Tarcza 6.0: zwolnienie ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe tylko po złożeniu e-wniosku

Tarcza 6.0: zwolnienie ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe tylko po złożeniu e-wniosku
Źródło: ZUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać - czytamy w komunikacie ZUS.

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad.

Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów.

Zwolnienia ze składek dla firm

Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji w listopadzie ubiegłego roku.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem.

Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogły składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych branż, które zostały ujęte w ustawie, lecz termin na złożenie wniosku przez przedsiębiorców upłynął 30 listopada.

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Czytaj także: Tarcza 6.0: potrzebna nowelizacja ustawy? Posłowie pomylili daty

Dodatkowe świadczenie postojowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy.

Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75%. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski (od 16 grudnia).

30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie.

Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku.

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy

Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).

Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Czytaj także: Tarcza 6.0: do kiedy przedsiębiorcy powinni złożyć deklaracje rozliczeniowe?

Zwolnienie zleceń ze składek

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń.

Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku.

Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia.

Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia.

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń

O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Wnioski i lista uprawnionych

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Czytaj także: Tarcza 6.0 z podpisem prezydenta, które firmy poszkodowane przez COVID-19 mogą starać się o wsparcie?

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS