Autor: Eugeniusz Gostomski

BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowe Oddziały | Koronawirus przyspieszył likwidację placówek

Zmniejsza się liczba banków spółdzielczych i ich oddziałów. To z kolei przekłada się na spadek zatrudnienia w sektorze bankowym. Proces ten uległ przyspieszeniu w czasie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego (2008–2009), a w dwóch ostatnich latach wpłynęła nań pandemia koronawirusa, która spowodowała ogólny spadek mobilności ludzi i aktywności gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | POLITYKA CZŁONKOWSKA | Właściciele i udziałowcy

Banki spółdzielcze różnią się od innych instytucji finansowych formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, głównym celem której jest wspieranie członków w sferze ekonomicznej i społeczno-kulturalnej. Przywiązują przy tym dużą wagę do rozwoju lokalnej społeczności, realizując cele ważne i akceptowane przez pozostałych interesariuszy: klientów niebędących członkami banku, jego pracowników oraz lokalne instytucje sportowe, kulturalne i społeczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Niemcy, UE, flagi
BANK 2021/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Zagranica – Niemcy | Spółdzielcy dali radę

Wymuszony w 2020 r. przez pandemię lockdown boleśnie dotknął gospodarkę i społeczeństwo Niemiec. W stosunku do roku poprzedniego PKB zmniejszył się o 4,9%, a stopa bezrobocia wzrosła z 5% do 5,9%, jedynym pozytywnym zjawiskiem była niska stopa inflacji. Banki spółdzielcze w trudnym także dla nich 2020 r. osiągnęły jednak tylko nieznacznie gorsze wyniki finansowe niż rok wcześniej, ale i tak lepsze niż pozostałe banki niemieckie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Bankowość Spółdzielcza. Szwajcaria: Wyniki szwajcarskich Banków Spółdzielczych

W Szwajcarii, która znana jest z wysokiej kultury bankowej i silnej konkurencji na rynku finansowym, od 120 lat z dużym powodzeniem funkcjonują banki spółdzielcze oparte na koncepcji spółdzielni kredytowej Raiffeisena. 246 lokalnych instytucji finansowych wraz z bankiem krajowym/centralnym – Raiffeisen Schweiz z siedzibą w St. Gallen i specjalistycznymi spółkami tworzy silną spółdzielczą grupę bankową – Raiffeisen Gruppe. Jest to największa pod względem liczby posiadanych placówek bankowych i aktywności na rynku detalicznym oraz trzecia, gdy idzie o wartość aktywów, grupa bankowa w Szwajcarii, po koncernach finansowych UBS i Credit Suisse.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Unijna: Zaawansowanie procesu budowy unii bankowej

W 2012 r. kraje strefy euro, wyciągając lekcję z globalnego kryzysu finansowego, gospodarczego oraz zadłużeniowego w większości państw unijnych, przystąpiły do tworzenia unii bankowej, otwartej także dla krajów spoza Eurolandu[1]. Jej istotą jest ujednolicenie i zwiększenie przejrzystości przepisów regulujących funkcjonowanie banków w krajach unijnych. Ma to nastąpić poprzez przeniesienie części regulacji bankowych ze szczebla krajowego na szczebel europejski i harmonizację regulacji pozostawionych na szczeblu krajowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/03

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Brexit i brytyjski sektor bankowy a banki w pozostałych krajach

Brytyjczycy, opowiadając się w kwietniu 2016 r. za opuszczeniem Unii Europejskiej, wmanewrowali się w poważne kłopoty, które dają już o sobie znać w różnych dziedzinach gospodarki. Najgorszym rozwiązaniem byłby twardy brexit, czyli bezwarunkowe wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bez wynegocjowanej z Komisją Europejską umowy wyjścia i porozumienia w sprawie dalszej współpracy, co może nastąpić już 30 marca 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2