Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalne Instytucje Finansowe | Znaczenie banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalne Instytucje Finansowe | Znaczenie banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od ponad 150 lat znaczącym segmentem systemu bankowego w większości krajów europejskich jest bankowość spółdzielcza. Jej znaczenie dla rynków finansowych, mimo upływu lat, wcale się nie zmniejsza.

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet WSB Merito Gdańsk

Według danych EACB (European Association of Co-operative Banks), na koniec 2021 r. w spółdzielczym sektorze bankowym w krajach UE funkcjonowało 2385 banków: 2360 szczebla podstawowego i 20 zrzeszających lokalne instytucje finansowe.

Te pierwsze funkcjonują w formie spółdzielni będącej własnością jej członków, z których każdy, bez względu na wysokość wniesionego kapitału, dysponuje jednym głosem w organach spółdzielni. Ten demokratyczny model zarządzania odróżnia je od banków w formie spółki akcyjnej. Ponadto celem działalności banku spółdzielczego nie jest maksymalizacja zysku czy wzrost wartości dla akcjonariuszy, ale wspieranie potencjału wytwórczego i dobrobytu swoich członków poprzez oferowanie im potrzebnych produktów bankowych i wielorakie działania na rzecz lokalnej społeczności.

Synergia celów biznesowych i misji społecznej

Banki spółdzielcze są bankami lokalnymi, zatem działają na niedużym obszarze, z reguły na terenach wiejskich i w małych miastach, także na peryferyjnych i o niskiej aktywności ekonomicznej. Tradycyjnie koncentrują się na klasycznych i bezpiecznych operacjach bankowych: realizacji transakcji płatniczych, przyjmowaniu depozytów i udzielaniu, w oparciu o pozyskane środki, kredytów. Ich klientami są rolnicy, drobni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i osoby prywatne, również o niskich dochodach, przez co bankowość lokalna przyczynia się do zmniejszenia liczby ludzi wykluczonych z rynku finansowego.

Działając na niewielkim obszarze, są blisko swoich klientów, których dobrze znają, co ułatwia im badanie zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt i przyczynia się do obniżenia udziału złych kredytów w portfelach. Banki lokalne cechują się dużą żywotnością i zdolnością adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia. Ich znaczenie jest szczególnie istotne w okresach kryzysowych, kiedy pomagają swoim klientom wyjść z trudnej sytuacji finansowej i pełnią funkcję pasa transmisyjnego w procesie udzielania pomocy rządowej dla zagrożonych upadłością małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób przyczyniają się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK