Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. / KUKE

Michał Mrożek
Z rynku finansowego

Wiceprezes ING Banku Śląskiego: dzięki współpracy z KUKE będziemy ponadregionalnym hubem finansowania

ING Bank Śląski liczy, że gwarancje ubezpieczeniowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) dla kredytów udzielanych na projekty inwestycyjne będą szeroko wykorzystywane przez eksporterów lub spółki planujące rozwój na rynkach zagranicznych, a ING stanie się ponadregionalnym hubem finansowania inwestycji, poinformował wiceprezes banku Michał Mrożek.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 – KUKE SA | Staramy się zwiększać eksportowe szanse naszych przedsiębiorców

Wykorzystując wspólnie całe dostępne instrumentarium, włącznie ze stuprocentowym zabezpieczeniem kredytów akwizycyjnych, możemy naprawdę skutecznie wesprzeć bezpieczną ekspansję polskich firm na wielu rynkach, by skorzystały z tych szans, jakie niesie nearshoring i regionalizacja wynikająca z odwracania procesu globalizacji – podkreśla Janusz Władyczak, prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Makurat, Country Manager Poland, Czechia, Slovakia, Baltic States, Ebury
Komentarze ekspertów

Inwazja Rosji na Ukrainę: mocne i trwałe uderzenie w polskich eksporterów i importerów

W 2021 roku polski eksport do Ukrainy wzrósł o prawie jedną czwartą. Z kolei wartość sprzedaży towarów z Polski do Rosji wróciła do poziomu sprzed aneksji Krymu osiem lat temu. Przewiduję, że tym razem załamanie eksportu w wyniku obecnej agresji Rosji na naszego sąsiada będzie nieporównywalnie głębsze. Skutki odczują nie tylko firmy bezpośrednio zaangażowane w handel ze Wschodem, ocenia Jakub Makurat, Ebury.

CZYTAJ WIĘCEJ
Janusz Władyczak (L) i Sławomir Cyza (P).
Gospodarka

Alstom i KUKE podpisują strategiczne porozumienie o wartości 1 mld euro, otwierając nowe możliwości eksportowe dla polskich firm

Umowa ma na celu ułatwienie realizacji kontraktów poprzez pozyskiwanie finansowania dla nabywców wytwarzanych przez Alstom pojazdów. Zwiększenie udziału polskich zakładów i podwykonawców w projektach eksportowych jest elementem strategii rozwoju Alstom w Polsce i na świecie. Po raz pierwszy globalna korporacja wykorzysta nowe rozwiązanie z oferty KUKE dla największych koncernów obecnych w Polsce, podkreśla w komunikacie prasowym KUKE.

CZYTAJ WIĘCEJ
Polska Wielka Brytania
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Rekordowa liczba upadłości w Wielkiej Brytanii wpłynie na polskich eksporterów?

Liczba bankructw przedsiębiorstw w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej wzrosła do najwyższego poziomu od początku pandemii. Ta sytuacja nakazuje polskim eksporterom większą ostrożność. Jednocześnie nie powinna zniechęcać ich do rynku, który paradoksalnie po brexicie otworzył przed nimi nowe szanse rozwoju, komentują Jakub Makurat, Country Manager Poland, Czechia, Slovakia, Baltic States, Ebury i Tomasz Ślagórski, wiceprezes Zarządu KUKE S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo KUKE
Gospodarka

KUKE: rekordowe przychody i ponad dwukrotny wzrost zysku netto w 2020 r.

W 2020 r. KUKE wsparła polskich przedsiębiorców, chroniąc ubezpieczeniami i gwarancjami ubezpieczeniowymi ich obrót na kwotę 68,4 mld zł. To wynik o 23,0 proc. wyższy niż w roku poprzednim. Wolumen objętych ochroną ubezpieczeniową krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych w wysokości 66,3 mld zł był o 23,5 proc. wyższy niż rok wcześniej, a udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych (na poziomie 1,5 mld zł) wyższy o 9,1 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5