Ranking „50 największych banków w Polsce 2017” rozstrzygnięty

Ranking „50 największych banków w Polsce 2017” rozstrzygnięty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zakończyły się HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017, jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. Zorganizowały je Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Złożyły się nań trzy równolegle odbywające się konferencje:  Forum Strategii Bankowych, Płatności Mobilne oraz Forum General Data Protection Regulation. Całość zwieńczyła uroczysta gala 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawskiego Instytutu Bankowości i „Miesięcznika Finansowego BANK”. W jej trakcie rozstrzygnięto 22. ranking „50 największych banków w Polsce”.

UWAGA:

Wszystkie artykuły Rankingu “50 największych banków w Polsce 2017″ Miesięcznika Finansowego BANK znajdują się tradycyjnie w czerwcowym wydaniu pisma:

BANK 2017/06

w tym również artykuł z głównymi tabelami: 50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

Jubileuszowe obchody

Na galę przybyli m.in. przedstawiciele rządu, ministerstw i urzędów państwowych, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele świata nauki, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Stowarzyszenia Integracja, prezesi zarządów i przedstawiciele banków, byli i obecni pracownicy Związku Banków Polskich z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem oraz wiceprezesami Jerzym Bańką i Włodzimierzem Kicińskim; Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej, dr Jacek Furga, prezes oraz Dariusz Kozłowski, Andrzej Wolski i Waldemar Zbytek, wiceprezesi zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, jak również pracownicy tej spółki; dr Krzysztof Kokot, prezes zarządu oraz Mariola Szymańska-Koszczyc, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, a także pracownicy tej instytucji; obecni byli również przedstawiciele mediów.

Przybyłych gości powitał prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. Następnie głos zabrali prezesi Jacek Furga i Krzysztof Kokot.

Ranking „50 największych banków w Polsce”

Choć uroczystą galę rozpoczęto od wręczenia nagród dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka, to momentem, na który szczególnie czekali jej uczestnicy było ogłoszenie laureatów rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK”. Nagrody wręczali prezes Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny MF BANK.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ, przy ustalaniu której pod uwagę brane są aktywa, pasywa, wolumen kredytów, liczba oddziałów oraz kont tradycyjnych i internetowych, kolejny już raz zdobył PKO Bank Polski S.A. Odebrał ją Mieczysław Król, wiceprezes zarządu. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao S.A. Nagrodę wręczono Grzegorzowi Piwowarowi, wiceprezesowi zarządu. Miejsce trzecie przypadło Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Nagrodę odebrał Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu.

nagrody-glowne-850x

Zwycięzcą kategorii Bankowość detaliczna (czyli banków oferujących kredyty konsumenckie) został mBank S.A. Nagrodę odebrał Jakub Fast, dyrektor zarządzający ds. produktów i segmentów klienckich bankowości detalicznej. Drugie miejsce zajął Alior Bank S.A. Nagrodę wręczono Maciejowi Surdykowi, dyrektorowi Departamentu Produktów Klienta Biznesowego. Miejsce trzecie przypadło zaś Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Nagrodę odebrał Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu.

Bankowosc-Detaliczna-850x

W kategorii Bankowość korporacyjna zwyciężył mBank S.A. Nagrodę odebrał Marek Łukowski, dyrektor zarządzający ds. bankowości przedsiębiorstw i zarządzania bankowością korporacyjną. Miejsce drugie zajął Bank Zachodni WBK S.A. Nagrodę odebrał Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu. Trzecie miejsce przypadło w udziale Alior Bankowi S.A. Nagrodę odebrał Maciej Surdyk, dyrektor departamentu klientów biznesowych.

Bankowosc-Korporacyjna-850x

Zwycięzcą kategorii Banki finansujące nieruchomości został Bank Pekao S.A. Nagrodę odebrał Grzegorz Piwowar, wiceprezes zarządu. Na drugim miejscu znalazł się ING Bank Śląski S.A. Nagrodę odebrał Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu. Miejsce trzecie przypadło Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Nagrodę odebrał Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu.

finansowanie-nieruchomosci-850x

Triumfatorem kategorii Sprawność działania banków okazał się Bank Zachodni WBK S.A. Nagrodę odebrał Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu. Drugie miejsce przypadło Idea Bankowi S.A. – nagrodę odebrała Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu. Miejsce trzecie zajął mBank S.A. Nagrodę odebrał Marek Łukowski, dyrektor zarządzający ds. bankowości przedsiębiorstw i zarządzania bankowością korporacyjną.

Sprawnosc-dzialania-850x

W tym roku po raz pierwszy redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” przyznała nagrodę specjalną w kategorii Konta dla osób fizycznych. Zwycięzcą został Bank Ochrony Środowiska S.A. za „Ekokonto bez kosztów”, zajął on również miejsce trzecie – za „Ekokonto VIP”, nagrodę odebrał Bogusław Białowąs, prezes zarządu. Miejsce drugie przypadło Alior Bankowi S.A. – za „Konto wyższej jakości”. Nagrodę odebrał Maciej Surdyk, dyrektor departamentu klientów biznesowych.

Konto-osob-fiz-850x

Redakcja  przyznała również trzy nagrody specjalne. Tytuł Wizjonera rynku bankowego 2016 r. otrzymał Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Nagrodę odebrał osobiście. Innowatorem rynku bankowego 2016 r. został Jarosław Mastalerz, partner biznesowy w mAkceleratorze. Nagrodę w jego imieniu odebrał Wojciech Chmielewski, partner biznesowy. Tytuł Mecenasa edukacji finansowej otrzymał dr hab. Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A.

Nagrody-indywidualne-850x

Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka

Wręczał je prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. Na wstępie powitano Danutę Brzezińską-Krzak, małżonkę prezesa Mariana Krzaka oraz jego córkę, Renatę Sobolewską.

22 lat temu środowisko bankowe, doceniając wysiłek twórczy i wagę w kreowaniu rzetelnego obrazu bankowości postanowiło stworzyć nagrodę dziennikarską, a jej patronem uczyniło Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

Nagroda przyznawana jest dziennikarzom, zespołom lub całym redakcjom, za podejmowanie tematyki finansów i bankowości oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej w sposób rzetelny, przyjemny i zrozumiały.

W tegorocznej edycji konkursu jury zdecydowało nominować do nagrody: Monikę Krześniak-Sajewicz z Interii.pl; redakcję cashless.pl, którą reprezentował redaktor naczelny Jacek Uryniuk; Józefa Wyciska z Polskiego Radia Katowice oraz Rafała Wosia z „Polityki”.

Równorzędną pierwszą Nagrodę Dziennikarską im. Mariana Krzaka za rok 2016 otrzymali:

● za wkład w edukację finansową czytelników oraz konsekwencję i pasję w prezentowaniu tematyki bankowo-finansowej w sposób kompetentny, rzetelny i wiarygodny – Monika Krześniak-Sajewicz;

● za umiejętną i rzetelną prezentację trudnej tematyki ekonomicznej na antenie Polskiego Radia Katowice oraz za wieloletnią pracę na rzecz edukacji ekonomicznej na Śląsku – Józef Wycisk.

nagrody-krzaka

Nagrody polskiej edycji konkursu „Etyka w finansach”

Wręczał je Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Miejsce pierwsze zajął Mariusz Maziarz, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, za pracę „Zarządzanie aktywami. Obowiązek moralny a prawo”.

Kapituła przyznała ex-aequo dwa II miejsca. Przypadły one: Karolowi Goralowi, teologowi (UKSW) i politologowi (UW), absolwentowi stacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, wykładowcy akademickiemu – za pracę „Pochodne instrumenty finansowe – między matematyką a etyką” oraz dwóm autorom pracy pt. „Lepiej wiedzieć. Intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii” – Beniaminowi Bukowskiemu, doktorantowi w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentowi filozofii i historii sztuki w ramach MISH UJ i Wydziału Reżyserii Dramatu PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz Mateuszowi Mierzejewskiemu, studentowi drugiego roku studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej.

III miejsce w konkursie, za pracę pod tytułem „Czy blockchain zrewolucjonizuje etykę w finansach?”, zdobył Arkadiusz Sieroń, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

etyka-w-finansach

Debata o banku jutra

Horyzonty Bankowości 2017 zakończyła debata „Bank jutra” poświęcona kolejnym 25 latom w bankowości polskiej. Prowadził ją Robert Lidke, a uczestnikami byli: dr hab. Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Banku Polska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego; Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego; Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Tematykę dyskusji zdominowały wątki związane z cyfryzacją banków i przyszłością tradycyjnych oddziałów w nowym, wirtualnym świecie. Paneliści nie mieli wątpliwości co do tego, iż liczba bankowych placówek w ciągu nadchodzących lat istotnie się zmniejszy. Prezes ING Banku Śląskiego stwierdził, że za 10 lat liczba pracowników banków zmniejszy się o jedną trzecią. Podobną opinię wyraził prezes ZBP, według którego redukcja obejmie 30% etatów. Podkreślił on równocześnie, iż na każde zlikwidowane miejsce pracy w sektorze bankowym przypadną dwa stanowiska powstałe w wyniku dynamicznego rozwoju gospodarki. Jeszcze większej rewolucji spodziewa się prezes zarządu Deutsche Banku Polska; stwierdził on, iż w roku 2027 zatrudnienie w sektorze bankowym może się zmniejszyć nawet o połowę. Największych redukcji spodziewać się można w dziedzinie obsługi klienta. Brunon Bartkiewicz przypomniał, że już obecnie obsługa kasowo-transakcyjna w kanale stacjonarnym stanowi swego rodzaju relikt przeszłości i jest utrzymywana raczej z powodów społecznych aniżeli w celach stricte biznesowych. – Życie gospodarcze zmierza w kierunku rozwiązań najprostszych i najbardziej ekonomicznych, a w przypadku płatności takie rozwiązania znajdują się w kanale elektronicznym – zauważył szef ING Banku Śląskiego. Perspektywą dla placówek stacjonarnych powinno być raczej zaawansowane doradztwo i wsparcie klienta. Generalnie jednak należy pamiętać, iż w obliczu dynamicznego postępu technologicznego wszelkie przepowiednie obarczone są poważnym ryzykiem błędu. Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał choćby na dynamicznie rozwijający się obszar internetu rzeczy i związanych z nim zautomatyzowanych płatności. Podkreślił, iż w obliczu takich wyzwań kształt podstawowego produktu bankowego, jakim jest konto osobiste, może zmienić się nie do poznania.

W dyskusji na temat przyszłości sektora bankowego nie mogło zabraknąć dyrektywy PSD 2 i jej wpływu na kształt rynku usług finansowych. Feliks Szyszkowiak wskazał na dwojakie konsekwencje wdrożenia nowych przepisów. Z jednej strony istotnemu zwiększeniu ulegnie konkurencja na rynku finansowym, dzięki czemu banki zyskają nowy impuls do optymalizacji swej oferty, równocześnie jednak istotnie zwiększy się ryzyko wejścia na rynek podmiotów nieuczciwych. Trójstronne relacje na linii bank – trzecia strona – klient zmniejszyć mogą również skuteczność przeciwdziałania wyciekom danych oraz wykrywania tego typu nieprawidłowości.

debata

Paneliści dyskutowali również o skutkach przeregulowania polskiego i unijnego rynku finansowego. – Na pewno Polska jest z tego powodu krajem mniej atrakcyjnym dla inwestorów niż do niedawna była – podkreślił Krzysztof Kalicki. Problemem jest nie tylko nakładanie na banki coraz to wyższych obciążeń prawnych i podatkowych, ale również przeznaczanie środków gromadzonych przez banki w BFG na ratowanie podmiotów z sektora SKOK, które w zdecydowanej większości popadły w kryzys finansowy jeszcze przed objęciem ich gwarancjami. – Obciążenie sektora bankowego powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego a w konsekwencji również rosnące bezrobocie – dodał Krzysztof Kalicki. Szansą dla polskiej gospodarki w tak niełatwych czasach może być zwiększenie skłonności do oszczędzania, na co zresztą zwrócili uwagę autorzy rządowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Prezes ZBP potwierdził gotowość zaangażowania polskich banków w realizację tego programu, wskazując na 18 możliwych obszarów współdziałania. Podkreślił on również, że pod względem budowy skłonności do oszczędzania sytuacja jest dziś niepomiernie lepsza aniżeli u progu nowego tysiąclecia. Zarówno polskie gospodarstwa domowe, jak i biznes dysponują większymi zasobami finansowymi, co pozwala na gromadzenie nadwyżki finansowej.

Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

15 marca br. podczas Forum Bankowego ogłoszone zostały wyniki V edycji Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Związek Banków Polskich w celu uhonorowania zmarłego w 2012 r. naukowca i pracownika ZBP. Nominacje zgłoszone do nagrody w 2016 to kolejny dowód na to, że jego pracę kontynuuje wiele osób reprezentujących banki, firmy technologiczne oraz środowisko naukowe. Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody oraz jedno wyróżnienie. Jedną z nagród odebrał już podczas Forum Tomasz Jończyk – dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a wyróżnienie wręczono Romanowi Tyszkowskiemu – dyrektor Departamentu Architektury w ING Banku Śląskim S.A.

Podczas Gali Horyzontów Bankowości nagrodę wręczono Małgorzacie O’Shaughnessy – dyrektor zarządzającej regionem CEE – Visa Europe.

kaszubski-nagroda

***

Na koniec nie obyło się bez jubileuszowego tortu i serdecznych życzeń dla srebrnych jubilatów – Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawskiego Instytutu Bankowości i „Miesięcznika Finansowego BANK”.

(il, kmor)