Wkrótce czternaście banków będzie oferować Bezpieczny Kredyt 2%, Konta Mieszkaniowe działają już w dwóch bankach

Wkrótce czternaście banków będzie oferować Bezpieczny Kredyt 2%, Konta Mieszkaniowe działają już w dwóch bankach
Agnieszka Wachnicka. Źrodło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przez pierwszych 20 dni funkcjonowania programu „Bezpieczny Kredyt 2%” do banków złożono niemal 11,5 tysiąca wniosków – podkreśliła wiceprezes Związku Banków Polskich, Agnieszka Wachnicka, podczas lipcowej konferencji prasowej tej organizacji. W tym samym czasie zawarto 223 umowy kredytowe, co biorąc pod uwagę przewidziany w prawie, 21 dniowy okres na rozpatrzenie wniosku, uznać należy za potwierdzenie dużej sprawności działania instytucji finansowych.

Przytaczając te dane, wiceprezes ZBP przypomniała, iż zainteresowanie nową formą finansowania mieszkań jest znacznie większe – w ciągu niespełna trzech tygodni banki przygotowały i wysłały do klientów około 40 tys. ofert, będących odpowiedzią na napływające zapytania o ten produkt. Bezpieczny Kredyt 2% jest jednym z instrumentów wsparcia młodych w nabywaniu własnych mieszkań.

Drugim jest konto oszczędnościowe z premią mieszkaniową, oferowane również od 1 lipca. Także i ten produkt cieszy się sporym zainteresowaniem Polaków – przez pierwszych 10 dni jego funkcjonowania, czyli od 10 lipca, kiedy to pierwszy bank udostępnił możliwość założenia konta, zawarto 370 umów o jego prowadzenie.

Na chwilę obecną rachunek otworzyć można w Banku Pekao i Alior Banku, znacznie więcej instytucji finansowych może swym klientom zaoferować kredyt 2%. – Do programu przystąpiło już osiem banków: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A. Alior Bank, VeloBank, obydwa zrzeszenia banków spółdzielczych: SGB-Bank, Bank BPS oraz dwa niezależne banki spółdzielcze: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie i Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Kolejne dwa banki w tej chwili finansują umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, więc niebawem to grono się powiększy.

Następne cztery banki deklarują przystąpienie do programu pod koniec trzeciego kwartału, w związku z tym niebawem będziemy mieć w programie już 14 banków – zauważyła Agnieszka Wachnicka.

Czytaj także: Połowa wniosków o kredyt hipoteczny w PKO BP dotyczy programu Pierwsze Mieszkanie

Na jakich warunkach można skorzystać z preferencyjnego finansowania?

Wiceprezes ZBP zaznaczyła, iż podstawowym kryterium określonym w programie jest zakup pierwszej nieruchomości dla danego gospodarstwa domowego. Od tej generalnej reguły przewidziano kilka wyjątków, dotyczących przede wszystkim sytuacji losowych, takich jak dziedziczenie mieszkania przez beneficjenta.

– Jeżeli kredytobiorca czy wnioskodawca odziedziczył nieruchomość i zbył ją przed ukończeniem 18 roku życia lub odziedziczył nieruchomość, w której posiada udział nie wyższy niż 50% i nie zamieszkuje jej od 12 miesięcy – nadmieniła Agnieszka Wachnicka. Innym wyjątkiem jest przypadek, kiedy dotychczas eksploatowana przez daną rodzinę nieruchomość zostaje wyłączona z użytkowania przez nadzór budowlany w związku np. z katastrofą budowlaną bądź klęską żywiołową, także i w tym przypadku wyłączenie powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

– Kolejnym obwarowaniem jest wiek, czyli kredyt jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły czterdziestego piątego roku życia. W przypadku małżeństwa lub rodziców wychowujących dziecko przynajmniej jedno z nich musi ten warunek spełniać – zauważyła wiceprezes ZBP.

Ci, którzy kwalifikują się do udziału w programie, mogą liczyć na finansowanie nie tylko zakupu mieszkania czy domu, ale również ukończenia już rozpoczętej budowy, czy remontu lub modernizacji dotychczas posiadanej nieruchomości.

– Program nie ogranicza powierzchni domu lub mieszkania, które może być sfinansowane kredytem. Z drugiej strony jest przewidziana maksymalna kwota kredytu, więc w tym programie jest de facto większy potencjał do nabywania domów lub mieszkań w mniejszych ośrodkach niż w większych aglomeracjach, gdzie cena za metr kwadratowy jest znacznie wyższa – dodała Agnieszka Wachnicka.

Stałe oprocentowanie co najmniej przez 10 lat

W zależności od wybranej opcji, beneficjent programu może liczyć na sfinansowanie zakupu nieruchomości do kwoty 500 tysięcy w przypadku singli i 600 tysięcy dla rodzin i osób wychowujących dzieci. Zainteresowani remontem lub modernizację budynku uzyskają maksymalnie 100 tys. zł (osoby samotne) i 150  tys. zł (małżeństwa).

Prezes ZBP podkreśliła, iż kredyt bez wkładu własnego co do zasady jest adresowany do osób, które mają szans uzyskać kredytu na komercyjnych zasadach.

– Maksymalny wkład własny wynosi 200 tysięcy złotych i może być on objęty gwarancją państwową. W związku z tym maksymalna kwota nieruchomości, którą można nabyć zwiększa się o kwotę wkładu własnego – twierdzi Agnieszka Wachnicka.

Samo oprocentowanie jest ustalone na stałym poziomie przez okres pierwszych 10 lat, wówczas spłata następuje w ratach malejących, ze stałą częścią kapitałową i malejąca odsetkową.

– Po 10 latach można utrzymać ten model spłacania, można też przejść na raty równe – dodała wiceprezes ZBP.

Czytaj także: 10 tys. osób zgłosiło się do banków oferujących Bezpieczny Kredyt 2 procent

Konta Mieszkaniowe w bankach

Agnieszka Wachnicka poinformowała również, że banki założyły 370 kont mieszkaniowych.

Konto Mieszkaniowe to produkt przeznaczony dla osób, które w dniu otwarcia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat. Nie mogą być również właścicielem domu lub mieszkania, z wyłączeniem sytuacji opisanych w ustawie regulującej zasady prowadzenia Kont Mieszkaniowych.

Konieczne jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat, nie niższych niż 500 zł oraz nie wyższych niż 2 tys. zł. Dopuszczalny jest brak jednej wpłaty w trakcie roku kalendarzowego, w dowolnie wybranym przez klienta miesiącu. Maksymalny okres prowadzenia konta to 10 lat.

Czytaj także: Konto Mieszkaniowe jedynym produktem bankowym realnie chroniącym oszczędności przed inflacją?

Karol Mórawski
Karol Jerzy Mórawski, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Muzeum Techniki w Warszawie oraz Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, historii Warszawy oraz dziejów polskiej motoryzacji. W latach 2005-2010 współpracował m.in. z redakcjami stołecznymi dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r. współpracuje jako dziennikarz z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, m.in. pisze dla: Miesięcznika Finansowego BANK oraz portalu BANK.pl.
Źródło: ISBnews