Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Zagranica | Jak radzą sobie banki spółdzielcze w Portugalii?

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Zagranica | Jak radzą sobie banki spółdzielcze w Portugalii?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W kraju, liczącym dzisiaj 10,4 mln mieszkańców, banki spółdzielcze, bazujące na modelu niemieckich kas Raiffeisena, funkcjonują od 1911 r. Odgrywają dużą rolę w obsłudze rolnictwa i ludności nierolniczej z terenów wiejskich i małych miast. Nazywane są kasami wzajemnymi kredytu rolniczego (Caixas de Credito Agricola Mutuo – CCAM) lub w skrócie kasami rolniczymi.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet WSB Merito Gdańsk

Przechodziły one różne koleje losu. Początkowo były to słabe pod względem kapitałowym spółdzielnie należące do drobnych farmerów o niskich dochodach. W okresie dyktatury faszystowskiej „Estado Nuevo” (lata 1932–1974), portugalski sektor bankowy zdominowany był przez banki państwowe, a spółdzielnie kredytowe zorganizowane na demokratycznej zasadzie „jeden członek – jeden głos” nie miały racji bytu i władze państwowe wykorzystywały je do politycznego kontrolowania ludności wiejskiej. Jako autonomiczne instytucje finansowe zaczęły się odradzać pod koniec lat 70. XX w.

Centralna instytucja finansowa sektora spółdzielczego

W 1978 r. z inicjatywy 25 lokalnych kas rolniczych powstała Krajowa Federacja Kas Wzajemnych Kredytu Rolnego (Federação Nacional das Caixas de Credito Agricola Mutuo – FENACAM). Szybko stała się reprezentantem interesów portugalskich banków spółdzielczych w kontaktach z władzami państwowymi i lokalnymi. W 1982 r. opublikowano specjalne regulacje prawne dla spółdzielczego kredytu rolniczego (RJCAM), które wyłączyły spod kurateli państwowej Caixa Geral de Depósitos. Zaś w 1984 r. z inspiracji FENACAM i prezesów wielu kas rolniczych powołano do życia centralną instytucję finansową spółdzielczego sektora bankowego – Caixa Central z siedzibą w Lizbonie. Jako bank krajowy reguluje ona i wspiera działalność lokalnych kas rolnych.

W 1986 r. Portugalia przystąpiła do Unii Europejskiej, a kolejne dziesięciolecie było okresem głębokich zmian w gospodarce tego kraju. CCAM uznano za ważnego gracza w ramach strategii finansowania rozwoju rolnictwa – udział banków spółdzielczych w obsłudze rynku rolnego zwiększył się do 60%. Od 1991 r. w Portugalii istnieje skonsolidowany System Wzajemnego Kredytu Rolnego (Sistema Integrado de Credito Agricola Mutuo – SICAM), który tworzy spółdzielcza grupa bankowa, obejmująca bank krajowy (Caixa Central) i zrzeszone w nim kasy rolnicze.

Wcześniej spółdzielczy sektor bankowy w Portugalii był bardzo rozdrobniony. W 1990 r. funkcjonowały tam 222 lokalne banki spółdzielcze. W następnych latach ich liczba, w wyniku fuzji i przejęć, zmniejszyła się – na koniec 2022 r. było ich 71. Zmniejszyła się też, choć w mniejszym stopniu, liczba oddziałów i wielkość zatrudnienia w spółdzielczym sektorze bankowym – w 2022 r. pracowało w nim 4110 osób, funkcjonowało zaś 617 oddziałów (patrz tab. 1).

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK