Wydarzenia: Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP?

Wydarzenia: Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Katowicach, w dniach 17–19 października br. odbył się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zorganizowała go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską. Tematami przewodnimi były digitalizacja, środki UE, wsparcie dla firm rodzinnych oraz dostęp do finansowania zewnętrznego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Otwarte posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcono dialogowi sektora bankowego z klientami sektora MMŚP.

Łukasz Bogusz
główny specjalista w Zespole
ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

Posiedzenie rady poprowadził jej przewodniczący  Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku  Pekao SA, nadzorujący Pion MŚP. W posiedzeniu  udział wzięli przedstawiciele banków, izb  gospodarczych reprezentujących sektor MMŚP  oraz instytucje otoczenia biznesu.

Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich  Przedsiębiorców działa na rzecz całego sektora bankowego i jest  ważnym gremium opiniotwórczym. Celem Rady jest działanie  na rzecz tworzenia optymalnych warunków obsługi bankowej  dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wspieranie  w dostępie do informacji o rynku, a także wspieranie w przygotowaniu  banków do udziału w programach publicznych, w tym  działanie na rzecz budowy w Polsce stabilnego i nowoczesnego  systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Ważnym celem rady jest konstruktywny dialog ze  środowiskiem klientów sektora MMŚP. Rada zajmuje się także propagowaniem wiedzy dotyczącej  usług bankowych, wymianą i upowszechnianiem dobrych praktyk z zakresu obsługi  bankowej oraz wsparciem działań wizerunkowych i edukacyjnych – powiedział Tomasz  Styczyński, przewodniczący Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców,  wiceprezes Banku Pekao SA.

Kluczowym punktem była dyskusja poświęcona  temu, czy sektor bankowy odpowiada na  dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP. Uczestniczyli  w niej reprezentanci banku komercyjnego  (Banku Pekao SA), banku spółdzielczego (BPS/  Warszawskiego Banku Spółdzielczego), państwowego  (Banku Gospodarstwa Krajowego)  oraz zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorców  (Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach).  Moderował ją Jerzy Bańka, wiceprezes  ZBP. W trakcie debaty zwrócono w szczególności  uwagę na bariery rozwoju w finansowaniu  sektora MMŚP. Dyskutowano także nad tym,  co banki powinny jeszcze robić, aby ich oferta  była lepsza, wskaźnik procentowy rósł, a przedsiębiorcy  mogli się dynamicznie rozwijać.

Ponad 40 % mikro i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytu  bankowego dzisiaj, a 10 lat temu to było zaledwie 6%. To  pokazuje, jak bardzo zmienia się skłonność do zaciągania kredytów  w sektorze MMŚP i świadczy o atrakcyjności propozycji  bankowych. Podejście banków do tego sektora zmieniło się,  co jest wspólnym sukcesem sektora bankowego i środowiska  MMŚP – stwierdził Tadeusz Donocik, wiceprezes Krajowej  Izby Gospodarczej.

Środowisko bankowe jest głównym dostarczycielem  środków finansowych na rozwój  przedsiębiorczoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI