Prezes ZBP o kredytach frankowych i wskaźniku WIRON

Prezes ZBP o kredytach frankowych i wskaźniku WIRON
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwiązanie problemu walutowych kredytów hipotecznych i zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR przez WIRON to jedne z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nowo wybranym zarządem Związku Banków Polskich. Podczas kwietniowej konferencji prasowej ZBP prezes Tadeusz Białek odniósł się do obydwu tych kwestii.

W przypadku kredytów frankowych daje się zauważyć zwiększenie liczby kredytobiorców, którzy po dokonaniu spłaty samego kapitału zaprzestają wnoszenia kolejnych, wymagalnych rat na rzecz banku.

Wzrost odsetka nieobsługiwanych zobowiązań z tego tytułu w polskich bankach daje się zauważyć w statystykach Biura Informacji Kredytowej, podczas gdy jeszcze niedawno jakość tej części portfela kredytowego, przy dwuprocentowej szkodowości, była jedną z najlepszych.

dr Tadeusz Białek, prezes ZBP

Dr Tadeusz Białek zwrócił jednak uwagę, iż pomimo zauważalnego wzrostu poziomu kredytów nieregularnych, wciąż nie można mówić o wolumenach niepokojących, a jakość portfela frankowego wciąż jest zauważalnie wyższa niż np. w przypadku kredytów gotówkowych.

Czytaj także: Prezes ZBP o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla polskich banków

Konsekwencje niespłacania rat kredytowych

Prezes ZBP przypomniał, że kredytobiorcy nierzadko idą za bałamutną radą, by po dokonaniu spłaty samego kapitału przestać obsługiwać kredyt.

– To swoista próba osiągnięcia takiego samego skutku, jak w przypadku prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność – zauważył dr Tadeusz Białek, dodając wszakże, że strategia ta co do zasady jest chybiona, gdyż aby uzyskać wyrok unieważniający umowę kredytową w Warszawie, trzeba czekać mniej więcej pięć lat. Przez ten czas należy ponosić rozmaite wydatki, począwszy od wynagrodzenia kancelarii za obsługę prawną, aż po koszty sądowe, sam zaś wyrok pozostaje wciąż wielką niewiadomą.

Jednostronne odstąpienie od wywiązywania się z umowy niesie też za sobą inne, daleko idące skutki, choćby w postaci uwidocznienia zaległości w BIK, co może skutkować niemożnością zaciągnięcia jakiegokolwiek dodatkowego zobowiązania w przyszłości.

– Osoba, która podejmuje się niespłacania kredytu hipotecznego, naraża się na konsekwencje wynikające z przepisów prawa bankowego, związane z odpowiednim wpisem w Biurze Informacji Kredytowej, a także możliwością wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank.

Przypomnę, że zgodnie z art. 75 prawa bankowego niespłacenie dwóch rat kredytu daje możliwość wypowiedzenia umowy kredytu i postawienia natychmiastowej wymagalności – dodał prezes ZBP.

Czytaj także: KNF pracuje nad założeniami nowej ustawy frankowej z mechanizmem ugód

Pakiet rekomendacji ws. WIBOR / WIRON

Jeśli chodzi o tranzycję wskaźników referencyjnych, to prezes ZBP podkreślił, iż proces realizacji mapy drogowej znajduje się już na tzw. etapie wykonawczym.

– Chciałbym ze szczególną mocą podkreślić: jesteśmy po etapie przyjęcia całego pakietu rekomendacji dotyczących nowej produkcji. Są one wszystkie dostępne w zakładce Narodowej Grupy Roboczej, umieszczonej na stronach Komisji Nadzoru Finansowego – podkreślił prezes ZBP.

Wśród tych dokumentów znajdują się zarówno rekomendacje produktowe dla banków, dotyczące m.in. kredytów hipotecznych, gotówkowych produktów depozytowych i obszaru cash management, jak również rekomendacje dla branży leasingowej, faktoringowej, czy wreszcie rynku obligacji i derywatów.

– W tej chwili instytucje finansowe wymienione w zakresie rekomendacji są na etapie przygotowawczym do uruchamiania nowej produkcji – dodał dr Białek, wskazując, iż obecne prace Narodowej Grupy Roboczej koncentrują się na  konwersji dotychczas zawartych umów.  

– To bardzo trudny temat, biorąc pod uwagę szeroki zakres reformy. Skutkuje to koniecznością konwertowania dotychczas obowiązującego wskaźnika WIBOR, funkcjonującego w tych umowach, na nowy wskaźnik WIRON, produktów tak dalece rozbieżnych, jak z jednej strony kredyty hipoteczne, a z drugiej strony obligacje Skarbu Państwa czy korporacyjne. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie – dodał prezes ZBP.

Przypomniał on, iż docelowym elementem będzie rozporządzenie ministra finansów, z mocy prawa zastępujące dotychczasowy wskaźnik przez WIRON.

– Ale pracujemy także nad rekomendacjami dotyczącymi dobrowolnej konwersji, głównie w obszarze klientów korporacyjnych, jak również nad rozszerzaniem zakresu dotychczas zawartych w umowach klauzul awaryjnych. (…) Zaprzestanie kwotowania wskaźnika WIBOR spowoduje zrealizowanie się klauzuli awaryjnej i wejście w to miejsce wskaźnika WIRON – dodał prezes ZBP.

Czytaj także: Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Wskaźniki Referencyjne | WIRON – nowy wskaźnik dla kredytobiorców

Źródło: BANK.pl