Opinnie: Ryzykowna droga na skróty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jedną z zalet globalizacji jest możliwość pozyskiwania znacznych kapitałów na światowych rynkach. Z możliwości tej w ostatniej dekadzie korzystało wiele krajów. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest to zabieg ryzykowny, gdyż napływ kapitału może wywołać inflację i doprowadzić do rozdęcia baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości lub akcji.

Witold Gadomski

A jeszcze groźniejszy może być nagły odpływ kapitału, prowadzący do bankructwa banków, firm i niewypłacalności gospodarstw domowych. Ale aż do globalnego kryzysu większość ekonomistów była przekonana, że ryzyko to można minimalizować i kontrolować. Należy prowadzić rozsądną politykę budżetową, a najlepiej mieć w budżecie nadwyżkę, utrzymywać niski poziom długu publicznego i mieć wiarygodny reżym kursowy.

Po kryzysie azjatyckim niektóre kraje zaliczane do rynków wschodzących uznały, że najbardziej wiarygodnym sposobem prowadzenia polityki walutowej jest izba walutowa, czyli currency board. Kurs jest sztywny, a rezerwy walut zagranicznych są wystarczające, by zapewnić pełną wymienialność waluty krajowej. Rezerwy zagraniczne określają wielkość podaży pieniądza krajowego.

Ten reżym kursowy przyjęło w latach 90. kilka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi Estonia, Litwa, Bułgaria. Przez pewien czas uważano, że zapewnia on gospodarce całkowite bezpieczeństwo, ale kryzys argentyński w roku 2002 pokazał, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Gospodarka jest strukturą złożoną i nie można jej redukować tylko do wymiaru walutowego.

Modelowym przykładem szybkiego rozwoju opartego na napływie kapitał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI