PKO BP o swoich wynikach finansowych, wakacjach kredytowych i ugodach frankowych

PKO BP o swoich wynikach finansowych, wakacjach kredytowych i ugodach frankowych
Fot. stock.adobe.com /Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski przyjął wnioski o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej od 295,7 tys. klientów do końca czerwca br., a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła ponad 1,8 mln, podał Bank.

„Do końca czerwca 2023 roku 295,7 tys. klientów grupy kapitałowej złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła 2 055 tys., co stanowi 47% maksymalnej liczby rat do zawieszenia dla wszystkich uprawnionych klientów” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Grupa PKO na 30 czerwca 2023 roku oszacowała poziom straty z tytułu wakacji kredytowych w ujęciu wartościowym.

Łączny efekt ujęty w księgach grupy kapitałowej wyniósł 3 111 mln zł i nie uległ zmianie względem efektu rozpoznanego na 31 grudnia 2022 roku, podano także.

Czytaj także: Prezes ZBP o zaostrzaniu polityki kredytowej przez banki

PKO BP ma ponad 31 tys. ugód ws. kredytów CHF

PKO BP podał też w czwartek (24.08.2023), że liczba nowych wniosków o mediację spadła z 1,8 tys. w kwietniu do 1,2 tys. w maju, 0,9 tys. w czerwcu i 0,8 tys. w lipcu.

Bank informował wcześniej, że w styczniu miał 4,6 tys. takich wniosków, 3,8 tys. w lutym i 2,2 tys. w marcu ‘23.

Liczba nowych sądowych pozwów w II kwartale 2023 roku wyniosła 2,56 tys., czyli wzrosła 38 proc. rok do roku i spadła 4 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 roku.

Program ugód dla kredytobiorców frankowych rozpoczął się w PKO BP w październiku 2021 roku. 

PKO BP podał, że koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł 2,47 mld zł.

Rezerwy te były na poziomie szacowanym wcześniej przez Bank. Pokrycie rezerwami kredytów hipotecznych w CHF wzrosło do 70 proc.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | System Finansowy | Żaden bank sam sobie nie poradzi z ryzykiem systemowym

Zysk Grupy PKO BP wyższy o 10 procent

Po pierwszej połowie 2023 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2.041 mln zł, czyli był 10 proc. wyższy niż rok wcześniej. ROE: 9,8% w I półroczu ‘23

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2023 roku 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 17 proc. wyższych odpisów na poziomie 273,4 mln zł.

Wynik odsetkowy Banku w II kwartale wyniósł 4.392 mln zł i okazał się nieznacznie, 2,1 proc., wyższy od oczekiwań analityków. Wynik odsetkowy wzrósł 24 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł 1.111 mln zł i był lekko, 2,5 proc, poniżej oczekiwań rynku. Wynik z prowizji i opłat spadł 2 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

Koszty ogółem wyniosły w II kwartale 1.746 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.734,8 mln zł). Koszty spadły 25 proc. rdr i 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Czytaj także: Dlaczego w sektorze bankowym jest źle, skoro jest dobrze?

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews