Rząd zajmie się we wtorek, 20 lutego ’24, wakacjami kredytowymi

Rząd zajmie się we wtorek, 20 lutego ’24, wakacjami kredytowymi
Fot. stock.adobe.com / Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ze względu na zapowiedzianą na wtorek (13.02.2024) Radą Gabinetową rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu w kolejnym tygodniu (20.02.2024) zamiast na jutrzejszym spotkaniu, poinformował przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.

„Ta dyskusja na Radzie Ministrów miała być jutro (13.02.2024), ale […] premier podjął decyzję, że ze względu na Radę Gabinetową, którą mamy zapowiedzianą przez prezydenta jutro na godz. 13:00, jutro Rada Ministrów spotka się tylko na takim roboczym spotkaniu, a nie posiedzeniu. […] Więc musimy o tydzień odroczyć sprawę wakacji kredytowych.

Jutro spotkamy się przed Radą Gabinetową, żeby podyskutować o sprawach bieżących i o Radzie Gabinetowej, a wakacjami kredytowymi zajmiemy się na następnym posiedzeniu” – powiedział Maciej Berek w Tok FM.

Podkreślił, że projekt ustawy jest już gotowy i został przesłany na posiedzenie Rady Ministrów.

„[Gdyby się nie udało w I kw. przyjąć tej ustawy], to wprowadzimy rozwiązanie takie, w którym będzie można tę jedną ratę jakby odzyskać: cztery raty w ramach jednego roku kalendarzowego.

Nawet gdyby ustawa pojawiła się, powiedzmy, na początku II kwartału, to ta jedna rata z I kwartału będzie do odzyskania w kolejnych interwałach, być może już w II kwartale. Minister finansów o tym wie i jest do tego legislacyjnie przygotowany” – dodał Maciej Berek.

Czytaj także: Resort finansów: wakacje kredytowe tylko do 2 mln zł kwoty kredytu

Wakacje kredytowe 2024

Wcześniej w porządku obrad wtorkowego (13.02.2024) posiedzenia Rady Ministrów, opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Według tych zapowiedzi rząd miał się zająć także jutro projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

W połowie stycznia Ministerstwo Finansów podało, że chce, aby Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na swoim najbliższym posiedzeniu.

W końcu ub.r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 rok (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał.

Czytaj także: Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, co warto uwzględnić w projektowanej modyfikacji przepisów?

Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw.

W obecnym projekcie ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych – przygotowanym przez Ministerstwo Finansów – proponuje się, by z tego rozwiązania można było skorzystać 2 razy w II kw. i po raz w III i IV kw. br., podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Jednocześnie w OSR podtrzymano, że koszt przedłużenia wakacji kredytowych na br. na planowanych zmienionych zasadach wyniesie 2,5 mld zł.

„Proponuje się zmianę polegającą na przedłużeniu obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024. Jednak w związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale” – czytamy w OSR.

„Należy założyć, że wakacjami kredytowymi zostanie objęte 420 tys. umów kredytowych (przy założeniu współczynnika RdD 35%). Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane UKNF maksymalny koszt roczny, przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100% uprawnionych, to ok. 3,6 mld zł. Jednocześnie przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych, jak z poprzednich wakacji kredytowych, szacuje się koszt dla sektora bankowego na poziomie 2,5 mld zł” – czytamy dalej.

Łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych ujęty w wyniku finansowym banków i/lub kapitałach wynosił 12,8 mld zł na dzień 30 września 2023 r., podano także.

„Dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe, według stanu na koniec września br., objęły 1,09 mln złotowych kredytów mieszkaniowych – wobec tylu kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski kredytobiorców o zawieszenie spłaty. Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57% liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68% wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych. Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi to 19,1 mld zł, co stanowi 129% łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do dnia 30 czerwca 2023 roku” – czytamy dalej.

W docelowym mechanizmie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kredytobiorcom (FWK) wskaźnik rata do dochodu (RdD) będzie ustalony w wysokości 40% z uwagi na fakt, że dalsze obniżanie tego wskaźnika może skutkować ograniczeniem zdolności kredytowej przyszłych kredytobiorców wynikającym z konieczności zmiany polityki kredytowej banków.

Natomiast w przypadku tzw. wakacji kredytowych – w programie wyłącznie na rok 2024 – w związku z relatywnie wysokimi stopami procentowymi określanymi przez RPP, uzasadnione są dalej idące parametry (RdD = 35%), podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie projekt zakłada kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł.

Źródło: ISBnews