BofA Merrill Lynch: Polsce najszybciej rozwijającym się krajem CEE do 2020 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.obliczenia.02.400x26Najważniejsze informacje z raportu specjalnego BofA Merrill Lynch poświęconego długoterminowym perspektywom dla rynków z regionu EEMEA na lata 2015-2020:

  • W latach 2015-2020 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie przekraczać 3% rocznie, a nasz kraj będzie, obok Rumunii, najszybciej rozwijającym się krajem Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Polska stwarza warunki do stabilnego rozwoju, wspieranego przez inwestycje infrastrukturalne, zdrową sytuacje finansową przedsiębiorstw oraz możliwości sektora bankowego w finansowaniu dynamicznego rozwoju gospodarczego.
  • Polska będzie do 2020 r. krajem z największym wzrostem PKB per capita w całym regionie EEMEA.
  • Polska wśród najatrakcyjniejszych inwestycyjnie rynków w regionie EEMEA, biorąc pod uwagę prognozowany wzrost gospodarczy oraz ryzyka gospodarcze i polityczne.
  • Od 2008 r. Polska i Turcja najbardziej poprawiły wyniki w zakresie konkurencyjności i zarządzania.
  • Trzy dominujące trendy w regionie EEMEA do 2020 r.: wzrosty na rynkach surowców i długu; reformy i wzrost produktywności jako główny motor wzrostu gospodarczego; demografia jako źródło ryzyk politycznych.

Źródło: Bank of America
Merrill Lynch