Zwycięzcy Konkursu TOP CDR. Firmy finansowe najbardziej rozwinięte technologicznie

Zwycięzcy Konkursu TOP CDR. Firmy finansowe najbardziej rozwinięte technologicznie
Źródło: Procontent
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Znamy już wyniki konkursu TOP CDR ‒ Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele polskich uczelni wyższych, wyróżniło firmy za: najlepsze praktyki w zakresie cyfrowej odpowiedzialności biznesu, komunikację wdrożenia nowych technologii oraz bezpieczeństwo danych.

#EdwardLisowski: Warto edukować na temat Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu. Istotne jest to, aby firmy wprowadzając nowe technologie oceniały ich potencjalne skutki w zakresie wykluczenia cyfrowego #Cyfryzacja #RynekPracy #PracaZdalna #NoweTechnologie @NAUKA_GOV_PL @NCBR_pl

Zdaniem ekspertów to szczególne ważne wyróżnienie w dobie pandemii koronawirusa i powszechnej pracy zdalnej.

Konkurs został objęty patronatem m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Cyfrowa Odpowiedzialność Biznesu

Ideą przewodnią konkursu TOP CDR – Digitally Responsible Company jest Cyfrowa Odpowiedzialność Biznesu, która zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z szybko postępującej cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz edukację pracowników na temat sposobów radzenia sobie z wyzwaniami cyfrowego świata. W konkursie mogły wziąć udział firmy, które wdrażają i promują dobre praktyki w obszarze cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Decyzją jury nagrody przyznane zostały w 3 kategoriach: digitalizacja, dane i komunikacja. W ramach konkursu przyznana została również „Nagroda Publiczności”. Zwycięzcę w tej kategorii wybrali internauci w drodze głosowania on-line.

– Pierwsza edycja konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie pokazuje, że warto edukować na temat Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu. Istotne jest to, aby firmy wprowadzając nowe technologie oceniały ich potencjalne skutki w zakresie wykluczenia cyfrowego.

My, jako projektanci systemu powinniśmy myśleć o wdrażaniu takich rozwiązań w firmach, które będą przyjazne użytkownikowi i będą wspierały proces cyfrowej edukacji na wszystkich szczeblach – podkreśla prof. dr hab. inż. Edward Lisowski.

Cyfryzacja zmienia rynek pracy

– Globalna pandemia pokazuje jak bardzo istotna staje się automatyzacja procesów oraz praca zdalna w wykorzystaniem nowych mediów. Zdaniem wielu futurologów w związku z pandemią rozwój technologiczny jeszcze przyśpieszy. Istotne jest, więc, aby firmy nie tylko były na to gotowe, ale również potrafiły odpowiedzialnie dostosowywać kompetencje pracowników do zmieniającego się otoczenia technologicznego.

Rewolucja cyfrowa dyktuje tempo przemian zachodzących na rynku pracy. Pracodawcy starają się za nimi nadążać, wdrażając w firmie dobre praktyki dotyczące wykorzystania szans płynących z postępującej cyfryzacji oraz ograniczać negatywne konsekwencje zastępowania pracy ludzkiej przez roboty.

Kwestie takie jak: work life balance, walka z wykluczeniem cyfrowym i zdobywanie nowych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami będą miały dla pracowników coraz większe znaczenie – komentuje Iwona Kubicz, z biura prasowego konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie, prezes agencji Procontent.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

TOP CDR –  Firma Odpowiedzialna Technologicznie

Zwycięzców wybrało jury w składzie:

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska,

dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska,

dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.

Kategoria „Dane”:

Kategoria „Digitalizacja”:

Kategoria „Komunikacja”:

Nagroda publiczności:

Home office, komfort pracy ludzi, zrównoważony rozwój

Członkowie jury podkreślają, że zgłoszone projekty są bardzo ciekawe i różnorodne, jednak nadal powinniśmy pracować nad edukacją w zakresie dobrych praktyk z zakresu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu oraz odróżniać ją od prowadzonych od wielu lat działań CSR.

– W czasach pandemii firmy małe i duże podjęły już, a także nadal zapewne będą podejmować, wiele ważnych inicjatyw wspierających służby medyczne, działania ochronne pracowników, a także szereg działań wspierających pracowników i interesariuszy zewnętrznych. Dlatego druga edycja konkursu jest tak ważna, by móc nie tylko o tych działaniach informować innych, ale aby edukować jak dziś mądrze i jednocześnie w zrównoważony sposób działać społecznie.

Wiele firm musiało zmienić sposób pracy, przeszkolić pracowników w kompetencjach cyfrowych w szybki sposób, odpowiedzialnie zadbać i bezpieczeństwo pracy zdalnej, przenieść szereg aktywności do działań w Internecie, ale nade wszystko dbać o równowagę pomiędzy pracą w trybie home office, komfortem pracy ludzi, a także zrównoważony rozwój – mówi prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz.

Firma odpowiedzialna cyfrowo – co to jest?

Corporate Digital Responsibility polega na uznaniu, że organizacje działające na rzecz rozwoju technologii oraz te, które wykorzystują technologię do świadczenia usług, mają obowiązek robić to w sposób, który zasadniczo prowadzi do pozytywnej przyszłości.

Rozwój cyfrowy jest nieunikniony, a CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić go w takim w kierunku, w którym technologia pozytywnie wpływa na otoczenie.

Przed rozpoczęciem konkursu zbadano, jak Polacy rozumieją określenie „firma odpowiedzialna cyfrowo”. Dla 40% ankietowanych jest to firma, która prowadzi szkolenia w zakresie podwyższania kompetencji cyfrowych. Natomiast 38% Polaków uważa, że umożliwia ona pracownikom pozyskanie potrzebnych kompetencji, by nie stracili pracy w wyniku automatyzacji.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >>>

Zdaniem wielu ekspertów Cyfrową Odpowiedzialność Biznesu powinniśmy jednak rozumieć znacznie szerzej, jako walkę z cyfrowym wykluczeniem, ale już nie tylko, jako dostęp do technologii internetowych czy proste korzystanie z programów i aplikacji, ale również zdobywanie nowych kompetencji w zakresie programowania, analizy danych czy user experience.

Dotyczy to nie tylko edukacji pracowników, których postęp technologiczny zmusi do zmiany pracy, ale także o edukacji tych, którzy obecnie wykorzystują w swojej pracy najnowsze technologie – systemy sterowania i komputerowe i powinni móc nadążyć za ich rozwojem.

Źródło: Procontent Communication