TFI PZU będzie zarządzał nowym funduszem nieruchomości

TFI PZU będzie zarządzał nowym funduszem nieruchomości
Źródło: Biuro prasowe PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
TFI PZU podpisało umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie, podało Towarzystwo.

„Transakcja ta zapoczątkowuje rozwój nowej linii biznesowej TFI PZU w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych – obok zarządzania dedykowanymi funduszami i portfelami inwestycyjnymi, płynnością oraz rezerwami finansowymi” – czytamy w komunikacie.

Za zarządzanie Funduszem będzie odpowiedzialne Biuro Sektora Nieruchomości TFI PZU, które od 2009 r. realizuje inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych poprzez zarządzanie funduszami na rzecz Grupy PZU.

Obecnie zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld zł.

Czytaj także: PZU: 722 mln zł zysku netto grupy w II kw. 2022 roku; jesienią ubezpieczyciel przeznaczy blisko 1,7 mld zł na wypłatę dywidendy

TFI PZU: nowy rozdział zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych

„Nawiązanie współpracy z renomowanym partnerem, jakim jest Vienna Life, traktujemy jako wyraz uznania dla naszych kompetencji w zakresie zarządzania aktywami, ale także zaufania.

Cieszymy się, że tak jak niegdyś strategie global macro, tak teraz nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami możemy udostępnić klientom spoza naszej grupy kapitałowej” – powiedział wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, cytowany w komunikacie.

„Przejęcie zarządzania funduszem nieruchomości mieszkaniowych otwiera dla naszego TFI nowy rozdział w zakresie oferty zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Pokazuje też, że dzięki kompetencjom i doświadczeniu, które składają się na wysokiej jakości proces inwestycyjny, jesteśmy w stanie uszyć rozwiązanie na miarę, które będzie odpowiadało na różne potrzeby klientów instytucjonalnych” – dodał.

Niezbędna zgoda KNF

W okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podejmowanie wszystkich decyzji inwestycyjnych w funduszu zarządzanym na zlecenie Vienna Life będzie leżało w gestii TFI PZU.

Docelowo usługa zarządzania portfelem nieruchomości ma zostać ponownie przekazana do obecnego zarządzającego – spółki REDNET Property Group.

Proces deweloperski prowadzi natomiast inna spółka z Grupy REDNET – REDNET Investment, podano.

Czytaj także: Kredytobiorcy Banku Pekao mogą ubezpieczyć się na życie w PZU

Akceptacja decyzji inwestycyjnych w gestii TFI PZU

Pieczę nad całością będzie sprawowało jednak TFI PZU, które będzie oceniało i akceptowało najważniejsze decyzje inwestycyjne, dotyczące m.in. zaangażowania środków w daną inwestycję (przez spółki celowe).

Do Towarzystwa będą należały także nadzór nad dywersyfikacją portfela oraz identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z realizowanymi projektami, podkreślono.

Jednocześnie TFI PZU będzie zarządzać portfelem aktywów płynnych funduszu, czyli środkami pieniężnymi, które nie będą w danym momencie wykorzystywane w procesie inwestycji (kupno działek, budowa nieruchomości itd.).

Na koniec grudnia 2022 r. TFI PZU zarządzało aktywami spółek z Grupy PZU oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41,1 mld zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews