FM Bank PBP S.A.

Bankowość

Abris sprzedał FM Bank

bank.03.400x268

PL Holdings S.àr.l. („PL Holdings”), spółka zależna funduszu private equity zarządzanego przez Abris Capital Partners („Abris”), realizując decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), sprzedała dzisiaj wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP SA („FM Bank”).

Nabywcą akcji FM Bank PBP jest podmiot zależny funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners LLP („AnaCap”), europejski fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w sektorze usług finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

SMART Mikropożyczka w mobilnym Banku SMART pierwszym produktem bankowym na rynku chwilówek

smart.bank.01.448x199Od 28 października b.r., Bank SMART wprowadził do oferty SMART Mikropożyczkę – rozwiązanie dla Klientów potrzebujących szybkiej gotówki i zaufanego partnera finansowego. SMART Mikropożyczka to chwilówka w wysokości od 100 do 1000 zł na miesiąc. Do uzyskania brakujących pieniędzy wystarczy tylko smartfon lub komputer i 15 minut. Klient nie musi dostarczać do banku żadnych dokumentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Lokum Deweloper SA wyemitował obligacje o wartości 30 mln zł

lokum.deweloper.01.400x214Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,80% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone, jednak warunki emisji przewidują ustanowienie hipoteki w wysokości 35 mln zł na nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Technologia VoiceLab nagrodzona przez Ministra Gospodarki

nowe.technologie.03.250x200Gdyńska firma VoiceLab konkuruje z gigantami światowymi w dziedzinie rozwoju technologii rozpoznawania mowy, biometrii głosu i speech analytics, zdobywając uznanie światowych ekspertów. Po raz kolejny udowadnia tezę, że fantastyczne produkty mogą powstać również w Polsce. W tegorocznym zestawieniu Lider informatyki 2014 wyróżniono Meritum Bank, właśnie za wykorzystanie polskiej myśli technologicznej w procesie tworzenia bankowości mobilnej. Chodzi o wdrożone przez Bank rozwiązanie Voicebanking (jeden z produktów VoiceLab), które umożliwia głosową obsługę aplikacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Nowa szata graficzna serwisów transakcyjnych BIZ Banku i Banku SMART

bank.01.250x167Od środy 1 października 2014 r. klienci BIZ Banku i Banku SMART będą korzystać ze zmienionej wersji bankowości internetowej. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest strona logowania. Oprócz logowania, które będzie odbywało się tak, jak dotychczas – za pomocą identyfikatora klienta i hasła – dostępne będą informacje pomocne przy pierwszym logowaniu oraz porady dotyczące bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Świeć przykładem z Bankiem SMART

140930.smart.odblaski.267Bank SMART rozpoczął akcję Świeć przykładem z Bankiem SMART – to promocja „Odblasków”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się po zmroku, w szczególności biegaczom i rowerzystom.  Akcja podjęta przez Bank SMART jest reakcją na zmiany w polskim prawie, nakazującym pieszym, poruszającym się po zmroku, posiadanie elementu odblaskowego. Niedostosowanie się do nakazu może skutkować mandatem karnym od 20 do 500 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Wyższe oprocentowanie lokat terminowych w FM Banku PBP

fm.bank.pbp.01.400x225FM Bank PBP S.A., właściciel marek Bank SMART i BIZ Bank, podnosi oprocentowanie trzymiesięcznej lokaty terminowej SMART Lokata, Lokaty BIZ Spinającej oraz BIZ Lokaty PRO o 0,1 punktu procentowego, do poziomu odpowiednio 3,40% i 3,50%. Zmiana wchodzi w życie w dniu 13 września 2014 r. Zmianie ulega także oprocentowanie sześciomiesięcznej lokaty SMART lokata, które teraz wynosić będzie 3,50%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Komunikat z 223. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 lipca 2014 r.

knf.01.400x267W dwieście dwudziestym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Ekonomiczne Sygnały, 06.06.2014

Dziś w centrum uwagi dane z rynku pracy w USA. Wzrost zatrudnienia jest oczekiwany na poziomie ok. 218 tys., zaś stopa bezrobocia na poziomie 6,4 proc. Dane w ostatnim czasie nie wywoływały tak dużych emocji jak w okresie kiedy decydowały się losy programu skupu aktywów przez Fed. Ale zawsze mocniejsze od prognoz dane mogą wesprzeć dolara i odwrotnie. Dla złotego dane powinny być w miarę neutralne polska waluta pokazała niejednokrotnie, że jej wrażliwość na informacje z USA jest niższa niż w zeszłym roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

RPP uchyla furtkę do obniżenia stóp procentowych

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Dziś kilka istotnych danych z USA. O 14.15 raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym (konsensus: 210 tys.), a o 16.00 indeks ISM dla usług (konsensus: 55.5). Obie publikacje pozwolą lepiej oszacować, jaki może być odczyt zatrudnienia w nadchodzący piątek, który tradycyjnie jest jedną z najważniejszych danych miesiąca w USA. Jednak dane z USA są na razie w cieniu jutrzejszej decyzji EBC.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

PKB powyżej prognoz…

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Jesteśmy już po porannej fali publikacji indeksów PMI. W dalszej części dnia kluczowe będą dwie publikacje. O godz. 14.00 pojawi się wstępny odczyt inflacji w Niemczech  konsensus: 1,1 proc. dla inflacji CPI i 1 proc. dla inflacji HICP), który może mieć znaczenie dla decyzji EBC – im niższy odczyt, tym gorzej dla euro. O 16.00 zaś pojawi się indeks ISM dla przemysłu w USA (konsensus: 55,4), jeden z ważniejszych indeksów koniunktury dla tamtejszej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 4