Tomasz Dziedzic

BANK 2017/11

IT@BANK 2017: Monitorowanie złożonych procesów z użyciem analizy danych maszynowych. Na przykładzie zapewnienia zgodności z RODO (GDPR)

Nowe regulacje RODO (GDPR) to jedno z największych wyzwań sektora finansowego. Dostosowanie organizacji do zmian w przepisach to zazwyczaj złożony proces, wymagający modyfikacji działań biznesowych i systemów informatycznych. Najczęstsze wyzwania na tej drodze to: wysokie koszty wdrożenia systemów monitorowania procesów, znaczne ryzyko operacyjne związane z inwazyjnym charakterem wdrożenia, długi czas oczekiwania na efekty wdrożenia oraz trudny do określenia zwrot z inwestycji. Ponadto barierą jest niska przejrzystość procesów przetwarzania danych związana z wysokim stopniem skomplikowania systemów informatycznych oraz ograniczoną pulą kluczowych kompetencji w organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/04

Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Wartość napędzana przez właściwe dane Praktyka Data Science w instytucjach finansowych

Współczesny rynek usług finansowych nieustannie poszukuje wartości, które można opakować w usługi i zaoferować klientom. Próba pragmatycznego zdefiniowania wartości napotyka trudności ze względu na mnogość punktów widzenia reprezentowanych przez poszczególnych uczestników branży i ewoluujące oczekiwania klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1