Przed XIX Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych o kredycie hipotecznym na 2 procent i o rezygnowaniu banków z oferowania kredytów na stopę zmienną

Przed XIX Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych o kredycie hipotecznym na 2 procent i o rezygnowaniu banków z oferowania kredytów na stopę zmienną
Dr Jacek Furga. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z dr. Jackiem Furgą prezesem Centrum AMRON rozmawialiśmy przed XIX Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych i tuż po spotkaniu delegacji bankowców z Waldemarem Budą ministrem Rozwoju i Technologii. Przedstawiamy omówienie naszej rozmowy.

 Dr Jacek Furga potwierdził, że tematem spotkania z ministrem Waldemarem Budą w piątek 24 lutego był Bezpieczny Kredyt 2%. Bankowcy potwierdzili gotowość uczestniczenia w tym programie.

Zwracali jednak uwagę na konieczność uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego kwestii liczenia zdolności kredytowej dla kredytobiorców, którzy będą chcieli z tego taniego kredytu korzystać.

Ważne jest też ustalenie jak banki mają podchodzić do kwestii badania zdolności kredytowej w perspektywie całego okresu kredytowania, a nie tylko pierwszych dziesięciu lat.

Bankowcy wskazali także na potrzebę włączenia do konsultacji przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego po to aby banki mogły z pełną odpowiedzialnością podejmować decyzje w kontekście wysokości bufora przy liczeniu zdolności kredytowej.

Środowisko bankowe jest również zainteresowane w tym aby zapisy umów kredytowych były wolne od ryzyka prawnego, które obecnie materializuje się w do tej pory stosowanych umowach.

Jacek Furga powiedział wprost: „Chodzi o to, żeby nie okazało się po 10 latach, że beneficjent umowy w obliczu pojawienia się rynkowych warunków realizowania umowy będzie ją kwestionował.”

W istocie należy uniknąć sytuacji, w której powstanie kolejne zagrożenie systemowe dla sektora bankowego.

Czytaj także: Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe przyjęte przez Stały Komitet RM>>>

Długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe

Kolejną kwestią omawianą podczas spotkania była rządowa propozycja programu oszczędzania długoterminowego na cele mieszkaniowe.

Bankowcy chcieliby aby tę propozycję potraktować jako pewien wstęp do procesu pobudzania  skłonności wszystkich Polaków do oszczędzania,  ale nie tylko tych którzy potrzebują pierwszego mieszkania.

Większe znaczenie dla gospodarki miałoby skłanianie do oszczędzenia wszystkich Polaków, nie tylko najuboższych. Chodzi o stworzenie rozwiązania systemowego do którego Związek Banków Polskich namawia od wielu lat.

W związku z tym celem oszczędzania nie powinien być tylko zakup pierwszego mieszkania, ale także dodatkowa emerytura, edukacja dzieci czy wnuków w przyszłości lub inne cele odłożone w czasie.

Jak zauważył cytowany przez naszego rozmówcę prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz: „W tym systemie powinni uczestniczyć również ci, którzy potrzeb mieszkaniowych dzisiaj nie mają, ale być może za 10 lub  15 lat będą chcieli remontować posiadany dom, czy też ekologicznie go zmodernizować.”

Prezes ZBP w pewnej kontrze do poprzednio ogłaszanych propozycji rządowych zapytał: „Dlaczego nie zachęcać tych, którzy już mają zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe do inwestowania w zakup kolejnych mieszkań, ale tym razem pod wynajem?” Jego zdaniem to przyczyniłoby się do wzbogacenia rynku o nowe mieszkania, które mogłyby być wynajmowane.

Czytaj także: Kiedy będzie drugi milion mieszkań od deweloperów i czy w ogóle będzie?

Banki rezygnują z oferowania kredytów na stopę zmienną

Ponieważ w piątek trzeci już bank komercyjny, tym razem Bank Millennium zdecydował o zaprzestaniu udzielania kredytów ze zmienną stopą procentową i oferuje je tylko z okresowo stałą stopą, zapytaliśmy dr. Jacka Furgę o jego opinię w tej sprawie.

Nasz rozmówca jako jeden z prawdopodobnych czynników skłaniających banki do tego typu decyzji wymienił obecną sytuację, w której dowolne punkty umów kredytowych, w tym te zawierające zapisy o wskaźniku WIBOR są kwestionowane.

Kredyt hipoteczny stał się instrumentem wysokiego ryzyka politycznego

Nie zaprzeczył jednak, że można sobie również wyobrazić przy obecnym podejściu do stosowania prawa sytuację, w której klienci będą kwestionowali w przyszłości fakt, że banki nakłaniały ich do kredytów z okresowo stałą stopą w czasie kiedy rynkowe stopy procentowe były wysokie.

Przyznał, że oferowanie kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą niesie dla banków poważne ryzyko stopy procentowej. Banki zabezpieczając się przed nim zmuszone są ponosić określone koszty.

Czytaj także: Prezes ING Banku Śląskiego o WIBOR i WIRON>>>

„Tymczasem nadal nie mamy jasnej informacji jak będzie liczone ewentualne odszkodowanie dla banków w przypadku wcześniejszych spłat tych kredytów przez kredytobiorców” – powiedział prezes Centrum AMRON i dodał:

„Kredyt hipoteczny stał się instrumentem wysokiego ryzyka politycznego. Dopóki nie zostaną  doprecyzowane zasady rozliczeń chociażby z umów frankowych, to rodzi się niestety obawa czy przy takim populistyczno – roszczeniowym nastawieniu to co się dzieje w sektorze bankowym nie przeniesie się na inne działy gospodarki. Czy podobne problemy nie pojawią się w relacjach między dłużnikiem a wierzycielem, np. między konsumentem a nabywcą usługi telekomunikacyjnej czy ciepłowniczej lub wodociągowej”.

Jak stwierdził Jacek Furga potrzebujemy pilnie stanowczych rozwiązań, które by pokazały, że zobowiązania powinny być dotrzymywane.

Przygotowania do Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

W dalszej części rozmowy pytaliśmy prezesa Centrum AMRON o przygotowania do Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, który odbędzie się już w najbliższych dniach.

Dr Jacek Furga przypomniał, że Kongres będzie trwał 2 dni. W jego czasie odbędzie się  6 paneli dyskusyjnych. Dodatkowo przewidziano wystąpienia gości Kongresu, będą nimi reprezentanci UFG, KNF i środowisk naukowych.

Jak podkreślił jest to spotkanie profesjonalistów zarówno ze środowiska deweloperskiego, bankowego jak i środowiska akademickiego.

Według niego problematykę całego Kongresu wyznaczy panel otwarcia z udziałem profesora Leszka Pawłowicza,  prezesa Jacka Bartkiewicza, prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz profesora Marka Bryxa. Panel będzie  poświęcony temu jaka powinna być rola państwa w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych obywateli.  

Jak ma wyglądać rynek mieszkaniowy, jak wyceniać nieruchomości w trudnych czasach – to tematy kolejnych paneli. Nie zabraknie problematyki ESG, będzie mowa o zielonych hipotekach i zielonym budownictwie.

Będzie też panel dotyczący prognoz rozwoju rynku mieszkaniowego i kredytowego.

Program Kongresu jest dostępny na stronach Bank.pl w zakładce Konferencje

Robert Lidke
Robert Lidke, redaktor naczelny portalu BANK.pl, współtwórca pierwszego magazynu biznesowego w polskich mediach elektronicznych – Radio Biznes, nadawanego w radiowej Jedynce od jesieni 1989 r. Inicjator utworzenia i szef portalu ekonomicznego Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl, były redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, ostatni redaktor naczelny Gazety Prawnej przed jej połączeniem z Dziennikiem.
Źródło: BANK.pl