Webinarium Live: Niedozwolone klauzule abuzywne w umowach deweloperskich przed oraz po 1 lipca 2022 roku w praktyce

Webinarium Live: Niedozwolone klauzule abuzywne w umowach deweloperskich przed oraz po 1 lipca 2022 roku w praktyce
Źródło: DEWAY
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
26 stycznia 2023 roku firma szkoleniowa DEWAY zaprasza na webinarium dotyczące niedozwolonych klauzul abuzywnych w umowach deweloperskich. Portal BANK.pl jest patronem medialnym szkolenia.

Kształtowanie treści umów deweloperskich zarówno pod rządami „starej” ustawy deweloperskiej jak i „nowej” z pewnością nie należy do zadań łatwych. Stąd też po stronie deweloperów występuje podwójny stopień trudności, bowiem nie tylko zadbać muszą o zgodność postanowień umownych z przepisami ustawy, lecz także o sporządzenie wzoru umowy w sposób nie powodujący naruszenia treści artykułu 385³ k.c. dotyczącego niedozwolonych klauzul umownych.

Uczestnicząc w webinarium:

 • poznasz aktualny stan prawny w zakresie klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich;
 • dowiesz się jak zmieniła się kontrola organów państwowych w zakresie klauzul niedozwolonych i co z tego wynika dla deweloperów;
 • przedstawimy Ci i omówimy treści poszczególnych klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich;
 • omówimy sytuację osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie stosowania wobec nich przepisów o klauzulach niedozwolonych.

Program webinarium

 1. Jakie są skutki uznania przez organy państwowe klauzul umownych za niedozwolone?
 2. Kto pod rządami nowej ustawy deweloperskiej może powoływać się na klauzule abuzywne?
 3. Czy postanowienia umowne sprzeczne z ustawą deweloperską, można uznać za niedozwolone postanowienia umowne?
 4. Jaka jest odpowiedzialność notariusza za zastosowanie we wzorcach umów deweloperskich klauzul niedozwolonych?
 5. Czy deweloper ma obowiązek znać treść klauzul umownych uznanych za niedozwolone w umowach stosowanych przez innych deweloperów?
 6. Jak skutecznie formułować treść zapisów umownych, żeby uniknąć klauzul niedozwolonych?
 7. Co grozi deweloperowi, jeśli w umowie znajdują się jednak klauzule niedozwolone?
 8. Co najlepiej zrobić z takiej sytuacji?
 9. Jak sprawdzić czy dana klauzula jest lub może stanowić klauzulę abuzywną?
 10.  Czy pod rządami nowej ustawy deweloperskiej osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może powoływać się na klauzule niedozwolone?
 11.  Jak zmienił się model kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień wzorców umowy?
 12.  O które klauzule niedozwolone poszerzony został rejestr klauzul niedozwolonych?
 13.  Które umowy z nowej ustawy deweloperskiej mogą być objęte reżimem odpowiedzialności z tytułu stosowania klauzul niedozwolonych?
 14.  W jakich sytuacjach w odniesieniu do umów deweloperskich można uznać, że postanowienia umowne były indywidualnie uzgadniane z konsumentem?
 15.  Które postanowienia umowne w umowach deweloperskich zawieranych w oparciu o przepisy nowej ustawy mogą być uznane za nieważne, a które za niedozwolone?

Kto powinien wziąć udział w webinarium

 • Przedstawiciele firm deweloperskich i budowlanych.
 • Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym.
 • Pracownicy banków.
 • Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości.

Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości.

Więcej informacji:
tel.: +48 22 633 03 28
https://deway.pl/niedozwolone-klauzule-abuzywne-w-umowach-deweloperskich-przed-oraz-po-1-lipca-2022-roku-w-praktyce-2

DEWAY logo
Źródło: DEWAY