Pożegnania

Andrzej Nowina-Jankowski
Pożegnania

Nie żyje Andrzej Nowina-Jankowski, były wiceprezes Sądu Polubownego przy ZBP

Andrzej Nowina-Jankowski, był ekspertem w zakresie prawa cywilnego i bankowego, zaangażowanym w działalność na rzecz polskiego sektora finansowego. Uczestniczył w przygotowywaniu statutu Związku Banków Polskich, był także autorem regulaminu Sadu Polubownego przy ZBP, w którego składzie zasiadał przez długie lata, pełniąc m.in. funkcję sekretarza i wiceprezesa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pożegnania

Wspomnienie o Danucie Banasiak, Głównej Księgowej Związku Banków Polskich w latach 1995‒2005

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 lipca 2022 roku zmarła nasza Koleżanka Danuta Banasiak, Główna Księgowa Związku Banków Polskich. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w piątek, 22 lipca 2022 roku o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach przy ul. Rynek 17. Po niej nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejscowy cmentarz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jerzy Osiatyński
Pożegnania

Zmarł prof. Jerzy Osiatyński, były minister finansów i członek RPP

Aktywny uczestnik przemian społeczno-gospodarczych w Polsce po roku 1989, piastujący kluczowe funkcje w instytucjach odpowiedzialnych za ład i stabilność polskiego systemu gospodarczego, a zarazem wnikliwy badacz zagadnień makroekonomicznych i uczestnik rozlicznych gremiów naukowych. Będąc co do zasady zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej, zawsze pragnął, by miała ona wymiar społeczny, zdając sobie sprawę z niedostatków liberalnych koncepcji. 4 lutego br. odszedł prof. dr hab. Jerzy Osiatyński.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pożegnania | Wydarzenia

Zmarł Andrzej Ziółkowski, wieloletni współpracownik Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych

21 grudnia zmarł  Andrzej Ziółkowski. Był związany z bankowością od 40 lat. Pełnił szereg funkcji kierowniczych w bankach, które łączył z m.in. z działalnością naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Studenci WSB wyróżnili go tytułem „Wykładowca 10-lecia”. Andrzej Ziółkowski uczestniczył w pracach Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu, a od 2007 roku był członkiem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Pożegnania | Wydarzenia

Żegnamy prof. dr hab. Andrzeja Biercia wybitnego organizatora, jurystę i legislatora (1950 – 2020)

31 października 2020 r. dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł prof. dr hab. Andrzej Bierć. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i radca prawny, pracownik naukowy i członek Kolegium Instytutu Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Prawa Prywatnego, z którym związany był nieprzerwanie przez 48 lat swojej naukowej i zawodowej aktywności. Profesor Andrzej Bierć pełnił funkcję zastępcy Dyrektora INP PAN ds. naukowych, był kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego, redaktorem naczelnym „Studiów Prawniczych”, redaktorem naukowym „Polskiej Bibliografii Prawniczej”. Od 2011 roku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1