Nowoczesny Bank Spółdzielczy | CSR | Zapisana w DNA spółdzielczości

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | CSR | Zapisana w DNA spółdzielczości
Fot. deemka studio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Troska o klienta i jego satysfakcja bez względu na rodzaj oferowanego produktu czy usługi. Partnerstwo oraz etyczne postępowanie w relacji z konsumentami, troska o środowisko naturalne. Wreszcie szanowanie nteresariuszy i pracowników i dbanie o nich. CSR to dla lokalnych instytucji finansowych chleb powszedni.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) zrodziła się w USA po wielkim kryzysie ekonomicznym w latach 1929-1933, gdy okazało się, że gospodarka oparta na pogoni za zyskiem przez przedsiębiorstwa, w tym także banki, nie zapewnia optymalnej efektywności ekonomicznej i poprawy dobrobytu społecznego. Często bowiem prowadzi ona do dewastacji środowiska naturalnego i relacji międzyludzkich, ponadto za mało w niej działań innowacyjnych na rzecz zapobiegania wykluczeniu z rynku osób najsłabszych ekonomicznie. W społeczeństwie zaczęło więc rodzić się przekonanie, że firmy w swojej działalności powinny uwzględniać, oprócz interesów właścicieli, także potrzeby zatrudnionych w nich pracowników i lokalnych społeczności oraz dbać o środowisko naturalne. Stanowi to główne przesłanie koncepcji CSR, która w wielu krajach systematycznie zyskuje na znaczeniu.

Strategia a nie PR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to znacznie więcej niż działalność charytatywna i w zakresie public relations. To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności pracownikami. Innymi słowy, społecznie odpowiedzialne firmy inwestują w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem i informują o tych działaniach opinię publiczną, co przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zgodnie z normą ISO 26000, CSR obejmuje następujące dziedziny: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.

Koncepcję CSR firmy mogą realizować szczególnie za pomocą takich narzędzi, jak: działania na rzecz lokalnej społeczności, różnorodne programy dla pracowników (podnoszenie kwalifikacji, programy integracyjne, wolontariat pracowników na rzecz inicjatyw prospołecznych), działania proekologiczne, raporty kierowane do społeczeństwa, kampanie społeczne, stosowanie przejrzystych systemów zarządzania odpowiedzialnością społeczną firmy itp. Wybór konkretnych narzędzi i zakres działań firm zależy od następujących czynników:

  • realnych możliwości ekonomicznych i kultury organizacyjnej poszczególnych przedsiębiorstw;
  • znajomości przez ludzi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK