Rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020

Rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czwartkowe przedpołudnie (23.01.2020 r.) w podwarszawskim Józefowie rozpoczął prace Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

#Krzysztof Pietraszkiewicz: Jest potencjał bankowości spółdzielczej, tworzony przez członków i przyjazne środowisko. To: kadra kierownicza, fundusze własne, klienci, partnerzy. A nade wszystko to reputacja i zaufanie #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

W inauguracyjnym wystąpieniu Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał wyzwania, wobec których stoi środowisko: konkurencję i oczekiwania klientów,  wymogi regulacyjne, postęp technologiczny, ambicje i cele strategiczne właścicieli, kadry kierowniczej i pracowników.

Nie brak jednak atutów, do których należy zaliczyć: masowe produkty standardowe, usługi i produkty związane z europejskimi, krajowymi i regionalnymi programami rozwojowymi, kształcenie kadry kierowniczej oraz powszechne kształcenie pracowników, edukację finansową klientów oraz dzieci i młodzieży. W ten proces, przy wsparciu finansowym KIR i BIK zaangażowało się bezpośrednio 180 banków lokalnych.

Potencjał banków spółdzielczych

Prezes ZBP wskazał również na ogromny potencjał bankowości spółdzielczej, tworzony przez członków i przyjazne środowisko. Składają się nań: kadra kierownicza, fundusze własne, klienci, partnerzy.

− Nade wszystko zaś reputacja i zaufanie. Poprawy natomiast wymagają wydajność i efektywność, wzrost sprzedaży usług, obniżenie kosztów działania, organizacja wysiłku, wykorzystanie bazy materialnej i umiejętności klientów – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak dowodzi opublikowany kilka dni temu Raport ZBP − 80 proc. klientów powyżej 65. roku życia korzysta z bankowości elektronicznej. Atuty bankowości lokalnej to pełnienie roli centrum płatniczo-rozliczeniowego, depozytowego, kredytowego i pożyczkowego. Doradztwo i ekspertyza dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

BS-y jako partnerzy w programach rozwojowych

Banki spółdzielcze to również partner w realizacji programów rozwojowych. Do wzięcia jest bilion euro w ramach Zielonego Ładu i ponad 100 mld euro w ramach programu Czyste Powietrze. 

− Wykorzystajmy tę szansę − apelował Krzysztof Pietraszkiewicz.

− Mamy sukcesy. Można do nich zaliczyć budowę IPS, strategie rozwoju banków zrzeszających, wzrost aktywów, przegląd sieci bankowości lokalnej, wreszcie wspólne projekty: BSAPI, STIR, SplitPayment. Projekty w obszarze rolnictwa, innowacji i absorpcji środków unijnych – wyliczał Prezes ZBP.

Do niewątpliwym dokonań bankowości spółdzielczej należy też zaliczyć udział w systemie płatniczo-rozliczeniowym, Systemie Wymiany Informacji, szkolnictwie bankowym, współpracę transgraniczną i implementowanie dobrych praktyk − rozwiązań francuskich, austriackich czy niemieckich.

− Zbudowaliśmy infrastrukturę współpracy: Zgromadzenie Prezesów, Walne Zgromadzenia Banków Zrzeszających, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Forum Technologiczne Bankowości Spółdzielczej, Konwent i Radę Konsultacyjną.

Dla poprawy efektów naszej pracy musimy doskonalić rozwiązania prawne, organizację zaplecza oraz pozyskiwanie i kształcenie kadr − podkreślił w konkluzji swego wystąpienia Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Źródło: aleBank.pl