W drugim roku działalności aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły o 232,07% do 816,33 mln zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wzrost.01.400x300Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzany przez niezależne Altus TFI S.A. świętuje drugie urodziny. W ciągu dwóch lat, dzięki napływom środków do subfunduszy i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa wzrosły do 816,33 mln zł. Altus TFI S.A. oferuje obecnie możliwość inwestycji w dziewięć subfunduszy Altus FIO Parasolowego.

Giełdowe Altus TFI S.A., początkowo specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych od dwóch lat dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września 2012 r. firma wprowadziła na rynek cztery pierwsze subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji oraz Altus Short, oferowane w ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. W 2013 r. oferta została poszerzona o trzy kolejne subfundusze: Altus Stabilnego Wzrostu (31 maja), Altus Aktywnego Zarządzania (30 sierpnia) oraz Altus Pieniężny (22 listopada). W 2014 r. zadebiutowały Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu (14 kwietnia br.). – Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią naszej średnioterminowej strategii rozwoju, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – W 2014 roku, mimo niestabilnej sytuacji na rynku kapitałowym niekorzystnie wpływającej na rynek funduszy, aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły o ponad 190 mln zł. Obecnie stanowią ponad 23% aktywów wszystkich funduszy zarządzanych przez Altus TFI – dodaje prezes Osiecki.
141006.altus.tabela.01.1077

Na koniec września br. łączna wartość aktywów netto dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wyniosła 816,33 mln zł, co oznacza, że w porównaniu z tym samym okresem ub.r. wzrosła o 232,07% (tj. o 464,57 mln zł). W porównaniu z końcem sierpnia br. WAN wzrosła o 4,19% (tj. o 32,8 mln zł). We wrześniu największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się jednostki uczestnictwa subfunduszu Altus Optymalnego Wzrostu. – Wzrost aktywów Altus FIO Parasolowego to efekt systematycznego poszerzania oferty o kolejne subfundusze. Dzięki produktom wprowadzonym w drugim roku działalności Altus FIO Parasolowego, jego aktywa zwiększyły się o 210 mln zł – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet) oraz u 15 zewnętrznych dystrybutorów, m.in., ING Banku Śląskim S.A., Raiffeissen Polbanku, Domu Maklerskim BOŚ S.A., Domu Maklerskim Banku BPS S.A., Domu Kredytowym Notus S.A., mWealth Management S.A., która jest częścią obszaru bankowości prywatnej mBanku S.A., mBanku S.A., (klienci korzystający niegdyś z usług mBanku i Multibanku). – Utrzymanie tempa pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego wymaga od nas zbudowania sieci dystrybucji, co systematycznie robimy. Obecnie jednostki uczestnictwa naszych subfunduszy dostępne są w 5 bankach, 3 biurach maklerskich i u 7 niezależnych pośredników. W nasze subfundusze można też zainwestować poprzez ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi oferowane przez 7 zakładów ubezpieczeń. Negocjujemy kolejne umowy dystrybucyjne – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad pięć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca br. akcje Altus TFI S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (indeksy: WIG, WIG-Poland). Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów. W I półroczu 2014 r. Altus TFI S.A. wypracowało 15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł. Na koniec sierpnia br. Altus TFI S.A. zarządzało 5,25 mld zł aktywów: 3,38 mld zł zgromadzonych w 43 funduszach oraz 1,87 mld zł w ramach usługi asset management.

Źródło: Altus TFI S.A.