Prezentacja: OGNIVO dostępne dla komorników sądowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Cztery lata temu polskie banki otrzymały możliwość znacznego usprawnienia procesu wymiany informacji związanych z rozliczeniami międzybankowymi. Dzięki uruchomieniu OGNIVO otrzymały narzędzie, które nie tylko pozwoliło przyśpieszyć wymianę informacji, ale także znacznie ograniczyło jej koszty. Dotychczas OGNIVO wykorzystywane było przez banki, Zakład Usług Społecznych oraz Pocztę Polską. W kwietniu br., wraz z uruchomieniem modułu do poszukiwania rachunków bankowych dłużników, system został udostępniony komornikom sądowym. Rozwiązanie zostało opracowane przez Krajową Radę Komorniczą, firmę Currenda oraz Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. - operatora OGNIVO.

Do tej pory, aby sprawdzić, czy dłużnik posiada rachunek w danym banku, komornik sądowy musiał wysyłać do wszystkich banków oficjalne pisma w tradycyjnej formie papierowej. Taki proces był czasochłonny, a ryzyko popełnienia błędu stosunkowo duże.

Wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy komornikami sądowymi a bankami zdecydowanie to zmieni. Teraz, korzystając z komputera podłączonego do internetu oraz dedykowanej aplikacji, komornicy sądowi mogą znacznie szybciej uzyskać od banków informacje na temat posiadania przez dłużników rachunków bankowych. – Wypracowane wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. rozwiązanie pozwoli komornikom sądowym na szybszą i sprawniejszą komunikację z bankami, a w konsekwencji skróci czas oraz zwiększy skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych – mówi Rafał Fronczek, sekretarz Krajowej Rady Komorniczej.

Zapytania dotyczące posiadania lub nieposiadania rachunków bankowych przez dłużników zabezpieczane są podpisem elektronicznym i przesyłane do banków za pośrednictwem odpowiedniego programu komputerowego do obsługi kancelarii komorniczych, zintegrowanego z OGNIVO. Po otrzymaniu zapytania bankowcy weryfikują je i udzielają na nie odpowiedzi. Przy każdym zapytaniu komornik sądowy podaje sygnaturę akt oraz dodatkowe identyfikatory dłużników (NIP/PESEL/REGON), które pozwalają bankom ten proces zautomatyzować oraz wyeliminować ewentualne pomyłki przy udzielaniu odpowiedzi. Bank udziela informacji dotyczącej wyłącznie posiadania lub nieposiadania przez dłużnika rachunku bankowego. Udzielając odpowiedzi, bank nie przekazuje żadnych dodatkowych informacji, np. o wysokości środków na rachunku czy pochodzeniu wpływów na rachunek. Uzyskana informacja pozwala komornikowi sądowemu przesłać zawiadomienie o postępowaniu egzekucyjnym wyłącznie do banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy.

Dzięki temu, że korzystanie z OGNIVO pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesu udzielania odpowiedzi przez bank, obsługa zapytań komorników sądowych o rachunki bankowe dłużników, jak również obsługa samych zajęć komorniczych stanie się znacznie mniej pracochłonna, a co za tym idzie mniej kosztowna. Z kolei dzięki temu, że komornicy sądowi będą wiedzieli, w którym banku prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika, znacznie zredukowana zostanie liczba zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat kierowanych do banków, w których dłużnik nie posiada rachunku

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI