Autor: ZBP

Z rynku finansowego

Komentarz ZBP do opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-76/22 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w razie przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego

Opinia jest neutralna z punktu widzenia aktualnej praktyki rynkowej. Nie zmienia też sytuacji banków ani kredytobiorców. Rzecznik Generalny TSUE stwierdził, że w dyrektywie 2014/17/UE nie dokonano wyboru (ani nie narzucono, ani też nie zakazano) konkretnej metody obliczania obniżki całkowitego kosztu kredytu w odniesieniu do kosztów przypadających na pozostały okres obowiązywania umowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
rolnicy, rolnictwo, traktor na polu, orka
Z rynku finansowego

Rolnik-producent objęty ochroną konsumencką tylko w Polsce

W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie ma ochrony konsumenckiej rolników zawierających umowy kredytu w związku z ich działalnością rolniczą – wynika z ustaleń Zespołu Bankowości Detalicznej Związku Banków Polskich. Zespół pod kierunkiem dyrektora Pawła Zagaja przeprowadził w dniach 17-23 stycznia 2024 r. za pośrednictwem EBF (European Bank Federation) badanie w krajach Wspólnoty.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej | Bez współpracy nie będzie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej

Sektor bankowy stoi w obliczu licznych wyzwań, a stawką w tej grze jest utrzymanie zdolności do finansowania gospodarki – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji tegorocznego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Owe wyzwania to zarówno nadmierne obciążenia fiskalne i parafiskalne, jak też instrumentalne wykorzystywanie przepisów prawa konsumenckiego w celu podważania umów kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
klocki z napisami: 500, plus, 300, 800
Z rynku finansowego

Wszystko co trzeba wiedzieć o składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze 800+ na okres 2024/2025 za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Od dnia 1 lutego 2024 roku banki udostępniły w systemach bankowości cyfrowej wnioski o świadczenie 800+ na kolejny roczny okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku a zakończy się 31 maja 2025 roku. Poszerzając ofertę elektronicznego dostępu do usług, w tym tych publicznych, banki po raz pierwszy umożliwiły również składanie wniosków o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZBP logo
Z rynku finansowego

Apel sektora bankowego w sprawie wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z dużym niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych, w swej istocie będących
formą wywłaszczenia. Zaproponowane rozwiązania – nawet przy założeniu wprowadzenia ograniczeń dostępowych
– oceniamy jako szkodliwe nie tylko dla kondycji sektora bankowego, ale przede wszystkim dla milionów klientów
banków i gospodarki kraju, czytamy w apelu sektora bankowego, otrzymanym od Związku Banków Polskich. Poniżej publikujemy pozostałą część apelu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (Fot. K.Zapała)
Bankowość spółdzielcza

Jurand Drop, wiceminister finansów o znaczeniu banków spółdzielczych

„Banki spółdzielcze odgrywają szczególną rolę w polskim systemie finansowym” – powiedział Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 2024. Dodał, że „Ministerstwo Finansów jest niezmiennie otwarte na dialog ze środowiskiem bankowości spółdzielczej w celu zapewnienia dalszego rozwoju i stabilności sektora”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Maria Parysz
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Technologie – Wywiad Miesiąca | Jak rozmawiać z komputerem

Statystyki mówią, że osoby powyżej 50–60. roku życia generalnie używają sztucznej inteligencji mniej, rzadziej niż osoby młodsze, co nie zmienia faktu, że jest ich mnóstwo. Marzeniem było, że komputery mają być dla wszystkich, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia chęci, na pewno nie interfejs i nie logika stanowią tu przeszkodę. Do AI trzeba się przekonać, zrozumieć, że to nie jest trudne. Ja nie widzę tutaj najmniejszych ograniczeń – podkreśla
Maria Parysz, specjalistka od sztucznej inteligencji. Rozmawiał z nią Przemysław Barbrich.

CZYTAJ WIĘCEJ
TSUE, sala rozpraw.
Z rynku finansowego

Stanowisko ZBP w sprawie najnowszego wyroku TSUE: roszczenia banków nie są przedawnione

Związek Banków Polskich w swoim komunikacie odnoszącym się do wyroku C-28/22 z dnia 14 grudnia 2023 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że roszczenia banków nie są przedawnione, a TSUE oczekuje wzajemnego rozliczenia świadczeń stron. „Ani ten, ani poprzedni wyrok [z 7 grudnia br.] nie wpływają w mojej ocenie na konieczność tworzenia dodatkowych rezerw, czy dodatkowych obciążeń po stronie banków – powiedział Tadeusz Białek, prezes ZBP w rozmowie z ISBnews.

CZYTAJ WIĘCEJ
Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP
Bankowość spółdzielcza

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich

Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich.
Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jacek Jastrzębski KNF
Z rynku finansowego

Przewodniczący KNF o współpracy i konstruktywnym dialogu ze środowiskiem bankowym

„Uważam, że w obszarze zaufania i współpracy opartej na wzajemnym szacunku mamy zbudowane dobre podwaliny i powinniśmy na nich budować dalej” – mówił prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, podczas tegorocznego świątecznego spotkania środowiska bankowego, którego gospodarzem był Związek Banków Polskich wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/12

Wydarzenia i Opinie | Wyzwania Bankowości 2023 | Czy banki będą w stanie finansować gospodarkę?

Szóstą edycja konferencji „Wyzwania Bankowości”, organizowanej wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Akademię Leona Koźmińskiego, jak co roku poświęcono analizie szans i wyzwań stojących przed sektorem bankowym w nieco dłuższej perspektywie niż tylko bieżąca analiza sytuacji. Udział w niej bankowców i naukowców sprzyja takiemu długoterminowemu spojrzeniu,

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej
Bankowość spółdzielcza

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

W dniu 27 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, której w roku bieżącym przewodniczy Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele organów statutowych Banków Zrzeszających BPS i SGB, Systemów Ochrony Instytucjonalnej BPS i SGB oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, jak również Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Spółdzielczy w Goleniowie, siedziba
Bankowość spółdzielcza

Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia Banku Spółdzielczego w Goleniowie

Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności pod hasłem „Bank Spółdzielczy w Goleniowie w lokalnym środowisku”. W gronie licznie zaproszonych gości znaleźli się Członkowie i Klienci Banku, przedstawiciele firm współpracujących z Bankiem oraz jednostek samorządów terytorialnych. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka oraz Banku SGB Bank SA w Poznaniu i okolicznych Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
InfoKredyt 2023, ZBP
Z rynku finansowego | Nieruchomości

5% Polaków zamierza skorzystać z oferty Bezpieczny Kredyt 2% do końca w 2023 roku

Sytuacja kredytowa Polaków normalizuje się. O kredyt jest łatwiej niż rok temu, ale Polacy nadal niechętnie zaciągają nowe zobowiązania kredytowe. Wyjątkiem są kredyty hipoteczne, na które popyt windowany jest przez program Bezpieczny Kredyt 2%. Na rynku brakuje mieszkań, co powoduje wzrost cen transakcyjnych w największych miastach. Zmiany te widać wyraźnie w tegorocznej edycji raportu InfoKredyt, w którym Związek Banków Polskich przeanalizował sytuację kredytową Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Technologie – Firechat | Low-code/no-code | Przyszłość banków bez inżynierów?

Na pewno jest to duża korzyść. To jest z jednej strony korzyść dla organizacji, ale z drugiej strony jest to też korzyść dla samych pracowników, dla ludzi biznesu, którzy widzą, że dostali fajne nowoczesne narzędzie, za pomocą którego mogą zaadresować problemy, które wcześniej musiały czekać w długiej kolejce portfela zmian IT – podkreśla Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO Crédit Agricole Banku Polska w rozmowie z dr. Przemysławem Barbrichem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Centrala Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim (Fot: PBS w Sokołowie Podlaskim)
Bankowość spółdzielcza

Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim świętował 100-lecie działalności. W gronie licznie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A., Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych oraz Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.
W gali uczestniczyli również Prezesi Zarządów zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, dyrektorzy sokołowskich firm współpracujących, liczne grono klientów oraz wszyscy pracownicy Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Jakubik
BANK 2023/10

Bankowość i Finanse | Technologie – Firechat | Podajmy rękę fintechom

Hiperpersonalizacja, o której tak dużo mówi się od ponad roku, jest przyszłością projektów bankowych. Chodzi o to, żebyśmy lepiej wiedzieli, czego oczekuje klient i żebyśmy umieli przygotować dla niego konkretną ofertę – uważa Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP i członek zarządu Microsoft w Polsce. Rozmawiał z nim dr Przemysław Barbrich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 31