57 proc. Polaków spodziewa się częstszej pracy zdalnej po pandemii; raport Deloitte

57 proc. Polaków spodziewa się częstszej pracy zdalnej po pandemii; raport Deloitte
Fot. stock.adobe.com/JenkoAtaman
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Możliwości częstszej pracy zdalnej po zakończeniu pandemii spodziewa się 62% pracowników w Europie i 57% w Polsce, wynika z raportu "Voice of the European workforce" firmy doradczej Deloitte. 80% europejskich respondentów badania Deloitte przyznało, że w ostatnich miesiącach doświadczyło co najmniej jednej zmiany warunków pracy, przy czym najczęstszą, wskazywaną przez 57% respondentów, jest przejście na pracę zdalną.

Jak wynika z naszego raportu, możliwości częstszej pracy zdalnej po powrocie sytuacji do normalności spodziewa się 62% pracowników w Europie i 57% nad Wisłą.

„Co ciekawe, w przypadku ankietowanych z Europy odsetek ten jest nawet wyższy wśród osób, którym przed pandemią nie zdarzało się pracować zdalnie i wynosi 70” – powiedział partner, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w Europie Środkowej John Guziak, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Mniej ofert pracy, ale rośnie zapotrzebowanie na pracę zdalną >>>

Ponad 80% respondentów deklaruje, że przestawienie się na pracę zdalną i inne związane z pandemią zmiany, jak elastyczne godziny pracy czy większa autonomia, było dla nich łatwe bądź bardzo łatwe. Większość europejskich pracowników (86%) odpowiadała, że najłatwiej przyszło im dostosowanie się do wzrostu ich autonomii w miejscu pracy. Polscy pracownicy najczęściej wskazywali zmianę godzin pracy i bardziej elastyczny jej harmonogram (85%).

Zaufanie ze strony liderów

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dla 40% ankietowanych z Europy w dostosowaniu się do zmian, jakie przyniósł COVID-19, pomocne było zaufanie ze strony liderów, a niewiele mniej, bo 38% wskazywało zaufanie współpracowników. W przypadku Polski najczęściej padała odpowiedź – zaufanie kolegów i członków zespołu oraz mijający czas. 47% zapytanych odpowiadało, że w miarę upływu dni przyzwyczajali się do nowej rzeczywistości w pracy. Zaufanie liderów było na czwartym miejscu, odpowiedziało tak 33% respondentów. Jak zauważają autorzy raportu, tworzenie atmosfery zaufania w pracy wymaga świadomego wysiłku ze strony przełożonych zwłaszcza, gdy zespoły pracują zdalnie, podkreślono.

Poza zaufaniem także europejscy pracownicy przyznają, że wraz z mijającymi dniami coraz bardziej przyzwyczajali się do zmian (39%). Wsparciem były także sieci kontaktów zawodowych (37%) i narzędzia IT (30%). Czynnik ludzki okazał się więc bardziej pomocny niż technologia.

Czytaj także: Praca zdalna: 64 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym >>>

„Polacy liczą, że wzrost zaufania zarówno liderów do swoich zespołów, jak i między współpracownikami jest zmianą, która zostanie z nimi także po pandemii. Odpowiedziało tak 38% polskich pracowników. Jedna trzecia naszych ankietowanych w Europie oczekuje, że także w czasach postpandemicznych będą mieli większą elastyczność w decydowaniu o tym, kiedy i w jaki sposób będą pracować” – dodał Guziak.

Przedsiębiorstwa muszą nauczyć się nowego sposobu zarządzania pracownikami i zespołami

Jak zauważają eksperci Deloitte, przy większym rozproszeniu kadry przedsiębiorstwa muszą nauczyć się sposobu zarządzania bardziej autonomicznymi pracownikami i zespołami. To wyzwanie będzie wymagało odejścia od starych modeli wynagradzania i oceny. 32% pracowników w Europie i 31% w Polsce wyraża obawę przed koniecznością pracy w większym wymiarze za to samo wynagrodzenie. Ustępuje jej tylko wzrost niepewności zatrudnienia. Taką obawę wyraża 46% polskich pracowników i 36% w Europie, wskazano także.

Umiejętność dostosowania się do nowych warunków

60% respondentów z Europy i 65% w Polsce uważa, że najbardziej przydatna w rzeczywistości popandemicznej będzie umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Pozytywnie lub bardzo pozytywnie swoją zawodową przyszłość ocenia 55% ankietowanych z Polski i niespełna połowa pracowników w Europie.

„Firmy powinny wykorzystać pozytywne nastawienie wśród pracowników i z większą determinacją budować jeszcze silniejsze zespoły. Nie oznacza to wyłącznie szkolenia pracowników w zakresie kompetencji technicznych. Słuszną decyzją będzie tworzenie kultury organizacyjnej oraz kreowanie postaw sprzyjających umiejętności uczenia się oraz stosowania i wykorzystywania nowych umiejętności” – podsumował Guziak.

Badanie „Voice of the European workforce” zostało przeprowadzone w czerwcu 2020 r. i objęło 10 tys. pracowników z siedmiu krajów w Europie (Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski). Połowę respondentów stanowili pracownicy w wieku 50 lat lub starsi, drugą połowę – pracownicy powyżej 18, lecz poniżej 50 roku życia. Respondenci zostali dobrani pod względem wieku i płci w taki sposób, aby odzwierciedlić strukturę siły roboczej w każdym kraju.

Źródło: ISBnews