Nowoczesny Bank Spółdzielczy | SYTUACJA SEKTORA | Pomocniczość wpisana w spółdzielcze DNA

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | SYTUACJA SEKTORA | Pomocniczość wpisana w spółdzielcze DNA
Fot. stock.adobe.com / andreswd
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Aleksandrem Mikołajczakiem - prezesem zarządu i Sebastianem Urbańskim, wiceprezesem ds. finansowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy, rozmawiali Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

Kontynuacja naszej rozmowy, opublikowanej w lutowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”, koncentrowała się na kwestiach okołocovidowych, a w szczególności dystrybucji środków w ramach tarczy PFR. Tym, co zwróciło naszą uwagę, był fakt, że nie przypadkiem w nadzwyczajnych warunkach to bankowość lokalna okazała się skutecznym wehikułem wsparcia przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnictwo w dystrybucji środków w ramach tarczy PFR stanowi istotny obszar zaangażowania bankowości, także w jej segmencie spółdzielczym, w ograniczanie skutków pandemii. Jak podsumować doświadczenia wynikające z tych działań dla samego banku, jak również pozostałych interesariuszy?

Aleksander Mikołajczak: Jeżeli mowa o tarczy PFR, to nasz bank od samego początku uczestniczy w tym programie. Już pod koniec kwietnia uruchomiliśmy możliwość ubiegania się o subwencje dla klientów korzystających z bankowości internetowej. W tym celu podpisaliśmy porozumienie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości odnośnie wykorzystania infrastruktury informatycznej. Pośród wszystkich instytucji, które zawarły taką umowę z BPS, nasz bank znalazł się na trzecim miejscu pod względem liczby aplikacji złożonych przez klientów online. Środki pozyskane w ten sposób, na poziomie ponad 100 mln zł, pozwoliły większości beneficjentów na przetrwanie pierwszej fali pandemii.

Zdjęcia: BS w Brodnicy

Sebastian Urbański: Uruchomienie w dwa tygodnie projektu, który w standardowych warunkach byłby od strony czysto technicznej procedowany pół roku to absolutny sukces. Tak szybkie działanie sprzyja pewnym niedociągnięciom, które stanowią poważne wyzwanie dla samych beneficjentów oraz rozliczających ich instytucji. Całą komunikację w zasadzie przerzucono na banki, w konsekwencji jesteśmy zobowiązani przypominać klientom o konieczności dostarczenia do banku retrospektywnych oświadczeń czy upoważnień na moment podpisania umowy. W którymś momencie pojawił się pewien chaos informacyjny. Dla przykładu – jedno z ministerstw przekazywało informacje, że komornicy sądowi są uprawnieni do uzyskania subwencji, podczas gdy resort rozwoju stwierdził, że skoro działalność komorników nie jest uwidoczniona w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, to subwencja się nie należy. Te problemy komunikacyjne narastają, staramy się je eliminować w miarę możliwości, skoro rzutują na postrzeganie sektora bankowego, ponieważ kontakt pomiędzy PFR a interesariuszami przebiega za pośrednictwem banków.

Zdjęcia: BS w Brodnicy

Przejdźmy do kwestii efektywności, która pojawiała się już w naszej dyskusji. Jakie kryteria oceny owej efektywności należałoby przyjąć w obecnych uwarunkowaniach, i które obszary wymagają największych usprawnień?

Aleksander Mikołajczak: Powinniśmy zwracać szczególną ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK