Klauzule abuzywne

Marcin Trepka, radca prawny i partner w kancelarii Baker McKenzie, ekspert Departamentu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Firma | Multimedia

Dyrektywa Omnibus zmieni zasady promocji w Black Friday?

W związku z szybkim rozwojem internetowego handlu rynkowi coraz uważniej przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego – jak podkreśla ekspert Kancelarii Baker McKenzie Marcin Trepka – przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać na szybkim wzroście e-commerce, powinni się pochylić nad kwestiami związanymi z prawem konsumenckim. Nowe obowiązki nałoży na nich także unijna dyrektywa Omnibus, która powinna zacząć obowiązywać od 28 maja br. i która ma m.in. zapobiegać nieuczciwemu zawyżaniu cen przed wprowadzeniem promocji czy publikowaniu fałszywych opinii na temat produktów. Przedsiębiorcom internetowym zostało już bardzo niewiele czasu, aby dostosować swoje regulaminy do nowych przepisów i wdrożyć nowe procedury w zakresie obsługi klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
budynek z napisem BANK, banknoty CHF
Komentarze ekspertów | Nieruchomości

Średni kurs waluty w NBP ‒ remedium na problem kredytów frankowych?

Niezwykle istotne znaczenie dla przyszłości problemu kredytów frankowych i związanych z nimi postępowań sądowych może mieć wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) z dnia 2 września 2021 roku w sprawie C-932/19 (dalej „OTP Jelzálogbank”). Jest to kolejny sygnał, że TSUE nie zgadza się z praktyką tych sądów polskich, które „automatycznie” unieważniają umowy kredytu – jeśli tylko kredytobiorca wyrazi taką wolę, komentują adwokaci z Kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp.k., Maria Beroud-Mazur i Przemysław Wierzbicki.

CZYTAJ WIĘCEJ
TSUE
Finanse osobiste

W czwartek TSUE odpowie na pięć ważnych pytań dotyczących kredytów frankowych

29 kwietnia spodziewane jest wydanie orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-19/20. TSUE odpowie na 5 pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Orzeczenie to będzie mogło mieć wpływ na kwestie dotyczące przedawnienia i usuwania klauzul abuzywnych z umowy konsumenckiego kredytu denominowanego/ indeksowanego do franka szwajcarskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski na biurku przedsiębiorcy
Firma

Przedsiębiorca, który korzysta ze środków publicznych nie może być chroniony jak konsument

Indywidualny przedsiębiorca, który zaciąga kredyt, korzysta z pożyczki, leasingu lub innej formy finansowania zewnętrznego nie będzie mógł korzystać z niektórych przywilejów właściwych konsumentom, o ile umowa finansowania przewidywała wykorzystanie środków publicznych. Dotyczy to w szczególności kredytów z gwarancją de minimis czy innych, preferencyjnych form finansowania, także tych dostępnych w ramach tarcz antykryzysowych

CZYTAJ WIĘCEJ
Młody mężczyza w garniturze przy komputerze
Firma

Od stycznia mały przedsiębiorca chroniony jak konsument. To przesadzony przywilej?

Polskie banki są gotowe na wdrożenie nowych regulacji, przyznających część przywilejów konsumenckich osobom prowadzącym indywidualną działalności gospodarczą – zapewniał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas grudniowej konferencji prasowej ZBP. Reprezentanci sektora bankowego podkreślają równocześnie, iż wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 r. zasady budzą wiele zastrzeżeń, mogą prowadzić do naruszenia równości podmiotów, a dodatkowo ich wprowadzenie nie było konieczne z punktu widzenia prawa unijnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Chróstny
Z rynku finansowego

UOKiK: 26,6 mln zł kary dla BNP Paribas, 10,5 mln zł dla Banku Millennium i 23,6 mln zł dla Santander Bank Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 26,6 mln zł kary na BNP Paribas, 10,5 mln zł na Bank Millennium oraz 23,6 mln zł na Santander Bank Polska. Urząd uznał za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych – poinformował UOKiK w komunikacie prasowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

UOKiK: 13,5 mln zł kary dla Getin Noble Banku za użycie niedozwolonych klauzul we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał za niedozwolone klauzule, które Getin Noble Bank (GNB) stosuje we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego, zakazał też ich wykorzystywania, podał urząd. Na przedsiębiorcę nałożono również karę w wysokości prawie 13,5 mln (13 417 225) zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
TSUE
Finanse osobiste | Prawo i regulacje

ZBP: po wyroku TSUE „frankowicze” wcale w nie lepszej sytuacji

Po orzeczeniu wydanym 3 października przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wbrew rozbudzonym wcześniej oczekiwaniom sytuacja kredytobiorców mających kredyty denominowane w walutach obcych nie uległa automatycznie znacznej poprawie. Na spotkaniu dla przedstawicieli mediów mówili o tym Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP i mec. Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski na tle flagi europejskiej
Nieruchomości | Prawo i regulacje

TSUE – kryteria wyznaczania zmiennej stopy procentowej

Interesujące pytania prejudycjalne dotyczące umowy kredytu skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sąd Apelacyjny w Cluj (Rumunia) w sprawie o sygnaturze akt C-269/19. Pytania dotyczą interpretacji przepisów Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich – pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Gałązka, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli
Komentarze ekspertów | Prawo i regulacje

Orzeczenie Europejskiego Trybynału Sprawiedliwości w sprawie rumuńskich kredytów frankowych

W ubiegłym tygodniu – 20 września 2017 roku – Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w rumuńskiej sprawie Ruxandra Paula Andriciuc and Others v Banca Româneasca SA, która dotyczyła umów kredytów hipotecznych denominowanych w CHF zawartych w latach 2004 – 2007. W toku postępowania przed TSUE, analizowano pytania prejudycjalne zadane przez sąd rumuński, dotyczące interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo i regulacje

Sąd Najwyższy: wyrok w sprawie „nabitych w mBank” wadliwy

sad.01.400x267„Niech prawo zawsze prawo znaczy” – tę maksymę Juliana Tuwima godzi się przypomnieć w kontekście wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie pozwu grupowego, wytoczonego przez kredytobiorców mBankowi. Uchylając wcześniejszy werdykt łódzkiego sądu apelacyjnego, SN przekazał zarazem całemu polskiemu wymiarowi sprawiedliwości bardzo ważny sygnał: ani złożoność sprawy, ani jej precedensowy charakter nie może w żadnym razie stanowić usprawiedliwienia dla odstąpienia od dogłębnej i wszechstronnej analizy dowodów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Prawo i regulacje

Certyfikat uchroni sprzedawcę i konsumenta

dokument.pioro.01.400x300Nowa ustawa o prawach konsumenta stanowi bez wątpienia niemałe wyzwanie dla przedsiębiorców; mają oni czas zaledwie do końca roku, by zapoznać się z nowymi uprawnieniami oraz obowiązkami. Wsparciem dla firm okazać się mogą zamieszczane w internecie poradniki, przygotowywane zarówno przez organizacje konsumenckie jak i kancelarie, specjalizujące się w tej dziedzinie prawa. Niektóre z tych instytucji oferują przedsiębiorcom znacznie więcej niż tylko dostęp do porad prawnych; skorzystanie z niezależnego programu certyfikacyjnego ma zabezpieczyć firmę przez mimowolnym umieszczeniem klauzul abuzywnych w dokumentach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Firma | Wydarzenia

Świadomy konsument i przedsiębiorca – ruszyła kampania informacyjna dotycząca nowych praw konsumenta

konferencja.05.400x266Dokładnie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia polscy konsumenci otrzymają świąteczny upominek – w postaci aktu prawnego kompleksowo regulującego ich uprawnienia. Ustawa, będąca implementacją do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE, już dziś wzbudza ożywione dyskusje – tymczasem największym problemem polskich konsumentów już dziś jest nie tyle brak odpowiednich regulacji, co znikoma świadomość przysługujących im praw. Zgodnie z badaniami, jedynie 2/3 Polaków ma świadomość czego mogą domagać się od sprzedawcy czy usługodawcy. Dla porównania  – w Holandii niezbędną wiedzę w tym zakresie wykazuje aż 91 proc. ankietowanych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Lekarstwo czy pejcz – głos w dyskusji

dokument.pioro.01.400x3001. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, zwana też klauzulą antyabuzywną, funkcjonuje w wielu krajach[1]. Przy czym w większości państw stosujących takie regulacje, obejmują one swoim zakresem podatki typu dochodowego. Zważywszy na skalę uchylania się od opodatkowania, Komisja Europejska (KE) zaleciła państwom członkowskim wprowadzenie do przepisów prawa podatkowego rozwiązań, które będą przeciwdziałać praktykom agresywnego planowania podatkowego powodującym unikanie opodatkowania[2]. Zalecenia KE ograniczają się jednak do podatków bezpośrednich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

III Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2014 – Relacja

zbp.01.400x155W jakim kierunku powinna iść nowelizacja prawa bankowego? Czy nowe zasady zajęcia majątku dłużnika rzeczywiście ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń? Jak banki mogą bronić się przed kolejnymi pozwami zbiorowymi kredytobiorców hipotecznych? Te zagadnienia zdominowały trzeci już Kongres Prawa Bankowego i Informacji. 12 czerwca br. do warszawskiego Klubu Bankowca przybyli licznie przedstawiciele banków, kancelarii prawnych oraz świata nauki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Kredytobiorcy kontra mBank: Sąd Apelacyjny uznał zasadność roszczeń klientów banku

mbank.01.400x180Kredytobiorcy hipoteczni wygrali w drugiej instancji z mBankiem – Sąd Apelacyjny w Łodzi odrzucił apelację mBanku w sprawie wyroku, jaki zapadł w pozwie zbiorowym 3 lipca 2013 roku. Tym samym bank został zobowiązany do wypłaty odszkodowania 1247 klientom za – zdaniem sądu – zawyżone oprocentowanie kredytów hipotecznych, wynikłe z niejasnych kryteriów zmiany stopy procentowej tych kredytów. Reprezentanci mBanku zapowiedzieli złożenie kasacji do Sądu Najwyższego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wydarzenia

Forum Bankowe 2014 – jak i przed czym chronić konsumenta usług bankowych?

Czy stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego stoją w opozycji do skutecznej ochrony praw konsumenta? Jaką rolę w kształtowaniu odpowiedzialnej polityki konsumenckiej mają same banki, a jaką organy regulacyjne, takie jak KNF i UOKiK? I wreszcie – przed czym tak naprawdę należy chronić konsumentów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukano podczas Forum Bankowego 2014, w ramach panelu poświęconego efektywności ochrony konsumenta usług bankowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2