Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Visa | Dane niosą rozwiązania, przynoszące korzyści konsumentom i gospodarkom

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Visa | Dane niosą rozwiązania, przynoszące korzyści konsumentom i gospodarkom
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odpowiedzialnie i rzetelne przetwarzanie danych pozwala tworzyć bezpieczniejsze i bardziej przystępne rozwiązania. Jednak nie zawsze trzeba sięgać po dane znajdujące się w organizacji. Często o opinię można zapytać konsumentów lub partnerów biznesowych, a te dwa przykłady mogą pokazać, jak to zrobiliśmy w Visa.

Katarzyna Pawłowicz
Katarzyna Pawłowicz
dyrektorka Go-To-Market na Polskę w dziale ds. rozwoju produktów, Visa

Wiedząc, że moment zapłaty jest jednym z kluczowych elementów ścieżki zakupowej, który ma wpływ na konwersję w sklepach internetowych, postanowiliśmy przeprowadzić badanie e-Commerce Payment Experience Study1. Przyjrzeliśmy się temu, co może pójść nie tak na tym ostatnim etapie zakupów i zebraliśmy cenne spostrzeżenia, które mogą pomóc sprzedawcom poprawić doświadczenie zakupowe w ich sklepach internetowych. Z przeprowadzonego badania wynika, że 47% respondentów za kluczowe elementy dobrego doświadczenia zakupowego uważa dostępność preferowanej przez nich metody płatności, z kolei dla 50% ważna była możliwość wyboru ich ulubionego sposobu dostawy2.

W przygotowanym raporcie Studio Innowacji Visa przedstawiło, w jaki sposób najlepiej pokazać dostępne opcje już na wczesnym etapie procesu zakupowego. Z przewodnika stworzonego w oparciu o przeprowadzone badanie oraz wypływające z niego wnioski, sprzedawcy mogą w łatwy sposób dowiedzieć się nie tylko dlaczego Polacy porzucają koszyk zakupowy, ale także, jakie są ich oczekiwania w zależności od wieku, a także w jaki sposób najbardziej lubią robić zakupy. Te sugestie mogą poprawić doświadczenia konsumentów, a także pozytywnie wpłynąć na wyniki danego sklepu. W ten sposób eksperci i ekspertki ze Studia Innowacji Visa w Warszawie realnie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa i stwarzają im możliwości rozwoju.

Zrozumieć potrzeby konsumentów

Włączenie cyfrowe i stwarzanie możliwości rozwoju mają ogromne znaczenie dla społeczności, wspierając je w przystosowywaniu się do zmian wokół nich. Dlatego tak ważne jest np. uczenie dzieci gospodarowania pieniędzmi i zarządzania finansami. To umiejętności, które pomogą im lepiej odnaleźć się w dorosłym życiu. Studio Innowacji Visa w Warszawie zdecydowało się wesprzeć banki i innych wydawców kart poprzez stworzenie zestawu rekomendacji dla zespołów pracujących nad aplikacjami bankowymi dla rodziców i dzieci3.

W tym celu, w oparciu o badania konsumenckie zlecone przez Studio Innowacji Visa i analizę funkcjonujących rozwiązań, eksperci i ekspertki zidentyfikowali potrzeby rodziców i dzieci, a następnie stworzyli zestaw narzędzi edukacyjnych, rozwiązań lojalnościowych i szablon idealnej ścieżki konsumenckiej. Zdaniem autorów, aplikacja zaprojektowana dla rodziców i opiekunów powinna zapewniać dzieciom łatwy i bezproblemowy dostęp do salda rachunku i historii transakcji, oferując jednocześnie rodzicom możliwość przelewu środków (kieszonkowego) na konto dziecka. Nie chodzi tu jednak tylko o funkcjonalność. Doświadczenie użytkownika powinno uwzględniać potrzeby rodziców i opiekunów oraz dzieci, a także być dostosowane do ich sposobu życia.

Niezmiernie ważne jest, aby produkt nie narzucał metod wychowawczych. Rekomendacje dotyczące edukacji finansowej dziecka powinny być przekazane w sposób, który daje swobodę i nie podważa metod wychowawczych rodziców czy opiekunów. Osiągamy to, pozwalając im na podjęcie ostatecznej decyzji, w żaden sposób jej nie wartościując. W przyjętym podejściu przewidziano takie elementy, jak limit wydatków na pewne produkty i usługi czy po prostu dzienny limit wydatków. Wskazano także, że taka aplikacja powinna dostarczać rodzicom określone rodzaje powiadomień o finansowej aktywności ich dzieci, a także możliwość akceptowania lub odrzucania dokonywanych przez nie płatności. Taka aplikacja może stanowić dla banków i innych wydawców szansę na lepsze zrozumienie swoich klientów i zaoferowanie im dobrze skrojonych produktów.

Dane – droga do lepszej przyszłości

Przetwarzanie danych w sposób odpowiedzialny niesie ze sobą korzyści. Wystarczy wymienić kilka z nich – ograniczenie liczby nieautoryzowanych transakcji, wspieranie firm i społeczności w których żyjemy, a często także tworzenie nowych rozwiązań. To przekłada się na większą dostępność usług i produktów finansowych, która z kolei daje szansę na poprawę jakości życia. Visa wierzy w globalny przepływ danych, ponieważ jest to najlepszy sposób na zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz wykorzystanie ich potencjału przy przetwarzaniu transakcji. Dane można analizować pojedynczo, jednak dopiero łącząc je z innymi danymi i zaprzęgając do tego sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, odkrywa się ich pełen potencjał.

Więcej na temat wykorzystania danych, trendach w cyfryzacji oraz innowacjach w płatnościach można przeczytać na blogu Visa.

Opisy przypadków, porównania, statystyki analizy oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.


1 „E-Commerce Payment Experience Study”, audyt ekspercki i badanie jakościowe, poparte ankietowym badaniem ilościowym. Badanie przeprowadzone w Polsce przez zespół ekspertów agencji SW Research na zlecenie Visa w dniach 6.05 -13.05.2022 r. Próba badania ilościowego N= 616.
2 Tamże.
3 Bezgotówkowe rozwiązania dla rodziców i dzieci, powstałe na podstawie badania ankietowego i analizy źródeł wtórnych, przeprowadzonych w październiku 2020 r.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK