Unia Europejska ogłosiła nowy pakiet dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML

Unia Europejska ogłosiła nowy pakiet dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML
StockAdobe, autor: Inna,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
19 czerwca 2024 r. ogłoszony został nowy pakiet Unii Europejskiej dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”). Prace nad nim trwały kilka lat. Komisja przedstawiła swoje propozycje w lipcu 2021 r.

Na nowy pakiet AML składa się:  Szósta Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy  (Dyrektywa 2024/1640), Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Rozporządzenie  2024/1624) oraz Rozporządzenie w sprawie Urzędu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (Rozporządzenie 2024/1620).

W nowym pakiecie AML zakres przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy został rozszerzony o:

– agentów piłkarskich i profesjonalne kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje;

– dostawców usług i pośredników crowdfundingu;

– firmy, które regularnie zajmują się obrotem metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi lub dla których jest to główna działalność gospodarcza;

– firmy, które regularnie lub w ramach swojej głównej działalności handlują towarami o dużej wartości;

– dużą część sektora kryptowalut

Nowe wymogi AML

Nowy pakiet AML wzmacnia istniejące wymogi i wprowadza kilka nowych, w tym:

– Wartość transakcji powodująca obowiązek sprawdzania klienta (tzw procedura KYC czyli Know Your Customer)  została obniżona z 15 tys. euro do 10 tys. euro w przypadku transakcji okazjonalnych.

Aktualizacja kontaktów biznesowych będzie dokonywana nie rzadziej niż co roku w przypadku klientów wysokiego ryzyka i co pięć lat w przypadku wszystkich pozostałych klientów. Według dotychczasowych zasad aktualizacja była dokonywana według subiektywnych kryteriów, gdy bank uznał, że należy jej dokonać.

Wprowadzono zakaz anonimowych kont bankowych i kryptowalutowych, a także nową definicję „rzeczywistego właściciela” kontrolującego konto.

Kompetencje AMLA

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („Politically Exposed Persons” czyli  „PEP”) została rozszerzona o rodzeństwo polityków oraz i liderów władz regionalnych i lokalnych.

Podmioty podlegające przepisom AML muszą utworzyć niezależną funkcję audytu w celu testowania wewnętrznych zasad, procedur i kontroli.

Pracownicy, którzy kontrolują procedury wymierzone przeciwko praniu pieniędzy muszą przejść ocenę „kompetencji i rzetelności”, przeprowadzoną przez podmiot, w którym są zatrudnione.

Nowy pakiet AML przyznaje Komisji Europejskiej i nowo utworzonemu Urzędowi ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy („AMLA”) uprawnienia do opracowywania dalszych przepisów i wytycznych. Nowy pakiet AML będzie wprowadzany stopniowo i przepisy będą w pełni stosowane od 10 lipca 2027 r.

Źródło: BANK.pl