Leszek Pawłowicz

BANK 2023/08

Bankowość i Finanse | System Finansowy | Żaden bank sam sobie nie poradzi z ryzykiem systemowym

Podważanie długoterminowych umów między konsumentami a bankami to największe zagrożenie dla stabilności polskiego systemu finansowego. Ma ono przyzwolenie społeczne. Trzeba je przerwać. To obowiązek państwa. Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego radzą, od czego zacząć – podkreślają prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, koordynator EKF, i Marta Penczar, dyrektor EKF Research. Rozmawiał z nimi Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

Dziesięć rekomendacji uzdrawiających rynek kredytów mieszkaniowych

Uczestnicy Kongresu Bankowości Detalicznej, który odbywał się 30 listopada w budynku GPW w Warszawie zgodnie twierdzili, że największym ryzykiem dla banków w obecnej dobie w Polsce jest ryzyko prawne. Prezentowane podczas Kongresu rekomendacje przygotowane przez Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym mają ograniczać to i szereg innych ryzyk związanych z funkcjonowaniem rynku kredytów hipotecznych w naszym kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Ekonomiści EKF: inflacja i spór o praworządność głównymi wyzwaniami dla polskiej gospodarki

Popyt krajowy będzie głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki w nadchodzącym roku – twierdzą eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego. Ich zdaniem bezrobocie utrzyma się na dotychczasowym, niskim poziomie, wyzwaniem nr 1 będzie natomiast inflacja. Dodatkowo spór pomiędzy Polską a Unią Europejską o praworządność będzie oddziaływał negatywnie na notowania złotego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prof. Leszek Pawłowicz.
Gospodarka

Podatnicy i deponenci kontra kredytobiorcy a rozwój gospodarczy

W ramach Klubu Odpowiedzialnego Biznesu organizowanego przez Europejski Kongres Finansowy odbyła się debata pod tytułem „Kredyty walutowe – prosta teoria kontra skomplikowana rzeczywistość”, którą prowadził Andrzej Reich, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF. Debata miała charakter wielowątkowy. Jednym z nich była kwestia dotycząca obecnego braku równowagi w ochronie kredytobiorców i deponentów, i wpływu tej sytuacji na sektor bankowy, jego klientów i na całą gospodarkę. Na ten temat wypowiedział się prof. dr hab Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego. Przedstawiamy nieautoryzowany zapis jego wystąpienia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Wydarzenia

EKF: debata o praworządności i kredytach frankowych

Dlaczego spory dotyczące walutowych kredytów hipotecznych stanowią tak poważne wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości? W jakim stopniu sędziowie orzekający w sprawach gospodarczych powinni kierować się literą prawa, a kiedy niezbędne jest odwołanie do reguł ekonomicznych? Czy wiedza polskich prawników na temat prawideł rządzących gospodarką jest wystarczająca, by byli oni w stanie przyjąć właściwą wykładnię? Kwestie te były tematem debaty eksperckiej pod wiele znaczącym tytułem „Prawo w parze z ekonomią i zdrowym rozsądkiem”, zorganizowanej podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Ceny produktów bankowych będą uzależnione od ich wpływu na środowisko, przewidują uczestnicy debaty EKF

Odpowiedzialne finansowanie stanowi w ostatnim czasie jeden z istotniejszych aspektów funkcjonowania sektora bankowego. Punktem zwrotnym w tej dziedzinie była deklaracja dobrych praktyk, powstała z inicjatywy ONZ i parafowana przez 30 wiodących instytucji finansowych świata jesienią 2019 roku. Fakt ten przypomniał prof. Leszek Pawłowicz, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, rozpoczynając debatę ekspercką poświęconą problematyce odpowiedzialnego finansowania na polskim rynku bankowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
koronawirus
Komentarze ekspertów | Raporty

Eksperci EKF: wykorzystanie instrumentów polityki budżetowej nie może naruszać bezpieczeństwa finansów państwa

Europejski Kongres Finansowy już po raz szósty przygotował raport z makroekonomicznymi wyzwaniami i prognozami dla polskiej gospodarki. Jest on oparty na dostarczonych do 15 grudnia br. opiniach 35 ekspertów – przede wszystkim obecnych i byłych ekonomistów bankowych, ale także pracowników akademickich oraz specjalistów z instytucji regulacyjnych, firm ubezpieczeniowych i konsultingowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Bankowość i finanse | Przed nami chude lata

W kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z postępującym spadkiem zyskowności polskich instytucji finansowych – przestrzegał w październiku br. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie wykluczył też scenariusza pesymistycznego, zgodnie z którym przyszły rok przynieść mógłby straty dla całego sektora. Potwierdzeniem tak niekorzystnych prognoz zdają się być rezultaty osiągane przez polskie banki. Na koniec sierpnia br. stratę w łącznej wysokości 1,1 mld zł wykazywało 20 podmiotów, połowę z nich stanowiły lokalne instytucje finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2