Pracodawcy zgłosili zatrudnienie 77 tys. Ukraińców według nowych przepisów

Pracodawcy zgłosili zatrudnienie 77 tys. Ukraińców według nowych przepisów
Fot. stock.adobe.com/Stefano Garau
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na podstawie nowych przepisów pracodawcy zgłosili zatrudnienie ponad 77 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS). Nowe regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców weszły w życie ponad miesiąc temu.

„Dotychczas pracodawcy poinformowali o zatrudnieniu 77 tys. osób. Połowa spośród tej grupy to pracownicy wykonujący proste prace (36,9 tys.). Obywatele Ukrainy często są również zatrudniani jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (10,8 tys.), pracownicy usług i sprzedawcy (7,9 tys.), a także jako operatorzy i monterzy maszyn (7,6 tys.). Po kilka tysięcy osób zostało zatrudnionych jako pracownicy biurowi, specjaliści, technicy i inny średni personel” – czytamy w komunikacie.

W jakich branżach znajdują zatrudnienie Ukraińcy?

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że obywatele Ukrainy najczęściej znajdują pracę w magazynach, gastronomii i hotelarstwie, a także jako pracownicy zajmujący się sprzątaniem. Wielu Ukraińców pracuje również w branży budowlanej i rolnictwie. Niektórzy znajdują także zatrudnienie w placówkach takich, jak np. szkoły, przedszkola, szpitale, podano także.

Czytaj także: Ponad połowa firm chce zatrudnić specjalistę z Ukrainy na dłużej niż rok >>>

Resort przestrzega, że obywatele Ukrainy powinni pamiętać, aby nie zgadzać się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy, musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Źródło: ISBnews