Niezłe dane GUS o produkcji budowlanej w sierpniu, ale sektor będzie coraz mocniej hamować

Niezłe dane GUS o produkcji budowlanej w sierpniu, ale sektor będzie coraz mocniej hamować
Fot. stock.adobe.com/Hubert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2022 r. wzrosła o 6,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 4,3 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 2,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w sierpniu i lipcu:

 sierpieńsierpieńlipieclipiec
 rdrmdmrdrmdm
BUDOWNICTWO6,15,14,2-6,3
Budowa budynków25,71,411,7-4,7
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej-1,68,92,2-10,5
Roboty budowlane specjalistyczne-1,34,2-1,4-1,5

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 20,9% r/r w sierpniu

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła w sierpniu br. o 20,9% r/r do 21 530, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,1%, podał GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 14 148 pozwoleń (spadek o 14,5% r/r i wzrost o 0,9% m/m), podał również GUS.

Czytaj także: Maleje ryzyko wystąpienia technicznej recesji w Polsce >>>

„Od początku stycznia do końca sierpnia 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 214,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (146,3 tys., wzrost o 2,4% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (65,4 tys., spadek o 20,7%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,6% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 3 097 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 426 w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 46,1% r/r w sierpniu

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu br. spadła o 46,1% r/r i wyniosła 12 913, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 20,7%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 63% r/r do 5 198 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 37,8%, podał także Urząd.

„Od początku roku do końca sierpnia 2022 r. rozpoczęto budowę 148,9 tys. mieszkań, tj. o 23,4% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 85,1 tys. mieszkań (o 27% mniej), a inwestorzy indywidualni 61,4 tys. (o 17,4% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,4% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2 334 mieszkań (wobec 3 305 w roku poprzednim)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec sierpnia 2022 roku w budowie pozostawało 874,7 tys. mieszkań, tj. o 0,6% mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał także GUS.

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 0,9% r/r w sierpniu

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu br. spadła o 0,9% r/r do 18 417, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,8%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 11 616 mieszkań, co oznacza wzrost o 3,3% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,7%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń- sierpień 2022 roku oddano do użytkowania 145,5 tys. mieszkań, tj. 1,8% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 85,6 tys. mieszkań – o 3,1% więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 58,1 tys. mieszkań, tj. o 2,2% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,7% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 827 mieszkań (wobec 3 108 przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 13,8 mln m2, czyli o 1,4% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,5 m2, podał także GUS.

Hamowanie budownictwa w kolejnych miesiącach

Odczyt produkcji budowlano-montażowej w sierpniu okazał się nad wyraz dobry, ale najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się coraz mocniejsze hamowanie budownictwa w kolejnych miesiącach – oceniają ekonomiści.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

„Dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej w sierpniu okazały się nad wyraz dobre. Dynamika powróciła na wyższy poziom, oddalając się od zera.

Wciąż jednak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się hamowanie budownictwa w kolejnych miesiącach.

Pomimo wyższego od prognoz sierpniowego odczytu widać, że budownictwo hamuje znacznie wyraźniej niż przemysł, na co składa się kilka czynników. Po pierwsze jest to spadek popytu na mieszkania, gdzie w związku ze wzrostem stóp procentowych i obowiązkiem stosowania procedur wyliczania zdolności kredytowej przez sektor bankowy, gwałtownie skurczyła się liczba gospodarstw domowych, które taki kredyt mogą zaciągnąć.

Po drugie, cały czas utrzymują się na wysokich poziomach, a nawet w niektórych aglomeracjach jeszcze rosną, ceny mieszkań i innych budowli. Mają na to wpływ ceny materiałów budowlanych, koszty budowy oraz koszty pracy. Po trzecie wreszcie, odczuwalny jest brak środków unijnych, które mogłyby wspomóc 'wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej’ czy 'roboty budowlane specjalistyczne’. W takich warunkach, które raczej nie ulegną szybkiej poprawie, należy oczekiwać dalszego wstrzymywania realizacji projektów przez firmy budowlane, co skutkować będzie coraz niższymi odczytami produkcji budowlano-montażowej, ze spadkami rdr włącznie”.

BANK PEKAO:

„Rynek budowlany szczyt wartości produkcji w obecnym cyklu ma już za sobą – poniżej szczytów znajduje się wartość produkcji w każdym z trzech głównych segmentów tego rynku.

Wskaźniki rynku mieszkaniowego sugerują, że zbliża się ochłodzenie – w dwóch ostatnich miesiącach załamała się liczba nowych pozwoleń na budowę i rozpoczętych projektów.

To pokłosie wyższych stóp procentowych, drogich materiałów i pogorszenia nastrojów konsumentów”.

ING BANK ŚLĄSKI:

„Struktura danych jest spójna z trendami obserwowanymi w poprzednich miesiącach. W budownictwie mieszkaniowym najprawdopodobniej kończone są rozpoczęte już projekty, a firmy starają się zapełnić istniejący jeszcze popyt na mieszkania.

Załamanie nowych inwestycji pokazuje natomiast ich obawy o popyt w przyszłości, m.in. wobec dużego wzrostu stóp procentowych.

Słaby wynik branż powiązanych z inwestycjami infrastrukturalnymi to najprawdopodobniej nadal wypadkowa tych samych czynników – m.in. silnego wzrostu kosztów produkcji, który utrudnia rozpisywanie nowych przetargów, czy braku środków z Funduszu Odbudowy”

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews, PAP BIZNES