Webinarium: Nowa ustawa deweloperska ‒ jak praktycznie zminimalizować ryzyka? 21 lutego 2022 roku

Webinarium: Nowa ustawa deweloperska ‒ jak praktycznie zminimalizować ryzyka? 21 lutego 2022 roku
Źródło: DEWAY
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firma szkoleniowa DEWAY organizuje webinarium związane z nową ustawą deweloperską. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Patronem medialnym jest aleBank.pl.

20 kwietnia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską.

Podczas webinarium eksperci omówią aspekty prawne i praktyczne relacje między deweloper ‒ pośrednik ‒ konsument, przedstawią instytucję DFG oraz przeanalizują typy i wymogi dotyczące treści umów do których stosować należy nowe przepisy.

Uczestnicząc w wydarzeniu:
– będzie można otrzymać dużą dawkę wiedzy, praktycznych wskazówek, rozwiązań i inspiracji;

– dowiedzieć się, jak zapisy ustawy przełożą się w praktyce na relacje z klientem oraz jak należy się przygotować, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialności;

– poznać aktualne regulacje prawne przy konstruowaniu umów, w związku ze zmianą przepisów;

– dowiedzieć się także jak uniknąć ryzyk związanych z rozwiązaniami operacyjnymi;

– skonfrontować swoje myślenie o nowych obowiązkach deweloperów;

– zdobyć wiedzę potrzebną w przygotowaniach do wdrożenia nowych rozwiązań.

Program webinarium: Nowa ustawa deweloperska ‒ jak praktycznie zminimalizować ryzyka?

1. Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

2. Początek obowiązywania nowych przepisów i zagadnienia intertemporalne.

3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

4. Kontrola banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

5. Rozszerzony zakres przedmiotowy nowej ustawy deweloperskiej – umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy rezerwacyjne.

6. Elementy treści umowy deweloperskiej.

7. Rekompensata pieniężna dla nabywcy.

8. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

9. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do:

– przedstawicieli firm deweloperskich i budowlanych;

– pośredników nieruchomości w obrocie budowlanym;

– pracowników banków;

– wszystkich osób z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości.


Więcej informacji:
https://deway.pl/nowa-ustawa-deweloperska—jak-praktycznie-zminimalizowac-ryzyka-

Tel.: +48 22 633 03 28

Źródło: DEWAY