Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Najnowsze zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Najnowsze zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
9 listopada 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 2243). Wprowadza ona wiele zmian w samej ustawie o nadzorze oraz w innych aktach prawnych dotyczących działania banków. Warto na kilka z nich zwrócić szczególną uwagę, tym bardziej że większość tych zmian obowiązuje od początku 2019 r.

Ustawa zmieniła charakter prawny funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i nastąpiło zwiększenie liczby członków KNF. Urząd KNF staje się państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i jego przewodniczącego. Powstanie państwowej osoby prawnej ma skutki także w zakresie gospodarki finansowej. W UKNF tworzy się fundusz podstawowy i fundusz rezerwowy. W tym drugim przypadku, źródłem jego zasilenia będzie zysk netto UKNF. Dotychczasowe przepisy nie określały, że działalność nadzoru może zakończyć się dodatnim lub ujemnym wynikiem finansowym, gdyż wpłaty wniesione przez banki na nadzór podlegały rozliczeniu w następnym roku. Od nowego roku koszty nadzoru będą finansowane teraz bez pośrednictwa budżetu państwa. Roczny plan finansowy będzie podlegać zatwierdzeniu przez premiera. Oznacza to pewne obniżenie rangi akceptacji tego planu, gdyż dziś wydatki są określane w ustawie budżetowej.

Skład KNF został zaś rozszerzony o dodatkowe cztery osoby: przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciela BFG, przedstawiciela Prezesa UOKiK oraz przedstawiciela ministra właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. Trzech ostatnich członków nie ma przy tym prawa głosu i uczestniczy w obradach z głosem doradczym. Ta zmiana składu KNF powoduje pewne zwiększenie narażenia KNF na naciski polityczne. Kolejna osoba reprezentująca rząd (tym razem przedstawiciel premiera) uzyskała prawo głosu na posiedzeniach KNF. W efekcie maleje znaczenie głosów osób mianowanych na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczących KNF, a głos przedstawicieli rządu może mieć charakter dominujący podczas głosowań, w których nie ma jedności poglądów. Wiele będzie zależeć od praktyki działania, ale ten kierunek zmian trudno uznać za prawidłowy, tym bardziej że istnieje ryzyko, iż w głosowaniu będzie uczestniczyć większa liczba członków, którzy nie będą mogli na bieżąco i profesjonalnie zajmować się wyłącznie sprawami rozwoju rynku finansowego w Polsce.

W tym miejscu trzeba też wspomnieć, że po raz kolejny nie udało się dokonać zmiany ustawy o nadzorze, która pozwoliłaby na udział w posiedzeniach KNF z głosem doradczym przedstawicielom branżowych izb gospodarczych, w tym Związkowi Bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI