Eksperci EKF ostrzegają przed inflacją

Eksperci EKF ostrzegają przed inflacją
Prof. Leszek Pawłowicz, EFC 2021. Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego zostały zaprezentowane "Makroekonomiczne Wyzwania i Prognozy dla Polski EKF" na podstawie opinii ekspertów ekonomicznych, gdzie jako jedno z największych zagrożeń wymienia się inflację.

Prognozy ilościowe nadesłało 11 ekspertów, zaś 29 ekspertów przedstawiło swoje opinie nt.:  największych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej, największych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego, rekomendowanych działań w obszarze polityki gospodarcze.

Widoczne i niewidoczne podatki

Eksperci EKF w odniesieniu do gospodarki szczególnie eksponują zagrożenia o charakterze wewnętrznym.

Największym zagrożeniem wskazywanym przez ekspertów jest spodziewany wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych. Zdecydowanie oczekuje się, że w najbliższych latach, za pomoc udzieloną przez państwo w ubiegłym roku, trzeba będzie zapłacić rachunek.

Oprócz podatków nakładanych przez ustawodawcę eksperci zauważają podatek ukryty jakim jest inflacja. Jak wskazują beneficjentem inflacji jest sektor finansów publicznych (państwo).

“Ewidentnie nie jest przekonywująca dla ekspertów narracja władz monetarnych o tymczasowej, chwilowo wyższej obserwowanej obecnie inflacji, a jej zbliżenie się do 5 proc. powinno być traktowane jako istotne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego.” – czytamy w raporcie.

Groźne niskie stopy i nierozwiązana kwestia kredytów walutowych

W odniesieniu do największych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego w perspektywie roku 2023 eksperci EKF wskazują  politykę NBP przejawiającą się w ich opinii zbyt długim utrzymywaniem bardzo niskich stóp procentowych.

W dłuższym okresie zagrożenia mogą wyniknąć z oferowania kredytów hipotecznych opartych na zmiennych stopach procentowych

Następstwem tej polityki w szczególności są jest narastające zagrożenie upadłości w sektorze spółdzielczych instytucji kredytowych oraz materializujące się ryzyko wysokiej inflacji.

W dłuższym okresie czasu groźnym następstwem takiej polityki mogą być skutki nadmiernego udziału obligacji skarbowych w aktywach banków, a także procesy koncentracji i nacjonalizacji sektora bankowego.

Drugi nierozwiązany problem, na który zwracają eksperci EKF to kwestia kredytów hipotecznych powiązanych z walutami obcymi i związane z tym ryzyko prawne wynikające z rosnącej ilości unieważnianych przez sądy umów kredytowych.

Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że w dłuższym okresie czasu podobne zagrożenia mogą wyniknąć z oferowania kredytów hipotecznych opartych na zmiennych stopach procentowych, a także z zamiany stóp referencyjnych w umowach kredytowych.

Podkopane zaufanie do złotego?

Prof. Leszek Pawłowicz, koordynator EKF podczas prezentacji zebranych opinii ekspertów mówił, że nasz bank centralny lekceważy inflację, i że w jego opinii obecna polityka NBP podkopuje funkcję tezauryzacyjną funkcję naszego pieniądza, podważa zaufanie do złotego.

To grozi ucieczką od oszczędności w złotych, tworzy zagrożenie dla systemu emerytalnego, oszczędzający na starość mogą mieć dylematy dotyczące tego w jaki sposób zapewnić sobie godne życie na emeryturze.

Prof. Leszek Pawłowicz powiedział: „RPP – nie idź tą drogą”.

Cztery rekomendacje

W opracowaniu sformułowano cztery rekomendacje działań w obszarze polityki gospodarczej Polski do roku 2023:

Przywrócenie „normalności” w gospodarce, Wzmocnienie inwestycji w gospodarce i transformacji energetycznej, Odpowiedni policy-mix (polityka pieniężna i budżetowa), Potrzeba przygotowania długookresowej strategii rozwoju kraju.

Pełne opracowanie „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski” Europejskiego Kongresu Finansowego” jest dostępne tutaj.

Źródło: aleBank.pl