, dysponująca w 2021 r. aktywami o wartości 640 mld euro. Uchodzi za światowego lidera w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bankowości zorientowanej na zrównoważony rozwój.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowe Oddziały | Koronawirus przyspieszył likwidację placówek

Zmniejsza się liczba banków spółdzielczych i ich oddziałów. To z kolei przekłada się na spadek zatrudnienia w sektorze bankowym. Proces ten uległ przyspieszeniu w czasie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego (2008-2009), a w dwóch ostatnich latach wpłynęła nań pandemia koronawirusa, która spowodowała ogólny spadek mobilności ludzi i aktywności gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | POLITYKA CZŁONKOWSKA | Właściciele i udziałowcy

Banki spółdzielcze różnią się od innych instytucji finansowych formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, głównym celem której jest wspieranie członków w sferze ekonomicznej i społeczno-kulturalnej. Przywiązują przy tym dużą wagę do rozwoju lokalnej społeczności, realizując cele ważne i akceptowane przez pozostałych interesariuszy: klientów niebędących członkami banku, jego pracowników oraz lokalne instytucje sportowe, kulturalne i społeczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Niemcy, UE, flagi
BANK 2021/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Zagranica – Niemcy | Spółdzielcy dali radę

Wymuszony w 2020 r. przez pandemię lockdown boleśnie dotknął gospodarkę i społeczeństwo Niemiec. W stosunku do roku poprzedniego PKB zmniejszył się o 4,9%, a stopa bezrobocia wzrosła z 5% do 5,9%, jedynym pozytywnym zjawiskiem była niska stopa inflacji. Banki spółdzielcze w trudnym także dla nich 2020 r. osiągnęły jednak tylko nieznacznie gorsze wyniki finansowe niż rok wcześniej, ale i tak lepsze niż pozostałe banki niemieckie.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3