UKNF o sposobie informowania klientów o ich zdolności kredytowej

UKNF o sposobie informowania klientów  o ich zdolności kredytowej
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) stwierdził niejednolitą praktykę udzielania przez kredytodawców wyjaśnień osobom wnioskującym o kredyt dotyczących przeprowadzonej oceny ich zdolności kredytowej.

#UKNF zaleca, aby w związku z decyzją o odmowie udzielenia kredytu, kredytodawcy każdorazowo informowali wnioskujących o terminie w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny #ZdolnośćKredytowa @uknf

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) stwierdził niejednolitą praktykę kredytodawców w zakresie udzielania wnioskodawcom wyjaśnień na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej, a także praktykę polegającą na nieokreśleniu w wewnętrznych procedurach kredytodawców terminu, do którego wnioskujący, który nie zawarł z kredytodawcą umowy kredytu i nie jest klientem kredytodawcy z tytułu innej umowy, może ubiegać się o udzielenie wyjaśnień, podał Urząd. 

Zbyt ogólne wyjaśnienia

„Zastrzeżenia UKNF w zakresie udzielanych wnioskodawcom przez kredytodawców wyjaśnień dotyczą jakości przekazywanej informacji. Kwestionowaną przez UKNF praktyką podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej jest przekazywanie ogólnych stwierdzeń (kategorii danych) bez wskazania konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, które miały wpływ na podjętą przez kredytodawcę decyzję kredytową” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Komunikat UKNF w sprawie informowania o zdolności kredytowej, jakie wnioski dla banków?

Problem z bezterminowym przetwarzaniem danych osobowych

Natomiast określenie terminu przetwarzania danych wnioskujących o kredyt, którzy z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej albo z innego powodu nie zawarli z kredytodawcą umowy o kredyt, ma istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Bezterminowe przetwarzanie danych takich wnioskujących implikuje dwojakiego rodzaju skutki. Po pierwsze, osoba, która nie otrzymała kredytu w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej, może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień, a kredytodawca jest zobowiązany tych wyjaśnień udzielić.

Z drugiej jednak strony praktyka polegająca na bezterminowym przetwarzaniu danych wnioskodawców niebędących klientami kredytodawcy budzi uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, wskazano również. 

Zalecenia UKNF

Mając na uwadze powyższe, w celu ujednolicenia praktyki podmiotów zobowiązanych do udzielania wyjaśnień, optymalnym i pożądanym przez UKNF, a także czyniącym zadość celowi art. 70a ustawy rozwiązaniem w tym zakresie jest uwzględnianie w odpowiedziach na wnioski klientów: zindywidualizowanej i szczegółowej informacji, w tym informacji na temat środków, które powinien przedsięwziąć wnioskujący, aby usunąć negatywne skutki determinujące decyzję kredytodawcy o nieprzyznaniu kredytu” – czytamy dalej. 

W odniesieniu zaś do przetwarzania danych osobowych osób niebędących klientami, UKNF oczekuje od kredytodawców określenia we właściwych regulacjach wewnętrznych, w oparciu o właściwe przepisy, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, terminu przetwarzania danych takich wnioskodawców.

Ponadto UKNF zaleca, aby w związku z decyzją o odmowie udzielenia kredytu kredytodawcy każdorazowo informowali wnioskujących o terminie, w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej.

Źródło: ISBnews