Prezes ZBP o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla polskich banków

Prezes ZBP o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla polskich banków
Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O wyzwaniach dla polskiego sektora bankowego w krótkiej i w dłuższej perspektywie rozmawialiśmy z dr. Tadeuszem Białkiem, prezesem Związku Banków Polskich tuż po jego wyborze na to stanowisko przez uczestników Walnego Zgromadzenia ZBP.

Na pytanie o wyzwania dla polskiego sektora bankowego na najbliższe dwa lata Tadeusz Białek stwierdził, że sektor bankowy znajduje się obecnie w bardzo trudniej sytuacji jeśli chodzi o jego podstawy funkcjonowania.

W tym kontekście wymienił środowisko wysokich stóp procentowych, wysoką inflację, różnego typu inicjatywy jak np. wakacje kredytowe, nowe obciążenia nakładane na banki, które określił jako rekordowe w porównaniu do obciążeń banków w innych krajach Unii Europejskiej.

Do tych czynników dodał środowisko prawne w którym funkcjonują banki. Wskazał na masowe kwestionowanie umów kredytów walutowych, z jedynym w Europie przypadkiem tak masowego unieważniania tego typu umów.

„Mamy w Polsce tendencję do podważania dotychczas zawartych zobowiązań. Widzimy to w rozpoczynających się próbach podważania kredytów złotowych w oparciu o stawkę WIBOR. Mamy potężne wyzwanie związane z reformą wskaźników referencyjnych” – mówił nowy prezes ZBP.

Dodatkowo wymienił zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa, wyzwania związane z regulacjami ostrożnościowymi, MREL, reformę AML która nas czeka.

„Na to wszystko nakłada się okres kampanii wyborczej i zagrożenia związane z potencjalnymi propozycjami dotyczącymi określonych uregulowań kosztem sektora bankowego” – podsumował Tadeusz Białek.

Banki za dziesięć lat

Pytany jakie mogą być wyzwania dla sektora bankowego na kolejnych dziesięć lat po okresie, w którym zapewne część zagrożeń, o których mówił zniknie, prezes ZBP stwierdził, że część wyzwań, które wymienił ma charakter ciągły i one nie znikną.

Jednak może się zmienić ich skala i rozmiar.  W tym miejscu wskazał jednak na kwestię świadomości klientów bankowych i ich edukacji finansowej, także ich wiedzy i umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem.

W jego opinii poziom wiedzy klientów jest zbyt niski, a tymczasem metody działania przestępców są coraz bardziej wyrafinowane, nastawione na manipulację i stosowanie socjotechniki.  W efekcie klienci ponoszą szkody, cierpi też wizerunek banków.

Tadeusz Białek uważa, że cyberbezpieczeństwo będzie tematem ciągle aktualnym przez kolejne lata, tak jak cały czas wyzwaniem będą regulacje ostrożnościowe. Wskazał tu na regulacje MREL, regulacje dotyczące właściwych wymogów kapitałowych banków.

„Z pewnością przez najbliższe lata będzie co robić w ramach funkcjonowania naszej izby gospodarczej” – zakończył swoją odpowiedź prezes Tadeusz Białek.

Źródło: BANK.pl