Poprawa w sektorze przemysłowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jak podała firma Markit Economics, we wrześniu 2016 r. indeks PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) wyniósł 52,2 pkt. wobec 51,5 pkt. w miesiącu poprzednim.

Oznacza to szybszą poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. We wrześniu produkcja przemysłowa i liczba nowych zamówień wzrosła najszybciej od pół roku. Decydujący wpływ na taki wynik miało zwiększenie wartości kontraktów eksportowych. Jak wynika z danych GUS, polski handel zagraniczny notuje w tym roku nadwyżkę eksportu nad importem – dodatnie saldo obrotów z zagranicą jest wyższe niż w ubiegłym roku.

Zmniejszyły się zaległości produkcyjne oraz zapasy towarów zakupionych, a także wyrobów gotowych.

We wrześniu nieznacznie wzrosły koszty produkcji przemysłowej, jednak ceny produktów gotowych spadły czwarty miesiąc z rzędu, co jest m.in. skutkiem silnej konkurencji w tej branży.

Już 38. miesiąc wzrastała liczba nowych miejsc pracy w przemyśle, jednak odnotowane w ubiegłem miesiącu tempo wzrostu było najniższe od dwóch lat.

Dobra sytuacja w sektorze przemysłowym będzie wspierać rozwój gospodarki w kolejnych miesiącach. Według IHS Markit produkcja przemysłowa oraz PKB w tym roku wzrośnie o 3,4 proc.

Jan Mazurek,
Michael/Ström