Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym usług - o 0,7%, a towarów - o 0,1%). Jednak w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen - podkreśla w swym raporcie Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten podwyższyły wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,0%), transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,2%) - podwyżka wskaźnika odpowiednio o 0,16 p. proc., 0,07 p. proc. i 0,04 p. proc. Jednak niższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

Co z żywnością?

W kwietniu br. jej ceny pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem (wobec spadku o 0,5% w marcu br.).

Podrożało: mięso (przeciętnie o 0,9%, w tym mięso wieprzowe – o 3,3%, wołowe i cielęce – o 0,6%, wędliny – o 0,4%, przy spadku cen mięsa drobiowego – o 0,6%). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili także za ryż (o 0,4%), pieczywo (o 0,3%) oraz warzywa (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny kawy, a także soków warzywnych i owocowo–warzywnych (po 0,2%).

Bez zmian. Ceny makaronów i produktów makaronowych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Ceny herbaty utrzymały się na poziomie notowanym przed miesiącem.

Potaniały:  mąka (o 3,0%), tłuszcze zwierzęce (o 2,1%) i roślinne (o 1,8%), owoce (o 0,9%), ryby i owoce morza, a także cukier (po 0,4%). Mniej niż przed miesiącem konsumenci płacili również za artykuły w grupie „mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 0,3%, w tym za jaja – o 0,9%, sery i twarogi – o 0,5%, jogurty, śmietanę, napoje i desery mleczne – o 0,1%, przy wzroście cen mleka – o 0,2%).

Spadły tez ceny napojów bezalkoholowych – w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyły się o 0,2%, kakao i czekolady w proszku (o 1,3%), soków owocowych (o 1,1%) oraz wód mineralnych lub źródlanych (o 0,2%). Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,6%, a za napoje alkoholowe o 0,3% mniej niż w poprzednim miesiącu.

A co poza żywnością?

Wprowadzanie na rynek nowej kolekcji wiosenno-letniej spowodowało, iż w kwietniu br. ceny obuwia i odzieży wzrosły odpowiednio o 4,5% i 2,4% w porównaniu z marcem br.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w kwietniu br. o 0,2%. Podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,2%). Zanotowano wzrost opłat za wywóz śmieci (o 0,7%), a także zaopatrywanie w wodę oraz usługi kanalizacyjne (po 0,2%). Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,4%). Ceny nośników energii były wyższe niż w marcu br. o 0,1%. Wprowadzenie nowych taryf za paliwa gazowe wpłynęło na wzrost cen gazu (o 0,6%). Nieznacznie więcej niż przed miesiącem płacono także za opał (o 0,1%). Ceny energii elektrycznej i cieplnej pozostały na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu. W kwietniu br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego obniżyły się o 0,1%. Tańsze były środki czyszczące i konserwujące (o 0,4%) oraz urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%).

Ceny mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego pozostały na poziomie notowanym w marcu br. Więcej niż w poprzednim miesiącu płacono natomiast za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,4%) oraz artykuły włókiennicze (o 0,1%).

W kwietniu br. wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2%). Podrożały usługi stomatologiczne (o 0,3%). Więcej należało zapłacić za usługi lekarskie oraz urządzenia i sprzęt terapeutyczny (po 0,2%). Odnotowano także nieznaczny wzrost cen wyrobów farmaceutycznych (o 0,1%). Ceny usług szpitalnych i sanatoryjnych utrzymały się na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

Ceny w zakresie transportu były wyższe niż w marcu br. o 0,7%. W wyniku podwyżek obserwowanych w zakresie pasażerskiego transportu powietrznego, więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za usługi transportowe (o 11,9%).

W kwietniu br. wzrosły także ceny samochodów osobowych (o 0,5%). Mniej niż przed miesiącem płacono natomiast za paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 0,9%, w tym za gaz ciekły – o 2,2%, olej napędowy – o 1,2%, a benzynę – o 0,6%).

Opłaty związane z łącznością w kwietniu br. pozostały na poziomie notowanym przed miesiącem. Odnotowano spadek cen sprzętu telekomunikacyjnego (o 1,9%).

W kwietniu br. wzrosły ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%). Konsumenci więcej niż w poprzednim miesiącu płacili za turystykę zorganizowaną (przeciętnie o 1,2%, w tym za granicą – o 1,4%, a w kraju – o 1,1%). Odnotowano wzrost cen gazet i czasopism (o 0,9%) oraz książek (o 0,3%). Nieznacznie więcej niż w marcu br. płacono za sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny oraz artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (po 0,1%). Obniżono natomiast ceny usług związanych z kulturą (o 0,2%). Opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w marcu br.

Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,2%. Usługi w zakresie zakwaterowania podrożały o 0,8%.

Spośród innych towarów i usług, w kwietniu br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za artykuły do higieny osobistej i kosmetyki oraz usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (po 0,2%). Odnotowano także nieznaczny wzrost cen w zakresie ubezpieczeń i opieki społecznej (po 0,1%).

Porównując do kwietnia 2016

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 2,0% (w tym usług – o 2,7%, a towarów – o 1,7%) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wzrosty opłat związanych z transportem (o 8,7%), wyższe ceny żywności (o 3,0%) oraz w zakresie mieszkania (o 1,5%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,73 p. proc., 0,67 p. proc. i 0,38 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,3%) obniżyły ten wskaźnik o 0,31 p. proc.

Czytaj więcej:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-kwietniu-2017-roku,2,66.html

Bogdan Koblański