Nie żyje dr Józef Kozioł, były Prezes Banku Ochrony Środowiska

Nie żyje dr Józef Kozioł, były Prezes Banku Ochrony Środowiska
Dr Józef Kozioł
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Był naukowcem, bankowcem i aktywnym uczestnikiem transformacji ustrojowej w Polsce, związanym z ruchem ludowym i działającym na rzecz lokalnych społeczności. W swej aktywności na wszystkich polach konsekwentnie akcentował etyczny wymiar gospodarki. W wieku lat 84 odszedł dr Józef Kozioł.

Z rynkiem finansowym związany był od początku swej kariery zawodowej, kiedy to po ukończeniu studiów w ówczesnej Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH w Warszawie) podjął pracę w Banku Rolnym, w którego kompetencjach spoczywało finansowanie szeroko rozumianego sektora agro. Te dwa wątki – bankowość i rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich – dominowały w jakże bogatej zawodowej jak i społecznej działalności Zmarłego.

Józef Kozioł był urzędnikiem państwowym, odpowiedzialnym za funkcjonowanie resortów gospodarczych, poczynając od podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku, poprzez zastępcę przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, aż po stanowisko wiceszefa rządu w latach 1985-88 (wówczas to powstawały fundamenty bezprecedensowej reformy polskiego sektora bankowego), czy ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych w przełomowym dla budowy gospodarki rynkowej w Polsce gabinecie Mieczysława Rakowskiego.

Aktywne działanie na rzecz zmian systemowych w wolnej Polsce Zmarły kontynuował w kolejnych latach, m.in. jako minister stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Piastując tę funkcję w latach 1989 – 1990, odpowiadał m.in. za relacje pomiędzy głową państwa a gabinetem Tadeusza Mazowieckiego, organizację wyborów i referendów, a także niezwykle istotną w tak przełomowym momencie sferę nadawania orderów, odznaczeń czy wyróżnień honorowych. Sprawując tę funkcję, uczestniczył również w procesie mianowania sędziów Sądu Najwyższego.

Kolejne lata zawodowej aktywności Józef Kozioł poświęcił sektorowi bankowemu, w roku 1991 stając się jednym z założycieli Spółdzielczego Banku Rozwoju „Samopomoc Chłopska”.

Ważnym etapem w życiu Zmarłego było zarządzanie Bankiem Ochrony Środowiska, którego prezesem pozostawał z krótką przerwą przez ponad dekadę – w latach 1994-2000 i 2001-2005. Równolegle uczestniczył w pracach Związku Banków Polskich, angażując się w obszar mu najbliższy, czyli etyczno-moralne uwarunkowania funkcjonowania rynku finansowego.

Przez wiele lat, aż do śmierci, był członkiem Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, angażował się też w działalność Klubu Polska 2025+. Za swą aktywność na rzecz budowy nowoczesnego, ale przede wszystkim odpowiedzialnego sektora bankowego w Polsce znalazł się w zaszczytnej grupie 12 pierwszych osób, wyróżnionych Medalem Mikołaja Kopernika z okazji 25-lecia ZBP.

Udzielając się na niwie bankowej, Józef Kozioł kontynuował także działalność naukową i dydaktyczną. Od roku 2005, przez siedem kolejnych lat był rektorem Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, a następnie pracownikiem naukowym Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Jego rozliczne zasługi zostały uhonorowane wysokimi odznaczeniami państwowymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Dokonania Zmarłego upamiętnili także reprezentanci rynku finansowego: już w roku 1988, a więc u progu przemian wolnorynkowych w polskiej gospodarce, wyróżniony został Złotą Odznaką Za Zasługi dla Bankowości RP, a w roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Józef Kozioł otrzymał złotą statuetkę Lidera Polskiego Biznesu.

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Źródło: BANK.pl