Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – UCITS IV: nowe regulacje dla sektora funduszy inwestycyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W najbliższym czasie polski sektor funduszy inwestycyjnych czekają duże zmiany, dotyczące funduszy i towarzystw, które nimi zarządzają, a także inwestorów. Wprowadza je dyrektywa Parlamentu Europejskiego, tzw. UCITS IV, kolejna po Bazylei II i MiFID inicjatywa regulacyjna ukierunkowana na standaryzację procesów zarządzania ryzykiem w europejskich instytucjach finansowych.

Maciej Kocon, manager w Firmie Doradczej KPMG,
Bożena Graczyk, partner w Firmie Doradczej KPMG

UCITS IV (ang. Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) jest kontynuacją istniejącej już od ponad 20 lat Dyrektywy 85/611/EWG, regulującej tematykę przedsiębiorstw inwestycyjnych. Składają się na nią dwie uzupełniające się legislacje: Dyrektywa 2009/65/WE z 13 lipca 2009 oraz Dyrektywy 2010/42/WE i 2010/43/WE z 1 lipca 2010 r., stanowiących tzw. poziom drugi implementacji. Akty te funkcjonują razem, jako tzw. Dyrektywa UCITS IV, która kompleksowo reguluje funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych.

Cele i najważniejsze wymogi

Głównym celem UCITS IV jest ujednolicenie zasad, na jakich funkcjonuje europejski rynek funduszy inwestycyjnych oraz wzmocnienie jego konkurencji, czego efektem ma być zwiększenie ochrony inwestorów. Dyrektywa UCITS IV wprowadza wiele nowych rozwiązań ułatwiających działalność TFI na jednolitym rynku europejskim. Najważniejsze to z pewnością wprowadzenie zasad tzw. jednolitego paszportu europejskiego oraz ułatwienie nadzorczych procedur notyfikacyjnych dla działalności transgranicznej czy umożliwienie międzynarodowych połączeń funduszy inwestycyjnych oraz tworzenie struktur funduszy typu master – feeder. Poprzez ujednolicenie zasad regulacyjnych oraz eliminację barier wejścia na rynki poszczególnych krajów UE zasady te tworzą grunt dla powstania jednolitego rynku funduszy, a tym samym zwiększania konkurencji. Z punktu widzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych opisywana grupa nowych regulacji określa horyzont nowych możliwości i udogodnień, jednocześnie stanowiąc dla nich wyzwanie, którego stawką będzie walka o klienta na jednolitym rynku europejskim.

Wprowadzenie zezwolenia w postaci jednolitego paszportu europejskiego ma ułatwić proces rejestracji funduszy, ponieważ zezwolenie wydane w jednym z krajów członkowskich będzie ważne w pozostałych krajach Unii Europejskiej, na zasadach podobnych, jak ma to obecnie miejsce w przypadku banków. Ponieważ jednym z potencjalnych skutków wprowadzenia jednolitego paszportu europejskiego jest konsolidacja rynku jednostek funduszy, UCITS IV wprowadza także nowe zasady na jakich będą odbywać się transakcje łączenia oraz przejmowania funduszy, zarówno krajowe, jak i transgraniczne. Przepisy określają m.in. kolejne kroki uzyskiwania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI