Wstępne wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

monety.250xWedług wstępnych danych budżety jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 3.222 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 21.245 mln zł.

Za III kwartały 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody w łącznej kwocie 125.575 mln zł (tj. 70,1% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 6,5%.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 60.356 mln zł, tj. na poziomie 69,8% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 8,6%.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 122.354 mln zł, co stanowiło 61,0% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 4,5%. Wydatki majątkowe, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21.921 mln zł (38,3% planu), były o 0,6% wyższe od kwoty wydatków majątkowych wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Za III kwartały 2011 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 59.324 mln. W porównaniu do 2010 r. zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2011 r. było o 7,7% wyższe.

Źródło: www.mf.gov.pl