Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu wyniosła -4,7 proc. rdr wobec -6,8 proc. rdr w maju

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu wyniosła -4,7 proc. rdr wobec -6,8 proc. rdr w maju
Fot. stock.adobe.com/oatawa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,7% (wobec wzrostu o 3,2% w czerwcu 2022 r.). W porównaniu z majem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,9%. W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 5,7% (w 2022 r. wzrost o 9,1%), poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. utrzymał się w jednostkach z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 16,6% wobec spadku o 2,3% przed rokiem).

Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „meble, rtv, agd” (o 14,4%), „pozostałe” (o 12,6%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 8,3%). Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 3,8%.

Spadek sprzedaży przez internet

W czerwcu w porównaniu z majem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 8,9%). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży 'ogółem’ zmniejszył się z 8,5% w maju 2023 r. do 7,7% w czerwcu br.

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: 'tekstylia, odzież, obuwie’ (z 22,6% przed miesiącem do 16,9%), 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (odpowiednio z 22,2% do 21,2%) oraz 'meble, rtv, agd’ (z 15,1% do 14,4%)”

Dane o zmianach sprzedaży detalicznej w czerwcu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie% r/r
Ogółem-4,7
  w tym: 
Pojazdy samochodowe, motocykle, części-1,9
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe-8,3
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe-3,8
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach*
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny0,0
Tekstylia, odzież, obuwie-1,9
Meble, RTV, AGD-14,4
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach-16,6
Pozostałe-12,6

Wzrost płac realnych wkrótce poprawi konsumpcję?

Ekonomiści cytowani przez PAP Biznes zwracają uwagę, że dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu wyniosła -4,7 proc. rdr wobec -6,8 proc. rdr w maju. Co ich zdaniem świadczy o poprawie sytuacji gospodarstw domowych.

„Spadek sprzedaży wyhamowuje już drugi miesiąc z rzędu, co jest zasługą zarówno niższego deflatora, jak i pierwszego od 10 miesięcy wzrostu realnych płac w sektorze przedsiębiorstw. Dane wskazują, że sytuacja finansowa gospodarstwa domowych zaczyna się poprawiać. Oczekiwana dalsza dezinflacja, a co za tym idzie przyspieszenie realnego wzrostu płac powoduje, że perspektywa wzrostu sprzedaży w ujęciu realnym (i wzrostu konsumpcji) staje się coraz bliższa.” – uważają ekonomiści PKO BP.

Natomiast Sergiej Druchyn z z Polskiego Instytutu Ekonomicznego pisze: „Przewidujemy poprawę wyników sprzedaży detalicznej już w III kwartale br. Głównym motorem będzie wzrost płac w gospodarce powyżej poziomu inflacji, który nastąpił już w czerwcu. Według naszych prognoz w III kwartale realne zarobki wzrosną o 1,6 proc.

Dane o sprzedaży wskazują na punkt zwrotny dla konsumpcji zauważa w komentarzu MAKROpuls Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

„Naszym zdaniem wyrównana sezonowo sprzedaż detaliczna osiągnęła w II kw. lokalne minimum i począwszy od III kw. jej poziom będzie rósł. Wzrost sprzedaży detalicznej będzie, w połączeniu z ożywieniem w segmencie usług, oddziaływał w kierunku silnego wzrostu dynamiki konsumpcji z -3,5% r/r w II kw. do 0,7% w III kw. Wsparciem dla wzrostu konsumpcji w ujęciu rocznym będą ustąpienie efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz dalszy szybki spadek inflacji i powiązane z nim zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac” – pisze ekonomista Credit Agricole.

„Czynnikiem wzmacniającym ożywienie popytu konsumpcyjnego w najbliższych miesiącach będą również poprawiające się nastroje konsumenckie. W lipcu odnotowano znaczący wzrost wskaźników koniunktury konsumenckiej obrazujących skłonność do dokonywania ważnych zakupów zarówno w odniesieniu do bieżących wydatków (poziom najwyższy od lutego 2022 r.), jak i zakupów oczekiwanych w horyzoncie rocznym (najwyżej od grudnia 2021 r.). Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego będzie miało szeroki zakres i będzie obejmować sprzedaż dóbr trwałego użytku” – podsumowuje dr Jakub Borowski.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, PAP BIZNES, MAKROpuls, Credit Agricole Bank Polska S.A.