Nierównowaga obciążeń podatkowych rynku kapitałowego i nieruchomości kluczowa dla atrakcyjności inwestycji na GPW

Nierównowaga obciążeń podatkowych rynku kapitałowego i nieruchomości kluczowa dla atrakcyjności inwestycji na GPW
Fot.. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kluczowy dla atrakcyjności stóp zwrotu z inwestycji na giełdzie jest brak równowagi pomiędzy obciążeniami podatkowymi rynku kapitałowego i rynku nieruchomości - napisano w sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

„Jednocześnie, przed polskim rynkiem wciąż stoją wyzwania, na które SRRK nie odpowiada. Jednym z nich, stanowiącym kluczowy czynnik oceny atrakcyjności stóp zwrotu na polskim rynku, jest brak równowagi pomiędzy obciążeniem podatkowym inwestycji na rynku kapitałowym i na rynku nieruchomości.

Kontynuacji wymaga zatem debata publiczna nad zrównoważeniem obciążeń fiskalnych wobec zysków z inwestycji w innowacyjne publiczne spółki (podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc.) i nieruchomości mieszkalne (ryczałt od najmu do 100 tys. PLN w wysokości 8,5 proc.)” – napisano.

Czytaj także: Wiesław Rozłucki o bankach na giełdzie oraz o tym co dolega polskiemu rynkowi kapitałowemu

Niski poziom stóp zwrotu z inwestycji giełdowych

W sprawozdaniu napisano, że innym istotnym czynnikiem uniemożliwiającym rozwój polskiego rynku kapitałowego publicznego jest nieadekwatny (wobec systematycznego rozwoju gospodarki realnej i wzrostu PKB w ostatnich 15 latach) poziom stóp zwrotu z inwestycji giełdowych.

„Wstępne analizy tego problemu pozwalają postawić tezę, że ma on związek z tym, że na polski rynek trafia zbyt dużo małych i niekoniecznie konkurencyjnych przedsiębiorstw, a zbyt mało branżowych liderów.

Może mieć to związek z kłopotami z adekwatną wyceną spółek oraz przewagą w finansowaniu biznesu ze strony sektora bankowego i ograniczonym popytem odpowiadającym relatywnie małej akumulacji długoterminowych oszczędności względem środków zdeponowanych w sektorze bankowym.

Działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności powinny znaleźć się w kolejnej transzy inicjatyw prorozwojowych wdrażanych po realizacji SRRK” – napisano.

Czytaj także: Członek zarządu EBC o unii rynków kapitałowych

Koszty pośrednie a stopy zwrotu

W sprawozdaniu napisano, że na niskie stopy zwrotu ma wpływ także wysoki poziom kosztów pośrednich, czyli tzw. spreadów.

„Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów i Urząd KNF we współpracy z uczestnikami polskiego rynku wynika, że istnieje wyraźna korelacja pomiędzy wysokim spreadem na giełdowym parkiecie w Warszawie a wielkością notowanych na GPW spółek.

W połączeniu z danymi wskazującymi na lukę finansowania dla przedsiębiorstw na etapie scale-up w Polsce, na rynkach rozwiniętych wypełnioną przez fundusze prywatne, prowadzi to do wniosku że na GPW mogą trafiać spółki zbyt małe i niegotowe do wypełniania licznych obowiązków spoczywających na spółkach publicznych, z powodu braku alternatywy dla finansowania rozwoju ze strony profesjonalnych inwestorów takich jak private equity” – napisano.

„Wydaje się zatem, że jednym z ważnych czynników powodzenia dobrze funkcjonującego, płynnego i przynoszącego wysokie stopy zwrotu rynku publicznego powinien być rozwój w Polsce prywatnego rynku kapitałowego” – dodano.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów chce wzmocnić prywatny rynek kapitałowy

Źródło: PAP BIZNES