Polski sektor bankowy w czasie kryzysu COVID-19

Polski sektor bankowy w czasie kryzysu COVID-19
Fot. Stock.Adobe.com/Orawan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak banki reagują na zagrożenie gospodarki pandemią COVID-19, Urszula Wysocka z Wyższej Szkoły Bankowej podsumowuje dotychczasowe ustalenia, deklaracje i działania w całym szeroko rozumianym sektorze bankowym.

#PakietImpulsówNadzorczych uruchomiony przez #UKNF to zestaw działań wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki, który ma być wsparciem dla banków #Koronawirus #COVID19 #SektorBankowy @Eksperci_WSB

Jesteśmy z trakcie trwającej epidemii COVID-19, której zakończenie i efekty końcowe cały czas trudno jest oszacować. Pewne jest jedno, że jej efektem jest i będzie spowolnienie gospodarcze oraz znaczne pogorszenie płynności finansowej osób indywidualnych i firm.

W czasie kryzysu ekonomicznego bardzo ważną rolę pełnią instytucje finansowe, które w wielu krajach podjęły lub podejmują konkretne działania, aby pomóc swoim klientom w tej trudnej dla nich sytuacji.

Dotychczasowe działania banków

Artykuł stanowi formę podsumowania działań zrealizowanych dotychczas przez polski sektor bankowy:  

Rada Polityki Pieniężnej 17 marca 2020 r. podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00% ‒ ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 1,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,05%, stopa dyskonta weksli 1,10%. Obniżenie stóp obniży koszty kredytu, zniechęci do oszczędzania, ale realne korzyści mogą być jednak niewielkie, biorąc pod uwagę np. rosnącą inflację lub osłabienie złotego.

Czytaj także: 1 mln złotych od GPW na walkę z koronawirusem

‒ Banki wraz ze ZBP ustaliły i wdrażają poniższe działania jako forma wsparcia swoich klientów. Najważniejsze z nich to:

‒ umożliwienie odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter>>

Ma to dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będzie polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19;

‒ banki odnowią kredyt odnawialny dla przedsiębiorców na okres do 6 miesięcy ‒ dotyczy to przedsiębiorców, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID-19, i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia;

‒ leasing i faktoring: możliwość odroczenia spłat rat leasingowych na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów;

‒ nie będą pobierane opłaty lub prowizje za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych;

‒ w wielu bankach od 19 marca jest możliwość realizacji płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN – kartami Visa i Mastercard;

‒ banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowe urządzenia POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych, tak, aby ograniczyć płatności gotówkowe.

Informacje pochodzą ze stron banków, są one na bieżąco aktualizowane. Jeżeli nie możemy ich znaleźć, z pewnością wkrótce się pojawią.

W bankach, które nie są wymienione, brak informacji o podjętych decyzjach w tym zakresie.

Zasady, na jakich realizowane są wnioski o zawieszenie rat różnią się nieznacznie od siebie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę>> (otwiera się na nowej zakładce)”> >>>

Nie można zawiesić spłaty rat kredytu lub pożyczki z niespłaconym zadłużeniem przeterminowanym.

I jeszcze BGK i UKNF

Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad programem pomocowym dla przedsiębiorców. Zakłada on m.in. zwiększenie zakresu gwarancji de minimis dla mikro-, małych i średnich firm (niezależnie od branż) ‒ 80 proc. kwoty kredytu (maksymalna kwota gwarancji 3,5 mln zł), system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Pakiet Impulsów Nadzorczych uruchomiony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  – zestaw działań wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki, który ma być wsparciem dla banków.

Jakie efekty przyniosą te działania, obecnie trudno jest ocenić. Z pewnością pomogą wielu osobom i firmom. Natomiast wraz z nimi muszą być realizowane konkretne rządowe działania realnie wspierające przedsiębiorców.  

Urszula Wysocka

Dr Urszula Wysocka,

Country Manager Efma,

ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Źródło: aleBank.pl