Rynek Finansowy: Loża komentatorów – styczeń 2019

Rynek Finansowy: Loża komentatorów – styczeń 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jakie czynniki będą kształtować rozwój polskiego sektora bankowego w 2019 r.?

Marta Petka-Zagajewska
kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP

Rok 2019 powinien upłynąć pod znakiem wciąż całkiem dobrej kondycji polskiej gospodarki, z dynamiką PKB przekraczającą potencjalne tempo wzrostu. Rynek pracy będzie nadal wspierać sytuację finansową gospodarstw domowych, co wraz z historycznie niskim ryzykiem bezrobocia ogranicza ryzyko kredytowe w segmencie gospodarstw domowych. Rosnące koszty ograniczają marże przedsiębiorstw i mogą być istotnym problemem w branżach, w których już obecnie znajdują się one na minimalnym poziomie. Łączny udział tych najbardziej wrażliwych branż w PKB i aktywach sektora jest jednak na tyle niewielki, że nie rodzi on ryzyka systemowego. Rosnące koszty będą także wyzwaniem dla banków, głównie po stronie kosztów pracy, a także – w obliczu rosnących wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa – po stronie rozwiązań IT. Dobra wiadomość dla sektora bankowego to minimalne prawdopodobieństwo spadku stóp procentowych. Gorsza – to niewielkie szanse na ich wzrost. Banki dostosowały się już jednak zarówno do niskich stóp, jak i np. do podatku bankowego – z tej strony wydaje się, że możliwe zmiany mają większy potencjał pozytywnego niż negatywnego wpływu na sektor. Wciąż dobra kondycja gospodarki sprawi, że zainteresowanie gospodarstw domowych kredytami będzie nadal wysokie. Większa zmienność na rynku kapitałowym i rosnąca awersja do ryzyka zaowocować może „renesansem” klasycznych, depozytowych form lokowania oszczędności. Wyzwaniem pozostanie najprawdopodobniej wciąż relatywnie niskie zainteresowanie kredytami ze strony firm, które może dodatkowo zmniejszać słabnąca globalna koniunktura.

Andrzej Reterski
wiceprezes zarządu Avilo Sp. z o.o.

Wpływ na rozwój polskiego sektora bankowego w nadchodzącym roku będzie miało szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Jednakże do kluczowych należy zaliczyć stabilizację sytuacji w Komisji Nadzoru Finansowego – organu, który winien stać na straży bezpieczeństwa i praworządności systemu bankowego. Obecnie mamy kryzys zaufania do regulatora, jakiego nie odnotowaliśmy w kraju od ponad 20 lat… Bez względu na to, czy jest to rozgrywka miliardera z rządem, czy zwykła sprawa kryminalna, taka sytuacja będzie wpływała negatywnie na cały sektor. Trudno oczekiwać zaufania klientów do banków, jeśli kierownictwu organu nadzorczego grozi odpowiedzialność karna. Rozwiązanie tego problemu będzie jednym z najważniejszych wyzwań tego roku.

Z czynników ekonomicznych kluczowe znaczenie będzie miała kondycja naszej gospodarki. Z niepokojem należy słuchać wypowiedzi ekspertów, zapowiadających nadejście kryzysu. Sam fakt karmienia opinii publicznej wizjami nadchodzącego kryzysu może stać się jego źródłem. Stąd też, ten czynnik jest bardzo ważny i bardzo prawdopodobny. Jeżeli dojdzie do gwałtownego spowolnienia w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI