Wzrosty

Z rynku finansowego

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego z największym w swojej historii udziałem w rynku

Pierwsze miesiące 2023 r. były rekordowe dla Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Broker w pierwszym kwartale osiągnął największy w swojej historii udział w rynku na poziomie 10,16%. Obecnie Biuro Maklerskie największego polskiego banku jest liderem wśród krajowych brokerów i ściga się przede wszystkim z brokerami zdalnymi. W zestawieniu wszystkich domów maklerskich znajduje się na 2. miejscu. Kolejny polski przedstawiciel, z udziałem w rynku na poziomie 4,45%, znajduje się na 7. miejscu. BM PKO BP ma też obecnie największą liczbę spółek poddawanych analizie, jest ich 127. Ostatnio doszedł nowy rynek – Grecja.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,7%, a towarów – o 0,1%). Jednak w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen – podkreśla w swym raporcie Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten podwyższyły wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,0%), transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,2%) – podwyżka wskaźnika odpowiednio o 0,16 p. proc., 0,07 p. proc. i 0,04 p. proc. Jednak niższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pięć lat wzrostu rynku farmaceutycznego

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR „Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, rynek apteczny w Polsce będzie rozwijał się w tempie 4,8 proc. średniorocznie w latach 2016-2021. Motorem rynku będą leki stosowane w chorobach krwi i układu krwiotwórczego oraz leki endokrynologiczne. Najbliższe lata upłyną również pod znakiem istotnych zmian prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Od rosnącej inflacji ku wychodzeniu z deflacji; prezes NBP podsumował ostatnią kadencję Rady Polityki Pieniężnej

151217.marek.belka.01.400x300Kluczowym punktem konferencji zamykającej sześcioletnią kadencję Rady Polityki Pieniężnej było wystąpienie prezesa NBP Marka Belki. Prezentacja ta była próbą podsumowania polityki pieniężnej w ciągu ostatnich 6 lat na tle sytuacji gospodarczej naszego kraju na tle europejskim i globalnym. Marek Belka zapowiedział – planowane na luty 2016 roku – seminarium prezentujące politykę pieniężną Polski na przestrzeni ostatnich 20 lat, będące faktycznym podsumowaniem aktywności Rady Polityki Pieniężnej podczas trzech kadencji tego organu, od chwili jego powołania na mocy Konstytucji RP w roku 1998.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Raport Specjalny: Wpływ spowolnienia w Chinach na złotego w kontekście bieżącej sytuacji

Chińska gospodarka jest największą gospodarką tzw. rynków wschodzących przez co zmiany w niej zachodzące mają istotny wpływ nie tylko na inne kraje należące do tej kategorii ale również na gospodarkę globalną.

W odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, chińskie władze dla podtrzymania wzrostu gospodarczego znacząco zwiększyły skalę inwestycji co stopniowo doprowadziło do przeinwestowania oraz stopniowego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego: nowy subfundusz w ofercie Pioneer Pekao TFI

pioneer.pekao.investments.01.400x151Pioneer Pekao TFI – najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, który wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz chcą uczestniczyć we wzroście rynku akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

BofA Merrill Lynch: Polsce najszybciej rozwijającym się krajem CEE do 2020 r.

wykres.obliczenia.02.400x26Najważniejsze informacje z raportu specjalnego BofA Merrill Lynch poświęconego długoterminowym perspektywom dla rynków z regionu EEMEA na lata 2015-2020:

  • W latach 2015-2020 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie przekraczać 3% rocznie, a nasz kraj będzie, obok Rumunii, najszybciej rozwijającym się krajem Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Polska stwarza warunki do stabilnego rozwoju, wspieranego przez inwestycje infrastrukturalne, zdrową sytuacje finansową przedsiębiorstw oraz możliwości sektora bankowego w finansowaniu dynamicznego rozwoju gospodarczego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

W drugim roku działalności aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły o 232,07% do 816,33 mln zł

wzrost.01.400x300Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzany przez niezależne Altus TFI S.A. świętuje drugie urodziny. W ciągu dwóch lat, dzięki napływom środków do subfunduszy i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa wzrosły do 816,33 mln zł. Altus TFI S.A. oferuje obecnie możliwość inwestycji w dziewięć subfunduszy Altus FIO Parasolowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3