Raport Specjalny | LOW-CODE/NO-CODE | Rozwiązania low-code – proces twórczy i przykłady aplikacji klasy enterprise

Raport Specjalny | LOW-CODE/NO-CODE | Rozwiązania low-code – proces twórczy i przykłady aplikacji klasy enterprise
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Hasło low-code/no-code (LC/NC) dotyczy platform, które umożliwiają osobom bez wykształcenia informatycznego budowanie od podstaw w pełni funkcjonalnych, gotowych do zastosowania w przedsiębiorstwie aplikacji.

Jan Szymanowski
Jan Szymanowski
absolwent Politechniki Warszawskiej, dr n. techn., doradca zarządu yarrl S.A., wcześniej dyrektor zarządzający w ProService Finteco oraz wiceprezes Bonair, od lat wspierający rozwój narzędzi low-code i technologii przez zespół CasePro.

Kilka lat temu firma konsultingowa Gartner zapowiadała rewolucję w projektowaniu aplikacji przez pojawienie się platform ­LC/NC, które miały wypełnić lukę braku specjalistów IT na rynku i spowodować pojawienie się nowego gracza w świecie projektowania aplikacji – citizen developer. W swojej analizie Gartner poddawał jednak w wątpliwość możliwość wykorzystania tak zaprojektowanych aplikacji w szerszych zastosowaniach niż operacje CRUD (create, read, update, delete) lub proste przepływy pracy, ograniczone zarówno co do liczby użytkowników, jak i wymagań wydajnościowych czy istotności dla biznesu. W artykule chcielibyśmy omówić kilka przykładów rozwiązań klasy enterprise, zbudowanych na naszej platformie CasePro klasy low-code. Aplikacje, które omówimy, są zarówno krytyczne dla biznesu dużych organizacji, jak i obsługują szerokie grono użytkowników, a do tego zostały zbudowane przez osoby pasujące do definicji citizen developer, czyli osoby bez wykształcenia informatycznego.

Zacznijmy jednak od tego, jak wygląda proces twórczy projektowania aplikacji na platformie CasePro. Zestaw zaawansowanych narzędzi wizualnych, zintegrowanych w module CasePro Modeler, umożliwia projektantowi łatwe definiowanie elementów aplikacji dzięki przyjaznym edytorom graficznym z funkcją przeciągnij-upuść (drag&drop). Kluczem do szybkiego tworzenia aplikacji jest intuicyjny interfejs użytkownika. Doskonaleniu komunikacji człowiek – platforma CasePro poświęciliśmy ostatnio sporo uwagi. W badaniach komunikacji z człowiekiem wykorzystaliśmy metody kognitywne. Wraz ze specjalistami w dziedzinie grafiki i komunikacji, doskonaląc interfejs platformy uzyskaliśmy kilkukrotne przyspieszenie operacji wykonywanych przez projektanta aplikacji low-code. Twórca rozwiązania może sprawdzić swoją koncepcję na żywo i potwierdzić decyzje projektowe wraz z prezentacją efektów pracy w trakcie procesu twórczego. Jest wspierany przez rozbudowaną bibliotekę funkcji i narzędzi umożliwiających szybką realizację złożonych wymagań biznesowych. Dysponuje edytorami zapewniającymi możliwość definiowania wieloetapowych procesów i decyzji, responsywnego interfejsu użytkownika, reguł i algorytmów, integracji z otoczeniem, magazynów dokumentów, a technologia zapewnia narzędzia do generacji baz danych i to wszystko bez udziału programistów!

Poza środowiskiem wspierającym projektanta i usprawniającym jego pracę, kluczową kwestią jest wydajność, skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo wynikowej aplikacji biznesowej. O to nie musi się martwić projektant, mając do dyspozycji środowisko uruchomieniowe CasePro, w którym może odwzorować rozległe struktury organizacyjne, a polityki autoryzacyjne ABAC (Attribute Base Access Control) zapewnią kontrolę dostępu do funkcji i danych. Sprawdzone, bezpieczne środowisko uruchomieniowe zgodne ze standardem OWASP ASVS 4.0 L2, umożliwia realizację rozwiązań dla dużych instytucji działających na rynku regulowanym, chroniących swoje dane i procesy. Dzięki takim właściwościom platformy zespół projektowy skupia się na osiągnięciu celów biznesowych projektu, a nie na aspektach technicznych.

Najlepiej o skuteczności technologii CasePro świadczą zrealizowane projekty i aplikacje klasy enterprise. Pokrótce omówimy kilka z nich.

Na początek wymiana nieutrzymywanych systemów (tzw. legacy system) przez aplikację na platformie CasePro. Jeden z takich projektów zrealizowany w firmie assistance w niecałe sześć miesięcy obejmował integrację z ponad 100 źródłami danych i wieloma interesariuszami. Nowa aplikacja low-code zastąpiła dotychczasowe, nierozwijane i nieutrzymywane systemy. Automatyzuje przepływ danych, kontroluje ich jakość i integralność, redukując koszty obsługi procesów. Inną aplikacją low-code realizowaną na platformie CasePro jest centralna baza klientów z funkcjonalnością złotego rekordu zrealizowana dla firmy ubezpieczeniowej. Aplikacja integruje dane z systemów IT klienta i umożliwia scentralizowanie przetwarzania danych klientów w złoty rekord, który reprezentuje wszystkie rekordy składowe z rożnych systemów, dostarcza aktualne dane klienta, informacje o wszystkich produktach w widoku 360°.

Warto też wspomnieć o zbudowanej w kilka miesięcy aplikacji CRM dla bankowości korporacyjnej, która poza typowymi funkcjonalnościami do zarządzania relacjami z klientami i innymi interesariuszami, posiada szereg modułów dostosowanych do specyfiki banku. W systemie prezentowany jest widok 360° podmiotu zawierający dane indentyfikacyjne i adresowe, kategoryzację uwzgledniającą różne aspekty działalności klienta, powiązania kapitałowe i osobowe, zakres współpracy z bankiem, produkty, dane finansowe, zgody, ankiety (w tym dedykowane ankiety AML CREBA i PSK), dokumenty, notatki, a przede wszystkim relacje prezentujące wszystkie kontakty, zadania, sprawy związane z obsługą interesariuszy.

Kolejna przykładowa aplikacja low-code zrealizowana na platformie CasePro w banku to rozwiązanie do oceny ryzyka klienta detalicznego, instytucjonalnego, komunikacji z BIK i oceny raportów BIK. Specjaliści banku samodzielnie utrzymują, rozwijają i doskonalą modele scoringowe i ratingowe. Platforma zapewnia zaawansowane możliwości modelowania logiki algorytmów, udostępniając projektantowi narzędzia do debugowania i testowania ich przebiegu oraz analizy wydajności na poszczególnych krokach ich wykonania. Analitycy banku samodzielnie tworzą, integrują, testują i wdrażają modele decyzyjne oraz algorytmy.

Aplikacją klasy enterprise zbudowaną na platformie CasePro jest też rozwiązanie wspierające udzielanie pożyczek i nadzór przepływów gotówkowych w firmie pożyczkowej. Automatyzuje proces przyznawania limitów i przydziału środków pieniężnych doradcom klienta, zarządza limitami środków, udostępnia gotówkę przez wypłaty w bankach i bankomatach, monitoruje stan przyznanych środków i transakcji, dostarcza dane o dokonywanych transakcjach oraz udostępnia raporty na potrzeby działalności biznesowej, obsługując doradców klienta i upoważnionych pracowników firmy.

Kolejny przykład to wdrożenie silnika decyzyjnego CasePro do tworzenia i utrzymywania algorytmów oceny ryzyka klienta instytucjonalnego zrealizowane samodzielnie przez analityków banku. Definicja i utrzymanie algorytmów ratingowych realizowane przez specjalistów banku są wspierane przez środowisko uruchomieniowe i moduł debugowania CasePro, a cały proces odbywa się bez kodowania zgodnie z filozofią low-code.

Środowisko platformy CasePro jest przeznaczone dla analityków, którzy dobrze rozumieją domenę biznesową, ale nie muszą posiadać kompetencji programistycznych ani dogłębnej wiedzy technicznej w zakresie IT, w celu efektywnego realizowania rozwiązań klasy enterprise. Ci użytkownicy tworzą nowoczesne, funkcjonalne, wydajne i bezpieczne systemy informatyczne przy użyciu intuicyjnych edytorów platformy CasePro, wdrażając koncepcję citizen developer.


O firmie:

YARRL projektuje, wdraża i integruje systemy wpierające sektor komercyjny i publiczny, specjalizując się w sektorach regulowanych. Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania oraz wiedza i zaplecze technologiczne pozwalają YARRL zapewnić wysoką jakość obsługi, a także rozwój dotychczasowych i kreowanie nowych produktów. YARRL posiada doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w sektorach regulowanych oraz potencjał organizacyjny i techniczny, dbając o zachowanie najwyższych standardów w zakresie dostarczanych systemów.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK